Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MATHX BLOG - TV SHOW MATHX 365

MATHX 365

Các video theo các chủ đề nóng hổi hay các bài giảng thú vị mỗi tuần.


41 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài 1: Về một bài toán đếm trong kỳ thi ViOlympic
Nâng cao 6250 lượt học Video

MathX Blog số 01: Về 1 bài toán đếm trong kỳ thi ViOlympic toán lớp 4 năm học 2016 - 2017


ViOlympic Toán lớp 5 - Ôn thi quốc gia - chuyển động bài 1
Cơ bản 1504 lượt học Video

ViOlympic Toán lớp 5 - Ôn thi quốc gia - chuyển động bài 1

Giới thiệu 1 số bài toán chuyển động hay và khó.


[Toán nâng cao lớp 5,6] Livestream tuần 01
Nâng cao 11927 lượt học Video

Hướng dẫn giải các bài toán nâng cao lớp 5, 6 tuần 1.

 

Bài 1. Find the value of:

(Tìm giá trị của biểu thức)

999999 x 222222 + 333333 x 333334 =

 

Bài 2. Find the sum of all digits of:

(Tìm tổng các chữ số của kết quả sau)

A = 111…111 x 999…999 (2017 of 1s and 2017 of 9s)

 

Bài 3. Find the sum of all digits of:

(Tìm tổng các chữ số của kết quả sau)

B = 333…333 x 666…666 (2015 of 3s and 2015 of 6s)

 

Bài 4. Find the value of:

(Tìm giá trị của biểu thức)

S = 20042005 x 20052004 – 20042004 x 20052005

 

Bài 5. Find the value of:

(Tìm giá trị của biểu thức)

 20072008 x 20082007 – 20072007 x 20082008


[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 02
Nâng cao 8266 lượt học Video

[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 02


[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 03
Nâng cao 8169 lượt học Video

[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 03


[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 04
Nâng cao 7135 lượt học Video

[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 04


[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 05
Nâng cao 7639 lượt học Video

[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 05


[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 06
Nâng cao 6737 lượt học Video

[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 06


[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 07
Nâng cao 7219 lượt học Video

[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 07


[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 08
Nâng cao 6759 lượt học Video

[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 08


[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 09
Nâng cao 7490 lượt học Video

[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 09


[Livestream] Giải đề thi IMAS lớp 5, 6 năm 2011
Nâng cao 7968 lượt học Video

[Livestream] Giải đề thi IMAS lớp 5, 6 năm 2011


[Livestream] Giải đề thi IMAS lớp 3, 4 năm 2012
Nâng cao 8234 lượt học Video

[Livestream] Giải đề thi IMAS lớp 3, 4 năm 2012


[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 11
Nâng cao 7069 lượt học Video

[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 11


[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 12
Nâng cao 7388 lượt học Video

[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 12


[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 13
Nâng cao 204 lượt học Video

[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 13


[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 14
Nâng cao 158 lượt học Video

[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 14


[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 15
Nâng cao 113 lượt học Video

[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 15


[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 16
Nâng cao 137 lượt học Video

[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 16


[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 17
Nâng cao 7270 lượt học Video

Hướng dẫn giải các bài toán nâng cao tuần 17

Bài tập ví dụ:  Một đồng hồ điện tử hiển thị dạng 24 giờ từ 00:00:00 đến 23:59:59. Vào lúc 13:21:32 người ta thấy 3 chữ số đầu tiên giống với 3 chữ số cuối cùng (theo thứ tự đó). Hỏi có bao nhiêu thời điểm trong 1 ngày cũng có tính chất đó (3 chữ số đầu tiên giống 3 chữ số cuối cùng theo thứ tự đó)


[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 18
Nâng cao 7301 lượt học Video

[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 18


[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 19
Cơ bản 8187 lượt học Video

[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 19


[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 20
Nâng cao 248 lượt học Video

[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 20


[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 21
Nâng cao 264 lượt học Video Tài liệu

[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 21


[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 22
Nâng cao 151 lượt học Video Tài liệu

[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 22


[Toán nâng cao lớp 5] Livestream tuần 23 - Hướng dẫn giải đề kiểm tra chất lượng lần 1
Nâng cao 7136 lượt học Video

[Toán nâng cao lớp 5] Livestream tuần 23

Trong bài này, thầy Hiếu sẽ chữa đề thi kiếm tra chất lượng môn Toán lớp 5, đợt kiểm tra ngày

05/ 02/ 2018 tại CLB Toán học MathSpace.


