Banner trang chi tiết
Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 3 CÁC BÀI TOÁN ĐẾM SỐ HÌNH

CÁC BÀI TOÁN ĐẾM SỐ HÌNH

Giới thiệu các bài toán có yếu tố hình học.


5 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài 1: Đếm số đoạn thẳng, tam giác
Nâng cao 1247 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Các bài giảng về phần hình học lớp 3.

Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu phương pháp đếm số đoạn thẳng, đếm số hình tam giác.

Bài tập ví dụ:

Có bao nhiêu hình tam giác trong mỗi hình dưới đây:

 


Bài 2: Đếm hình tam giác, hình vuông
Nâng cao 1263 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Trong bài học này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu các bài toán đếm số hình tam giác, đếm số hình vuông.

Bài tập ví dụ: Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác

                      


Bài 3: Bài toán đếm hình (tiếp)
Nâng cao 473 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Trong bài học này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu một số bài toán đếm các hình.

Khi gặp các bài toán này, chúng ta cần có phương pháp đếm theo qui luật, phương pháp chia các trường hợp hiệu quả.

Bài tập ví dụ:

Có bao nhiêu hình vuông trong hình dưới đây:

                                         


Bài 4: Bài toán đếm hình (tiếp)
Nâng cao 435 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Trong bài học này, chúng ta tìm hiểu một số bài toán đếm hình nâng cao.

Bài tập ví dụ:

Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?

                       


Bài 5. Đếm số hình vuông - hình chữ nhật
Nâng cao 101 lượt học Video

Bài 5. Đếm số hình vuông - hình chữ nhật