Banner trang chi tiết
MATHX BLOG - TV SHOW

[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 17

Nâng cao 10017 lượt học

Hướng dẫn giải các bài toán nâng cao tuần 17

Bài tập ví dụ:  Một đồng hồ điện tử hiển thị dạng 24 giờ từ 00:00:00 đến 23:59:59. Vào lúc 13:21:32 người ta thấy 3 chữ số đầu tiên giống với 3 chữ số cuối cùng (theo thứ tự đó). Hỏi có bao nhiêu thời điểm trong 1 ngày cũng có tính chất đó (3 chữ số đầu tiên giống 3 chữ số cuối cùng theo thứ tự đó)

Thảo luận


Gửi ý kiến

Vui lòng đăng nhập để gửi ý kiến