Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

TOÁN TƯ DUY HAY VÀ KHÓ LỚP 5

Các bài toán hay và lạ, tư duy, sáng tạo dành cho học sinh lớp 5. Các bài toán này không đòi hỏi nhiều kỹ năng tính toán hay kiến thức mà đòi hỏi khả năng suy luận và sáng tạo của học sinh.


10 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 5 - phần 1
Nâng cao 7474 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 5 - phần 1.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 5 - phần 1
Nâng cao 4024 lượt học Video

1001 bài toán tư duy lớp 5 - phần 1.

Bài tập ví dụ: Khi Nam sinh ra, bố mẹ Nam đã mua các cây nến có ghi chữ số từ 0 đến 9, mỗi loại 2 cây.

Vào ngày sinh nhật của mình, Nam sẽ đốt cây nến tương ứng với số tuổi của mình.

Ví dụ vào ngày sinh nhật 1 tuổi, bạn ấy sẽ đốt cây nên số 1, vào sinh nhật 12 tuổi, bạn ấy sẽ dùng 2 cây nến là cây có số 1 và cây nến có số 2.

Biết rằng mỗi cây nến dùng được 6 lần. Hỏi đến sinh nhật năm Nam bao nhiêu tuổi thì không còn đủ nến để đốt theo cách như trên được nữa?​


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 5 - phần 2
Nâng cao 4314 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 5 - phần 2.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 5 - phần 2
Cơ bản 3263 lượt học Video

1001 bài toán tư duy lớp 5 phần 2.

Bài tập ví dụ:

Có 32 đội bóng thi đấu loại trực tiếp để tìm ra đội vô địch (loại trực tiếp nghĩa là cứ sau mỗi trận, đội thua sẽ bị loại). Hỏi có tất cả bao nhiêu trận đấu?


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 5 - phần 3
Nâng cao 2646 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 5 - phần 3.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 5 - phần 3
Nâng cao 7198 lượt học Video

1001 bài toán tư duy lớp 5 phần 3.

Bài tập ví dụ:

Các số như 1001, 23432, 897798, 3456543 được gọi là các số “đối xứng”. Nếu tất cả các số 2, 7, 0 và 4 đều được sử dụng và mỗi số không được sử dụng quá 2 lần,

hỏi có bao nhiêu số “đối xứng” có thể được tạo thành?


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 5 - phần 4
Nâng cao 2018 lượt học Luyện tập
0%

Các bài toán luyện tập trong loạt 1001 bài toán tư duy lớp 5 phần 4.

Học sinh làm bài luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 5 - phần 4
Nâng cao 1414 lượt học Video

Hướng dẫn giải 1001 bài toán tư duy lớp 5 - phần 4

Bài tập ví dụ: Có 2015 học sinh của một trường học xếp thành một hàng dài và họ sẽ đọc to các số theo một quy luật như sau:

Nếu học sinh đọc số có 1 chữ số thì học sinh tiếp theo sẽ đọc số gấp 2 lần số của học sinh đó.

Nếu học sinh đọc số có 2 chữ số thì học sinh tiếp theo sẽ đọc số bằng tổng của 8 và hàng đơn vị của số có hai chữ số đó. Nếu học sinh đầu tiên đọc số 1, khi đó học sinh cuối cùng đọc số nào?


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 5 - phần 5
Nâng cao 1956 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 5 - phần 5.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 5 - phần 5
Nâng cao 5172 lượt học Video

[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 5 - phần 5