Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Lớp 1 - Luyện tập tuần

Bài học tuần 1 (04/09 - 10/09)

- Nhiều hơn, ít hơn hình vuông. Hình tròn. Hình tam giác


Bài học tuần 2 (11/09 - 17/09)

- Các số 1, 2, 3, 4, 5


Bài học tuần 3 (18/09 - 24/09)

- Bé hơn. Dấu <. Lớn hơn. Dấu >


Bài học tuần 4 (25/09 - 01/10)

- Bằng nhau. Dấu =

- Số 6


Bài học tuần 5 (02/10 - 08/10)

- Số 7. Số 8. Số 9. Số 0


Bài học tuần 6 (09/10 - 15/10)

- Số 10


Bài học tuần 7 (16/10 - 22/10)

- Phép cộng trong phạm vi 3 và 4


Bài học tuần 8 (23/10 - 29/10)

- Phép cộng trong phạm vi 5

- Số 0 trong phép cộng


Bài học tuần 9 (30/10 - 05/11)

- Phép trừ trong phạm vi 3


Bài học tuần 10 (06/11 - 12/11)

- Phép trừ trong phạm vi 4

- Phép trừ trong phạm vi 5


Bài học tuần 11 (13/11- 19/11)

- Số 0 trong phép trừ


Bài học tuần 12 (20/11 - 26/11)

- Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 6


Bài học tuần 13 ( 27/11 - 03/12)

- Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 7


Bài học tuần 14 (04/12 - 10/12)

- Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 8


Bài học tuần 15 (11/12 - 17/12)

- Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 9


Bài học tuần 16 (18/12 - 24/12)

- Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 10


Bài học tuần 17 (25/12 - 31/12)

- Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Bài tập luyện tập tuần 17 - Cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 17 - Nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 18 (01/01 - 07/01)

- Điểm. Đoạn thẳng


Bài học tuần 19 (08/01 - 14/01)

- Từ một chục đến hai chục


Bài học tuần 20 (15/01 - 21/01) New

- Phép cộng dạng 14 + 3

- Phép trừ dạng 17 - 3


Bài học tuần 21 (22/01 - 28/01) New

- Phép trừ dạng 17 - 7


Bài học tuần 22 (29/01 - 04/02) New

- Giải toán có lời văn

- Xăng-ti-mét


Bài học tuần 23 (05/02 - 11/02)

- Luyện tập chung


Bài học tuần 24 (12/02 - 18/02)

- Các số tròn chục

- Cộng, trừ các số tròn chục


Bài học tuần 25 (19/02 - 25/02)

- Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình


Bài học tuần 26 (26/02 - 04/03)

- Các số có hai chữ số


Bài học tuần 27 (05/03 - 11/03)

- Bảng các số tự nhiên từ 1 đến 100


Bài học tuần 28 (12/03 - 18/03)

- Giải toán có lời văn (tiếp theo)


Bài học tuần 29 (19/03 - 25/03)

- Phép cộng trong phạm vi 100 (không nhớ)


Bài học tuần 30 (26/03 - 01/04)

- Phép trừ trong phạm vi 100 (không nhớ)


Bài học tuần 31 (02/04 - 08/04)

- Cộng, trừ trong phạm vi 100 (không nhớ)

- Đồng hồ, thời gian


Bài học tuần 32 (09/04 - 15/04)

- Luyện tập chung

Bài tập luyện tập tuần 32 - Cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 32 - Nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 33 (16/04 - 22/04)

- Ôn tập các số đến 10

Bài tập luyện tập tuần 33 - Cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 33 - Nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 34 (23/04 - 29/04)

- Ôn tập các số đến 100

Bài tập luyện tập tuần 34 - Cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 34 - Nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 35 (30/04 - 06/05)

- Luyện tập chung

Bài tập luyện tập tuần 35 - Cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 35 - Nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/A