[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 24
Nâng cao 135 lượt học Video

Livestream tuần 24

Trong bài này, thầy Hiếu sẽ hướng dẫn ôn thi toán IMAS vòng 2 - bài 1


[Giải đề thi toán MYTS lớp 5 năm 2017] Livestream tuần 25
Cơ bản 140 lượt học Video

[Giải đề thi toán MYTS lớp 5 năm 2017] Livestream tuần 25


[Giải đề thi toán MYTS lớp 5 năm 2018] Livestream tuần 26
Nâng cao 127 lượt học Video

Tuần này thầy Hiếu sẽ livestream giải đề thi toán MYTS lớp 5 năm 2018 vòng 1 diễn ra ngày 11/3/2018.


[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 27: Hướng dẫn giải đề kiểm tra chất lượng lần 2
Nâng cao 141 lượt học Video

Buổi livestream hôm nay thầy Hiếu sẽ hướng dẫn các em giải đề thi kiểm tra chất lượng môn toán dành cho các bạn học sinh khối lớp 5.


[Ôn luyện thi toán MYTS vòng 2 lớp 5 năm 2018] Livestream tuần 28
Nâng cao 143 lượt học Video

Trong tuần này, thầy Hiếu sẽ hướng dẫn các bạn ôn thi toán MYTS vòng 2 lớp 5 năm 2018 để chuẩn bị cho vòng 2 - kỳ thi toán MYTS diễn ra vào ngày 31/03/2018.

Chúc các bạn học tập hiệu quả !


[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 29: Hướng dẫn giải đề thi cấp 2 trường Hà Nội Amsterdam năm 2014
Nâng cao 153 lượt học Video

Trong video này thầy Trần Hữu Hiếu sẽ hướng dẫn các bạn giải đề thi cấp 2 trường Hà Nội Amsterdam năm 2014. 

Các bạn học sinh khối 5 nhớ chú ý theo dõi nhé !


[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 30: Các bài toán ôn thi IMAS vòng số 2
Nâng cao 103 lượt học Video

Chào các bạn ! 

Trong video này thầy Hiếu sẽ hướng dẫn các bạn một số bài tập nâng cao để ôn thi toán IMAS vòng thi số 2.

Chúc các bạn học tập hiệu quả !


[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 31: Ôn luyện đề thi toán cấp 2 - Đề số 01
Nâng cao 221 lượt học Video

Chào các bạn !

Trong tuần này, thầy Hiếu sẽ hướng dẫn các bạn giải đề ôn thi toán cấp 2. Các bạn khối 5 nhớ chú ý theo dõi nhé !

Chúc các bạn học tập hiệu quả !


[Toán nâng cao lớp 3, 4] Livestream phần 3: Các bài toán nâng cao thú vị
Nâng cao 7735 lượt học Video

[Toán nâng cao lớp 3, 4] Livestream phần 3: Các bài toán nâng cao thú vị


[Toán nâng cao lớp 3, 4] Livestream phần 1
Nâng cao 8307 lượt học Video

[Toán nâng cao lớp 3, 4] Livestream phần 1


[Toán nâng cao lớp 3, 4] Livestream phần 2
Nâng cao 7220 lượt học Video

[Toán nâng cao lớp 3, 4] Livestream phần 2


[Toán nâng cao lớp 5, 6] Hướng dẫn giải đề thi toán IMAS vòng số 2 - Bài 2
Nâng cao 165 lượt học Video

Chào các bạn !

Trong video này thầy Hiếu sẽ hướng dẫn các bạn giải một số bài toán ôn thi toán IMAS vòng thi số 2 năm nay.

Chúc các bạn học tập hiệu quả !


[Livestream toán nâng cao lớp 5, 6] Hướng dẫn giải đề thi toán AMC năm 2016
Cơ bản 151 lượt học Video

[Livestream toán nâng cao lớp 5, 6] Hướng dẫn giải đề thi toán AMC năm 2016


[Livestream toán nâng cao lớp 3, 4] Hướng dẫn giải đề thi toán AMC năm 2016
Nâng cao 171 lượt học Video

[Livestream toán nâng cao lớp 3, 4] Hướng dẫn giải đề thi toán AMC năm 2016


[Livestream toán nâng cao lớp 3, 4] Hướng dẫn giải đề thi toán AMC năm 2017
Nâng cao 830 lượt học Video

[Livestream toán nâng cao lớp 3, 4] Hướng dẫn giải đề thi toán AMC năm 2017