Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
ÔN THI CẤP 3 PHƯƠNG TRÌNH CĂN THỨC

PHƯƠNG TRÌNH CĂN THỨC

Tổng hợp các câu hỏi cuối trong các đề thi, giúp các em đạt điểm tối đa.


10 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài 1. Giải phương trình căn thức bằng phương pháp đặt ẩn phụ
Cơ bản 141 lượt học Video

Bài 1. Giải phương trình căn thức bằng phương pháp đặt ẩn phụ

Ví dụ: Giải phương trình sau:


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 103 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Bài 2. Giải phương trình căn thức bằng phương pháp đặt ẩn phụ (tiếp theo)
Cơ bản 81 lượt học Video

Bài 2. Giải phương trình căn thức bằng phương pháp đặt ẩn phụ (tiếp theo)

Ví dụ: Giải phương trình sau:


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 64 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Bài 3. Giải phương trình căn thức bằng phương pháp đặt ẩn phụ (tiếp theo)
Cơ bản 62 lượt học Video

Bài 3. Giải phương trình căn thức bằng phương pháp đặt ẩn phụ (tiếp theo)

Ví dụ: Giải phương trình sau:


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 49 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Bài 4: Giải phương trình căn thức sử dụng biểu thức liên hợp
Cơ bản 75 lượt học Video

Bài 4: Giải phương trình căn thức sử dụng biểu thức liên hợp

Ví dụ: Giải phương trình sau:


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 62 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Bài 5: Giải phương trình căn thức sử dụng đánh giá đẳng thức
Cơ bản 114 lượt học Video

Bài 5: Giải phương trình căn thức sử dụng đánh giá đẳng thức

Ví dụ: Giải phương trình sau:


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Cơ bản 73 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member