Banner trang chi tiết
MathX Hack não - Giải trí > Di chuyển 1 que diêm để có phép tính đúng?

Di chuyển 1 que diêm để có phép tính đúng?

 

Di chuyển 1 que diêm để có phép tính đúng? 

 

Hãy khoan lướt xuống dưới và cho tôi biết bạn trả lời câu hỏi này trong bao lâu?

 

 

 

 

 

 

Đáp án


Bài viết liên quan