Banner trang chi tiết

TÌM MỘT PHẦN TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ

Dạng toán tìm một phần trong các phần bằng nhau của một số


3 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài 1: Tìm một phần trong các phần bằng nhau của một số (phần 1)
Nâng cao 1012 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài 1: Tìm một phần trong các phần bằng nhau của một số (phần 1)

Bài tập ví dụ: 

Lớp 3A có 48 học sinh làm bài kiểm tra môn Toán, trong đó 1/3 số học sinh đạt điểm 10, 1/6 số học sinh đạt điểm 9, 1/8 số học sinh đạt điểm 8 còn lại là các học sinh đạt điểm 7.

Hỏi có bao nhiêu học sinh đạt điểm 7?


Bài 2: Tìm một phần trong các phần bằng nhau của một số (phần 2)
Nâng cao 677 lượt học Video Luyện tập
0%

Tìm một phần trong các phần bằng nhau của một số (phần 2)

Bài tập ví dụ: Túi thứ nhất đựng 9kg gạo và bằng 1/3 túi thứ hai. Hỏi túi thứ hai dựng nhiều hơn túi thứ nhất bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Số gạo đựng trong cả hai túi gấp mấy lần số gạo đựng trong túi thứ nhất?​


Bài 3: Tìm một phần trong các phần bằng nhau của một số (phần 3)
Nâng cao 529 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài 3: Tìm một phần trong các phần bằng nhau của một số (phần 3)

Bài tập ví dụ: Biết 1/3 số lít dầu trong thùng A bằng 1/7 số lít dầu trong thùng B. Cả hai thùng có tất cả 120 lít dầu. Hỏi mỗi thùng đựng bao nhiêu lít dầu?