Banner trang chi tiết
MathX Hack não - Giải trí > Bài toán que diêm: Di chuyển 3 que diêm để tạo thành 6 mà không bẻ chúng?

Bài toán que diêm: Di chuyển 3 que diêm để tạo thành 6 mà không bẻ chúng?

 

Bài toán que diêm: Di chuyển 3 que diêm để tạo thành 6 mà không bẻ chúng?

 

 

 

 

Đáp án: 

 


Bài viết liên quan