Banner trang chi tiết
Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 3 BÀI GIẢNG HỌC THỬ

BÀI GIẢNG HỌC THỬ

Các bài giảng học thử chương trình học toán nâng cao lớp 3 qua các chuyên đề.


2 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Đếm số hình tam giác
Nâng cao 18100 lượt học Video

Bài giảng học thử: Đếm số hình tam giác


Tìm một phần trong các phần bằng nhau của một số
Nâng cao 8499 lượt học Video

Bài giảng học thử chương trình toán nâng cao lớp 3 qua các chuyên đề: Tìm một phần trong các phần bằng nhau của một số