Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Phần học hàng tuần môn toán lớp 1, để học tốt phần này học sinh nên học tuần tự theo các tuần và các bài học, đề luyện tập trong mỗi tuần.

Mỗi tuần học trong chuyên mục học toán hàng tuần trên mathx.vn đều bao gồm:

1. Bài giảng lý thuyết cơ bản theo chương trình sách giáo khoa, nội dung kiến thức ứng với tuần đang học

2. Đề luyện tập cơ bản: gồm các bài tập luyện tập cơ bản bám sát kiến thức sách giáo khoa.

3. Đề luyện tập nâng cao: gồm các bài tập nâng cao ứng với kiến thức của tuần đó và các bài toán chọn lọc phát triển tư duy.

4. Hướng dẫn giải các bài tập luyện tập nâng cao.

 

Bài học tuần 1 (04/09 - 10/09)

- Nhiều hơn, ít hơn hình vuông. Hình tròn. Hình tam giác


Bài học tuần 2 (11/09 - 17/09)

- Các số 1, 2, 3, 4, 5


Bài học tuần 3 (18/09 - 24/09)

- Bé hơn. Dấu <. Lớn hơn. Dấu >


Bài học tuần 4 (25/09 - 01/10)

- Bằng nhau. Dấu =

- Số 6


Bài học tuần 5 (02/10 - 08/10)

- Số 7. Số 8. Số 9. Số 0Bài học tuần 7 (16/10 - 22/10)

- Phép cộng trong phạm vi 3 và 4


Bài học tuần 8 (23/10 - 29/10)

- Phép cộng trong phạm vi 5

- Số 0 trong phép cộng


Bài học tuần 9 (30/10 - 05/11)

- Phép trừ trong phạm vi 3


Bài học tuần 10 (06/11 - 12/11)

- Phép trừ trong phạm vi 4

- Phép trừ trong phạm vi 5


Bài học tuần 11 (13/11- 19/11)

- Số 0 trong phép trừ


Bài học tuần 12 (20/11 - 26/11)

- Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 6


Bài học tuần 13 ( 27/11 - 03/12)

- Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 7


Bài học tuần 14 (04/12 - 10/12)

- Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 8


Bài học tuần 15 (11/12 - 17/12)

- Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 9


Bài học tuần 16 (18/12 - 24/12)

- Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 10


Bài học tuần 17 (25/12 - 31/12)

- Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Bài tập luyện tập tuần 17 - Cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 17 - Nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 18 (01/01 - 07/01)

- Điểm. Đoạn thẳng


Bài học tuần 19 (08/01 - 14/01)

- Từ một chục đến hai chục


Bài học tuần 20 (15/01 - 21/01)

- Phép cộng dạng 14 + 3

- Phép trừ dạng 17 - 3


Bài học tuần 21 (22/01 - 28/01)

- Phép trừ dạng 17 - 7


Bài học tuần 22 (29/01 - 04/02)

- Giải toán có lời văn

- Xăng-ti-métBài học tuần 24 (12/02 - 18/02)

- Các số tròn chục

- Cộng, trừ các số tròn chục


Bài học tuần 25 (19/02 - 25/02)

- Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình


Bài học tuần 26 (26/02 - 04/03)

- Các số có hai chữ số


Bài học tuần 27 (05/03 - 11/03)

- Bảng các số tự nhiên từ 1 đến 100


Bài học tuần 28 (12/03 - 18/03)

- Giải toán có lời văn (tiếp theo)


Bài học tuần 29 (19/03 - 25/03)

- Phép cộng trong phạm vi 100 (không nhớ)


Bài học tuần 30 (26/03 - 01/04)

- Phép trừ trong phạm vi 100 (không nhớ)


Bài học tuần 31 (02/04 - 08/04)

- Cộng, trừ trong phạm vi 100 (không nhớ)

- Đồng hồ, thời gian


Bài tập luyện tập tuần 32 - Cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 32 - Nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 33 (16/04 - 22/04)

- Ôn tập các số đến 10

Bài tập luyện tập tuần 33 - Cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 33 - Nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 34 (23/04 - 29/04)

- Ôn tập các số đến 100

Bài tập luyện tập tuần 34 - Cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 34 - Nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài tập luyện tập tuần 35 - Cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 35 - Nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/A