Banner trang chi tiết

Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 3

Thầy Trần Hữu Hiếu

- Giải Nhất toán cấp tỉnh các năm lớp 5, 9, 10, 11, 12.

- Giải KK HSG Cấp Quốc Gia lớp 12.

- Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, ôn tập học sinh tham gia thi các kỳ thi APMOPS, AMC, IKMC, IMAS, IMC, SASMO

- Tốt nghiệp loại giỏi lớp Kỹ sư tài năng - Đại học bách khoa Hà Nội - Tốt nghiệp Á khoa

                                           

Các chuyên đề nâng cao toán lớp 3.

Bài 1: Phép cộng
Cơ bản 479 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 2: Phép cộng (tiếp)
Nâng cao 362 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3: Phép cộng (tiếp theo)
Nâng cao 349 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: Phép trừ
Nâng cao 344 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Phép trừ (tiếp)
Nâng cao 289 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Phép nhân
Nâng cao 230 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Phép nhân (tiếp theo)
Nâng cao 303 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8: Phép nhân (tiếp)
Nâng cao 254 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 9: Phép nhân (tiếp)
Nâng cao 222 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 10: Phép chia
Nâng cao 276 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 11: Phép chia (tiếp)
Nâng cao 219 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 12: Phép chia (tiếp)
Nâng cao 135 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 13: Phép chia (tiếp theo)
Cơ bản 160 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 14: Phép chia có dư
Cơ bản 193 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 15: Phép chia có dư (tiếp)
Nâng cao 237 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1 - Tìm quy luật dãy số đơn giản
Cơ bản 1086 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 2 - Tìm qui luật dãy số (tiếp)
Nâng cao 674 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3 - Tìm qui luật dãy số (tiếp)
Nâng cao 653 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4 - Tìm số hạng của dãy số
Cơ bản 189 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5 - Tìm số số hạng của dãy số
Nâng cao 159 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6 - Phép chia có dư trong bài toán dãy số
Nâng cao 135 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7. Phép chia có dư trong bài toán dãy số
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 8. Dãy số cách đều
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 9. Tìm số số hạng của dãy số cách đều
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 10. Tìm số hạng thứ n của dãy số cách đều
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 11. Phương pháp tính tổng các số hạng của dãy số cách đều
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 12. Luyện tập tổng hợp dãy số cách đều
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 13. Sắp xếp các số tự nhiên
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 14. Sắp xếp các số tự nhiên theo quy luật
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 15. Sắp xếp các số tự nhiên theo quy luật
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 1. Chu vi hình chữ nhật. Chu vi hình vuông
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2. Chu vi hình chữ nhật. Chu vi hình vuông (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3. Chu vi hình tam giác
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 4. Các bài toán về diện tích các hình
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 5. Các bài toán về diện tích (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 1. Các bài toán tính tuổi (phần 1)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2. Các bài toán tính tuổi (phần 2)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3. Các bài toán tính tuổi (phần 3)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 4. Các bài toán tính tuổi (phần 4)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 1. Phương pháp lựa chọn, loại trừ
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 2. Phương pháp lập bảng
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 3. Bài toán bịt mắt nhặt bi
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 4. Bài toán bịt mắt nhặt bi (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 5. Các bài toán suy luận logic chọn lọc
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 6. Các bài toán suy luận logic chọn lọc (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới