Banner trang chi tiết

TOÁN NÂNG CAO LỚP 9

Các bài giảng nâng cao theo các chuyên đề toán lớp 9

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Nâng cao 3615 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 2126 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn (tiếp theo)
Nâng cao 1864 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1149 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Giải hệ phương trình trong đó có một phương trình bậc nhất
Nâng cao 1490 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 870 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Giải hệ phương trình có một phương trình đưa được về dạng phương trình tích
Nâng cao 1331 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 791 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hệ phương trình đối xứng loại I
Nâng cao 1611 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 907 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hệ phương trình đối xứng loại II
Nâng cao 1153 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 741 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hệ phương trình có một phương trình giải được x theo y
Nâng cao 991 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 678 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ
Nâng cao 928 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 567 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hệ phương trình đẳng cấp bậc hai
Nâng cao 956 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 544 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Giải hệ phương trình bằng phương pháp đánh giá
Nâng cao 818 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 487 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Một số hệ phương trình đặc biệt
Nâng cao 692 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 528 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Ôn tập qua các bài toán trong các đề thi - Phần 1
Nâng cao 921 lượt học Video Chưa học
0%
Ôn tập qua các bài toán trong các đề thi - Phần 2
Nâng cao 572 lượt học Video Chưa học
0%
Ôn tập qua các bài toán trong các đề thi - Phần 3
Nâng cao 438 lượt học Video Chưa học
0%
Ôn tập qua các bài toán trong các đề thi - Phần 4
Nâng cao 401 lượt học Video Chưa học
0%
Ôn tập qua các bài toán trong các đề thi - Phần 5
Nâng cao 425 lượt học Video Chưa học
0%

Bài 1. Giải phương trình dạng căn bậc hai của một biểu thức bằng một số
Nâng cao 1545 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 901 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Giải phương trình dạng căn bậc hai của một biểu thức bình phương bằng một biểu thức
Nâng cao 1100 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 740 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Phương trình căn thức ​​​​​​​​​dạng căn bậc hai của một biểu thức bằng căn bậc hai của một biểu thức
Nâng cao 939 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 666 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Giải phương trình căn thức dạng 4
Nâng cao 943 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 638 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Giải phương trình căn thức bằng phương pháp đặt ẩn phụ
Nâng cao 937 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 683 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Giải phương trình căn thức bằng phương pháp đặt ẩn phụ (tiếp theo)
Nâng cao 844 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 697 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Giải phương trình căn thức bằng phương pháp đặt ẩn phụ (tiếp theo)
Nâng cao 778 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 591 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 8: Giải phương trình căn thức sử dụng biểu thức liên hợp
Nâng cao 776 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 528 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 9: Giải phương trình căn thức sử dụng đánh giá đẳng thức
Nâng cao 653 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 468 lượt học Tài liệu Chưa học
0%

Bài 1. Phương pháp sử dụng định nghĩa (phần 1)
Nâng cao 1703 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 662 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 2. Phương pháp sử dụng định nghĩa (phần 2)
Nâng cao 1037 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 585 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 3. Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biển đổi tương đương (phần 1)
Nâng cao 927 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 418 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 4. Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biển đổi tương đương (phần 2)
Nâng cao 726 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 531 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 5. Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp làm trội (phần 1)
Nâng cao 747 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 327 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 6. Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp làm trội (phần 2)
Nâng cao 665 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 315 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài 7. Phương pháp sử dụng bất đẳng thức côsi tìm GTLN - GTNN
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 8. Phương pháp sử dụng bất đẳng thức Bunhiacopski để tìm GTNN- GTLN
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 9. Phương pháp sử dụng tam thức bậc hai để chứng minh bất đẳng thức và tìm GTNN - GTLN
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 1. Chứng minh đường thẳng tiếp xúc với đường tròn
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2. Chứng minh hai đường thẳng vuông góc, song song
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3. Chứng minh 3 điểm thẳng hàng, 3 đường thẳng đồng quy
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 4. Tính toán một số đại lượng hình học
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 5. Chứng minh một tứ giác là một hình đặc biệt
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 6. Chứng minh các hệ thức giữa các đoạn thẳng
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 7. Cực trị hình học
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 8. Chứng minh, tìm điểm cố định
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới