Banner trang chi tiết
Các kỳ thi Toán tiểu học quốc tế Kỳ thi MYTS - Tìm kiếm tài năng toán học trẻ

Kỳ thi MYTS - Tìm kiếm tài năng toán học trẻ

Kỳ thi tìm kiếm Tài năng Toán học trẻ (MYTS) giành cho thí sinh từ 10 đến 16 tuổi, được Hội Toán học Việt Nam và Hexagon of Maths & Science tổ chức thường niên nhằm tạo sân chơi khuyến khích học sinh yêu mến môn toán học.  

Mathematical Young Talent Search (MYTS) is intended to instill  a love of mathematics in young Vietnamese pupils and provides an opportunity for those from 10 to 16 years of age inclusive across the country to pit against their peers.

Chủ tịch MYTS 2017: GS.TS Nguyễn Hữu Dư, Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam, Giám đốc Điều hành Viện NC Cao cấp về Toán

Ban Tổ chức:

Trưởng ban Tổ chức: GS.TS Phạm Thế Long, Phó Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam

Phó Trưởng ban:  Phạm Văn Thuận, Hexagon of Maths & Science; TS Trần Nam Dũng, Đại học Khoa học Tự nhiên Tp HCM; TS. Vũ Thế Khôi, Viện Toán học;

 

MathX.vn sẽ giới thiệu các bài giảng chữa các đề thi những năm cũ của kỳ thi này.


20 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Lớp 5 - Giải đề thi MYTS 2015 phần 1
Nâng cao 1275 lượt học Video Tài liệu

Giải đề thi MYTS 2015 phần 1


Lớp 5 - Giải đề thi MYTS 2015 phần 2
Nâng cao 417 lượt học Video Tài liệu

Bài giảng hướng dẫn giải đề thi MYTS năm 2015 phần 2: gồm các bài toán từ bài 6 đến bài 10.

Học sinh download đề thi và làm bài trước khi xem video này để đạt hiệu quả cao nhất.


Lớp 5 - Giải đề thi MYTS 2015 phần 3
Nâng cao 421 lượt học Video Tài liệu

Hướng dẫn giải các bài toán từ 11 đến 15 trong đề thi MYTS năm 2015 dành cho học sinh lớp 5.


Lớp 5 - Giải đề thi MYTS 2015 phần 4
Nâng cao 393 lượt học Video Tài liệu

Bài giảng chữa các bài toán từ bài 16 đến bài 20 của kỳ thi MYTS năm 2015.


Lớp 5 - Giải đề thi MYTS 2015 phần 5
Nâng cao 354 lượt học Video

Giải đề thi MYTS 2015 phần 5 gồm các bài toán từ bài 21 đến bài 25.


Lớp 5 - Giải đề thi MYTS 2016 phần 1
Nâng cao 498 lượt học Video Tài liệu

Giải đề thi MYTS 2016 lớp 5 phần 1.

Phần 1 gồm hướng dẫn giải các bài từ bài 1 đến bài 10.


Lớp 5 - Giải đề thi MYTS 2016 phần 2
Nâng cao 396 lượt học Video Tài liệu

Bài giảng chữa các bài toán từ bài 11 đến bài 15 dành cho lớp 5 trong kỳ thi MYTS 2016.


Giải đề thi MYTS 2016 lớp 5 phần 3
Cơ bản 129 lượt học Video

Giải đề thi MYTS 2016 lớp 5 phần 3: Tiếp tục giải các câu 16 đến câu 20 


Giải đề thi MYTS 2016 lớp 5 phần 4
Nâng cao 93 lượt học Video

Giải đề thi MYTS 2016 lớp 5 phần 4


Giải đề thi MYTS 2016 lớp 5 phần 5
Nâng cao 123 lượt học Video

Giải đề thi MYTS 2016 lớp 5 phần 5


Lớp 5 - Giải đề thi toán MYTS năm 2016 vòng 2 phần 1
Nâng cao 762 lượt học Video

Để chuẩn bị cho vòng 2 kì thi toán MYTS sắp diễn ra trong thời gian tới, thầy Trần Hữu Hiếu sẽ hướng dẫn các bạn chữa đề thi toán MYTS lớp 5 vòng 2 năm 2016.

Chúc các bạn học tập hiệu quả !


Lớp 5 - Giải đề thi toán MYTS năm 2016 vòng 2 phần 2
Nâng cao 898 lượt học Video

Để chuẩn bị cho vòng 2 kì thi toán MYTS sắp diễn ra trong thời gian tới, thầy Trần Hữu Hiếu sẽ hướng dẫn các bạn chữa đề thi toán MYTS lớp 5 vòng 2 năm 2016 phần 2.

Chúc các bạn học tập hiệu quả !


Lớp 5 - Giải đề thi toán MYTS năm 2017
Nâng cao 181 lượt học Video

Trong buổi này, thầy Hiếu sẽ hướng dẫn các bạn giải đề thi toán MYTS dành cho học sinh khối lớp 5 - kỳ thi toán MYTS năm 2017


Lớp 5 - Giải đề thi toán MYTS năm 2018
Nâng cao 1232 lượt học Video

Lớp 5 - Giải đề thi toán MYTS năm 2018

Trong video này, thầy Trần Hữu Hiếu giới thiệu với các em học sinh lời giải đề thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ MYTS năm 2018.


Lớp 4 - Giải đề thi năm 2017 - phần 1
Nâng cao 621 lượt học Video

Hướng dẫn giải các bài toán trong kỳ thi MYTS 2017 dành cho lớp 4.


Lớp 4 - Giải đề thi năm 2017 - phần 2
Nâng cao 138 lượt học Video

Giải đề thi toán MYTS lớp 4 năm 2017 phần 2


Lớp 4 - Hướng dẫn giải đề thi MYTS 2017 vòng 2
Nâng cao 500 lượt học Video

Trong video này, thầy sẽ hướng dẫn các em học sinh làm các bài toán trong đề thi MYTS 2017 vòng 2 dành cho lớp 4.


Lớp 4 - Giải đề thi toán MYTS năm 2018 Phần 1
Nâng cao 190 lượt học Video

Giải đề thi toán MYTS lớp 4 năm 2018 vòng 1 từ câu 1 đến câu 10.

Trong video này, thầy Trần Hữu Hiếu sẽ hướng dẫn các em giải đề thi toán MYST dành cho  học sinh khối lớp 4 năm 2018 - vòng 1 kỳ thi toán MYTS vừa diễn ra ngày 11/03/2018


Lớp 4 - Giải đề thi toán MYTS năm 2018 Phần 2
Nâng cao 92 lượt học Video

Giải đề thi toán MYTS lớp 4 năm 2018 vòng 1 từ câu 11 đến câu 20.

Trong video này, thầy Trần Hữu Hiếu sẽ hướng dẫn các em giải đề thi toán MYST dành cho  học sinh khối lớp 4 năm 2018 - vòng 1 kỳ thi toán MYTS vừa diễn ra ngày 11/03/2018


Lớp 4 - Giải đề thi toán MYTS năm 2018 Phần 3
Nâng cao 103 lượt học Video

Giải đề thi toán MYTS lớp 4 năm 2018 vòng 1 từ câu 21 đến câu 24.

Trong video này, thầy Trần Hữu Hiếu sẽ hướng dẫn các bạn giải đề thi toán MYST dành cho các bạn học sinh khối lớp 4 năm 2018 - vòng 1 kỳ thi toán MYTS vừa diễn ra ngày 11/03/2018