Banner trang chi tiết

KHÓA HỌC LÀM QUEN VỚI KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ LẬP TRÌNH (Lớp 1 - 5)

Khóa học làm quen với khoa học máy tính và lập trình dành cho học sinh lớp 1 đến lớp 5.

                                                    

                                                          Khóa 4 - 7 tuổi                             Khóa 5 - 8 tuổi                                    Khóa 6 - 10 tuổi

                                                    

                                                          Khóa 7 - 11 tuổi                           Khóa 8 - 12 tuổi                                 Khóa 9 - 13 tuổi