Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

VỀ MỘT BÀI TOÁN CÓ YẾU TỐ BẤT BIẾN TOÁN LỚP 5

Bữa trước, trong đề thi thử vào THCS Archimedes có bài toán thú vị sau (bài số 20): 
Trên bảng đen có bộ gồm 3 số 3; 6; 8. Cứ sau mỗi phút, người ta thay đồng thời mỗi số trên bảng bằng tổng hai số còn lại thì ta được bộ ba số mới. Hỏi cứ làm như vậy sau mỗi giờ, hiệu số lớn nhất và số bé nhất ở trên bảng là bao nhiêu?
Khá nhiều học sinh mà thầy Hiếu biết không làm được bài toán này. Có nhiều lý do: có thể đọc đề và không hiểu đề, có thể do không nghĩ được hướng giải, hoặc bỏ cuộc luôn vì đọc đề xong chẳng biết áp vào dạng toán gì, thầy cô ở lớp và đi học thêm đã dạy đâu:)
Việc học theo dạng bài, hay cố nhớ công thức để áp vào và giải nhanh các bài toán, đâu đó sẽ làm mất khả năng sáng tạo, tìm tòi của học sinh. Khi gặp 1 bài toán, việc cần phân tích, thử chọn các trường hợp đặc biệt hay "thử nghiệm" với 1 vài bộ số đặc biệt là rất quan trọng. Điều này sẽ cho một số kết quả, qua đó gợi ý và tìm được hướng đi để giải quyết bài toán. Rất tiếc là nhiều học sinh vội vàng áp công thức, nhưng sẽ chẳng có công thức nào để áp dụng cho các bài toán suy luận, đòi hỏi tư duy, logic. Và nếu có thể áp công thức một cách nhanh chóng, thì đó cũng có thể chỉ dừng lại ở các bài toán đơn giản.
Vì vậy, bản thân mình thường không khuyến khích học sinh học theo cách nhớ công thức để áp dụng một cách máy móc. Thay vào đó, nên học chậm rãi, đọc và hiểu kỹ về vấn đề, sẽ biến kiến thức là của mình. 
Học từ từ, học chậm, cũng giống như ăn chậm là để cảm nhận vị ngon của món ăn vậy!
Nhân tiện, tặng các con học sinh tiểu học thêm 1 vài bài toán cùng chủ đề. Thầy Hiếu sẽ hướng dẫn chi tiết các bài toán này ở một bài viết khác:
Bài 1. Lúc đầu có 15 miếng bìa, người ta lấy ra 1 miếng bìa bất kì rồi chia miếng bìa đó thành 6 miếng nhỏ. Lại tiếp tục lấy 1 miếng khác rồi chia làm 6 miếng nhỏ như thế. Hỏi sau 1 số bước ta có thể nhận được đúng 2013 miếng bìa hay không?
Bài 2. Cho các số 1, 2, 3,....2013 trên bảng. Ta xóa đi hai số bất kì rồi thay bởi hiệu của số lớn và số bé. Hỏi ta có thể thực hiện xóa để cuối cùng chỉ còn 1 số có giá trị là 2 được hay không?
Bài 3. Một cây táo kì diệu có 2013 quả táo xanh và 2014 quả táo đỏ. Mỗi ngày 1 em bé trèo lên cây và ăn 2 quả. Sau khi ăn, điều kì diệu xảy ra: Khi ăn 2 quả cùng màu thì một quả đỏ mới mọc ra, khi ăn 2 quả khác màu thì 1 quả xanh mới mọc ra. Hỏi quả còn lại cuối cùng là quả táo màu gì và sau bao lâu trên cây còn đúng 1 quả táo.
Bài 4. Cho 2020 số 1, 2, 3, 4, ... 2020 trên bảng. Thực hiện xóa đi 2 số bất kì trên bảng rồi thay bởi hiệu giữa tích hai số đó và hiệu hai số đó. Hỏi cuối cùng trên bảng còn lại số nào?
Bài 5. Cho 2019 số tự nhiên từ 1,2, 3... 2019 ở trên bảng. Thực hiện xóa số như sau, mỗi bước ta xóa đi 2 số:
- Nếu 2 số được xóa đều là số lẻ thì ta viết thêm 1 số bằng hiệu của chúng.
- Nếu 2 số được xóa đều là số chẵn thì ta viết thêm 1 số bằng tổng của chúng.
- Nếu 2 số được xóa có 1 số chẵn và 1 số lẻ thì ta viết thêm 1 số bằng tích của chúng cộng với 1.
Hỏi khi còn 1 số, thì số đó có thể là số chẵn hay không?


Tin liên quan

Tin cùng loại