Banner trang chi tiết
Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 3 BÀI TOÁN TRỒNG CÂY

BÀI TOÁN TRỒNG CÂY

Bài toán trồng cây - khoảng cách


8 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài 1. Bài toán trồng cây hai đầu
Cơ bản 1060 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài giảng: Bài toán trồng cây hai đầu:

Ví dụ: Cây xanh được trồng dọc theo một con đường dài 48m. Khoảng cách giữa hai cây là 8m.

Hỏi có thể trồng được bao nhiêu cây trên con đường đó biết cả hai đầu đường đều trồng cây?


Bài 2. Tìm số khoảng cách giữa các cây
Nâng cao 449 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài giảng: Tìm số cây khi biết số khoảng cách:

Một con đường dài 55m trồng 12 cái cây cách đều nhau.

Hỏi khoảng cách giữa hai cây liền nhau là bao nhiêu mét nếu cả hai đầu đường đều trồng cây?


Bài 3. Tìm số cây khi biết khoảng cách
Nâng cao 379 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài giảng: Tìm số cây khi biết khoảng cách:

Ví dụ: Bạn Hoàng đặt 6 que diêm lên mặt bàn sao cho mỗi que diêm cách nhau 10cm.

Hỏi que diêm thứ 6 cách que diêm thứ nhất bao xa?


Bài 4. Ứng dụng bài toán trồng cây
Nâng cao 395 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài giảng: Ứng dụng bài toán trồng cây:

Ví dụ: Cho dãy số sau: 1, 3, 5, 7, 9, ..., 29.

Hỏi dãy số trên có bao nhiêu số hạng ?


Bài 5. Bài toán trồng cây một đầu
Nâng cao 344 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài giảng: Bài toán trồng cây một đầu: 

Ví dụ: Đoạn đường từ nhà Huy đến trường dài 500m. Người ta trồng cây ở một bên đường của đoạn đường đó.

Biết khoảng cách giữa các cây là 2m và ở ngay chỗ nhà Huy có trồng cây còn ở trường thì không có cây trồng, tính số cây đã trồng trên đoạn đường đó.


Bài 6. Bài toán không trồng cây hai đầu
Nâng cao 345 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài giảng: Bài toán không trồng cây hai đầu:

Ví dụ: Một đoạn tường rào dài 15m, trên đó có trồng các cây bằng sứ với khoảng cách là 15cm.

Hỏi có tất cả bao nhiêu cây sứ trên đoạn tường rào đó, biết rằng ở 2 đầu tường đều không có cây sứ?


Bài 7. Bài toán trồng cây vòng tròn
Nâng cao 385 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài giảng: Bài toán trồng cây vòng tròn:

Người ta chuẩn bị dựng các cột đèn xung quanh một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 150m, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng.

Biết rằng khoảng cách giữa mỗi đèn là 5m. Tính số cột đèn cần dựng ?


Bài 8. Ôn tập bài toán trồng cây
Nâng cao 306 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài giảng: Ôn tập bài toán trồng cây:

Ví dụ: Một cái ao hình chữ nhật có chiều dài là 20m, chiều rộng 10m. Người ta dùng 2m bờ ao để làm lối đi và trồng cây xung quanh bờ ao.

Biết các cây trồng cách nhau 5dm. Hỏi phải trồng bao nhiêu cây quanh bờ ao ?