Banner trang chi tiết

Lớp 5

Bài học tuần 19 (08/01 - 14/01)

- Diện tích hình thang; Hình tròn; Đường tròn; Chu vi hình tròn.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.

Bài giảng/Đề luyện tập Thời gian Lượt làm Bạn làm Điểm cao nhất
Diện tích hình thang
Hình tròn. Đường tròn
Chu vi hình tròn
Bài tập luyện tập tuần 19 - cơ bản 45 phút 41391 0 N/A
Bài tập luyện tập tuần 19 - nâng cao 45 phút 20442 0 N/A
Đề kiểm tra 15 phút Tuần 19 15 phút 17735 0 N/A