Banner trang chi tiết

Lớp 5

Bài học tuần 9 (30/10 - 05/11)

- Viết số đo khối lượng, số đo diện tích dưới dạng số thập phân.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.

Bài giảng/Đề luyện tập Thời gian Lượt làm Bạn làm Điểm cao nhất
Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Bài tập luyện tập tuần 9 - cơ bản 45 phút 49396 0 N/A
Bài tập luyện tập tuần 9 - nâng cao 45 phút 25129 0 N/A
Toán tư duy - Tuần 09
Đề kiểm tra 15 phút Tuần 9 15 phút 26191 0 N/A