Banner trang chi tiết
Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 3 CÁC BÀI TOÁN SUY LUẬN LOGIC

CÁC BÀI TOÁN SUY LUẬN LOGIC

Chuyên đề Toán nâng cao lớp 3: CÁC BÀI TOÁN SUY LUẬN LOGIC


12 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Suy luận logic - Bài 1
Nâng cao 8367 lượt học Video Luyện tập
0%

Ví dụ:

Có 35 viên bi được đặt trong 5 hộp. Biết số bi ở mỗi hộp là khác nhau và là các số lẻ liên tiếp.

Hỏi số bi ở mỗi hộp là như nào ?


Suy luận logic - Bài 2
Nâng cao 5626 lượt học Video Luyện tập
0%

Ví dụ: 

Có 9 đồng xu bằng vàng, trong 9 đồng xu có 1 đồng xu nhẹ hơn các đồng xu còn lại.

Dùng đĩa cân cân bằng để xác định đồng xu nhẹ hơn đó.

Vậy cần ít nhất bao nhiêu lần cân để xác định được đồng xu nhẹ hơn đó ?


Suy luận logic - Bài 3
Nâng cao 3530 lượt học Video Luyện tập
0%

Ví dụ: 

Tổng hai số trên hai trang đối diện nhau trong một cuốn truyện bằng 65.

Vậy hai trang đó là hai trang nào ?


Suy luận logic - Bài 4
Nâng cao 3706 lượt học Video Luyện tập
0%

Ví dụ: 

Trong lớp học của Tí có 1 chiếc đồng hồ treo tường được đánh số từ 1 đến 12. Bạn Tí làm rơi đồng hồ và đồng hồ bị vỡ thành 3 mảnh.

Biết trong mỗi mảnh của đồng hồ có các số có tổng bằng 26.

Tìm các số trên mỗi mảnh của đồng hồ ?


Suy luận logic - Bài 5
Nâng cao 3268 lượt học Video Luyện tập
0%

Suy luận logic - Bài 5

Ví dụ:

Cho một hình vuông gồm 3 hàng và 3 cột. Hãy điền các số còn lại vào các ô vuông sao cho tổng các hàng, các cột và các đường chéo đều bằng 18.


Suy luận logic - Bài 6
Nâng cao 1499 lượt học Video

Suy luận logic - Bài 6

Ví dụ: Có 12 cái cây, hãy trồng thành 3 hàng và mỗi hàng có 5 cây.


Suy luận logic - Bài 7
Cơ bản 3080 lượt học Video Luyện tập
0%

Suy luận logic - Bài 7

Ví dụ: Có 4 bạn A, B, C, D. Có bao nhiêu cách sắp xếp để hai bạn A và B luôn đứng gần nhau ?


Suy luận logic - Bài 8
Nâng cao 2661 lượt học Video Luyện tập
0%

Ví dụ:

Năm nay An, Bình, Dũng đi du lịch ở 3 địa điểm là Nha Trang, Đà Lạt và Quy Nhơn. Biết rằng:

                - An chưa từng đi Nha Trang.

                - Bình không đến Quy Nhơn.

                - Bình dự định sang năm sẽ đến Nha Trang lần đầu.

Hỏi năm nay, mỗi bạn đi du lịch ở đâu ?


Suy luận logic - Bài 9
Nâng cao 2946 lượt học Video Luyện tập
0%

Ba thày giáo dạy 3 môn văn, toán, lí trò chuyện với nhau.

Thày dạy lí nhận xét : “Ba chúng mình có tên trùng với 3 môn chúng ta dạy, nhưng không ai có tên trùng với môn mình dạy”.

Thày Toán hưởng ứng : “Anh nói đúng”.

Em hãy cho biết mỗi thày dạy môn gì?


Suy luận logic - Bài 10
Nâng cao 3036 lượt học Video Luyện tập
0%

Ví dụ:

A, B và C mỗi bạn rút 2 tấm thẻ trong  7 tấm thẻ được đánh số 2, 4, 6, 8, 10, 12 và 14.

A: Tổng các số trên hai tấm thẻ của tớ là 22.

B: Tổng các số trên hai tấm thẻ của tớ là 10.

C: Tổng các số trên hai tấm thẻ của tớ là 14.

Hỏi còn lại tấm thẻ nào?


Suy luận logic - Bài 11
Nâng cao 1283 lượt học Video

Ví dụ: 

Một trong 3 người An, Bình, Cúc đến từ thành phố A, B, C nhưng không theo thứ tự đó. Biết rằng:

- Cúc nhiều tuổi hơn người đến từ thành phố B

- An và người đến từ thành phố C không bằng tuổi nhau

- Người đến từ thành phố C trẻ hơn Bình

Hỏi ai đến từ thành phố A ?


Suy luận logic - Bài 12
Nâng cao 1404 lượt học Video

Ví dụ:

Minh, Nam, Cường, Hùng, Mạnh cùng đứng trong 1 hàng.

- Cường đứng trước Nam 3m.

- Mạnh đứng sau Minh 4m.

- Minh đứng sau Cường 5m.

- Hùng đứng sau Mạnh 6m.

Hỏi ai là người đúng đầu hàng? Hàng đó dài bao nhiêu m ?