Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Lớp 2

Bài học tuần 22 (05/02 - 11/02)

- Phép chia; bảng chia 2; một phần 2.

- Luyện tập nâng cao và các bài toán tư duy chọn lọc.

Bài giảng/Đề luyện tập Thời gian Lượt làm Bạn làm Điểm cao nhất
Phép chia
Bảng chia 2
Một phần hai
Bài tập luyện tập tuần 22 - cơ bản 45 phút 22948 0 N/A
Bài tập luyện tập tuần 22 - nâng cao 45 phút 17556 0 N/A
Đề kiểm tra 15 phút Tuần 22 15 phút 10155 0 N/A
Toán tư duy - Tuần 22