Banner trang chi tiết
MathX Hack não - Giải trí > Bài toán tìm quy luật

Bài toán tìm quy luật

 

Hãy tìm quy luật của con số màu đỏ tại sao bằng 6?

 

 

Hãy comment đáp án của bạn dưới phần bình luận nhé!

 


Bài viết liên quan