Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Lớp 5

Bài học tuần 22 (29/01 - 04/02)

- Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương; Thể tích của một hình.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.

Bài giảng/Đề luyện tập Thời gian Lượt làm Bạn làm Điểm cao nhất
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
Thể tích của một hình
Bài tập luyện tập tuần 22 - cơ bản 30 phút 15893 0 N/A
Bài tập luyện tập tuần 22 - nâng cao 30 phút 8972 0 N/A
Đề kiểm tra Tháng 1 45 phút 9976 0 N/A