Banner trang chi tiết
MATHX BLOG - TV SHOW

[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 04

Nâng cao 9989 lượt học

[Toán nâng cao lớp 5, 6] Livestream tuần 04

Thảo luận

  • Nguyen Dang Bao NghiTrả lời

    11:52 01-09-2020

    thầy ơi! ở bài 2 tại sao lại 900 số có 3 chữ số vậy thầy


Gửi ý kiến

Vui lòng đăng nhập để gửi ý kiến