Banner trang chi tiết

GIẢI TOÁN BẰNG CÁC LẬP PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH

GIẢI TOÁN BẰNG CÁC LẬP PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH


16 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Các bài toán liên quan đến chuyển động
Nâng cao 2740 lượt học Video

Các bài toán liên quan đến chuyển động

Ví dụ: Hai ô tô khởi hành cùng một lúc trên quãng đường AB dài 120km.

Mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai 10km nên đã đến B sớm hơn ô tô thứ hai 0,4 giờ. Tính vận tốc của ô tô thứ hai?


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 1831 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Các bài toán liên quan đến chuyển động (tiếp theo)
Nâng cao 1348 lượt học Video

Các bài toán liên quan đến chuyển động (tiếp theo)

Ví dụ: Bạn Linh đi xe đạp từ nhà đến trường với quãng đường 10km.

Khi đi từ trường về nhà, vẫn trên cung đường ấy, do lượng xe tham gia giao thông nhiều hơn nên bạn Linh phải giảm vận tốc 2km/h so với khi đến trường.

Vì vậy thời gian về nhà nhiều hơn thời gian đến trường là 15 phút. Tính vận tốc của xe đạp khi bạn Linh đi từ nhà đến trường ?


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 971 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Các bài toán liên quan đến chuyển động (tiếp theo)
Nâng cao 875 lượt học Video

Các bài toán liên quan đến chuyển động (tiếp theo)

Ví dụ:​ Một ca nô xuôi dòng từ A đến B với vận tốc  30km/h, sau đó lại ngược từ B trở về A. Thời gian xuôi ít hơn thời gian ngược là 1 giờ 20 phút.

Tính khoảng cách giữa hai bến A và B biết rằng vận tốc dòng nước là 5km/h ?


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 729 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Các bài toán liên quan đến chuyển động (tiếp theo)
Nâng cao 742 lượt học Video

Các bài toán liên quan đến chuyển động (tiếp theo)

Ví dụ: Quãng đường AB dài 20km. Lúc 7 giờ sáng một xe ô tô khởi hành từ A.

Trước đó 30 phút một xe máy khởi hành từ B cùng đi về C (B nằm giữa A và C). Ô tô đuổi kịp xe máy lúc 11 giờ. Biết vận tốc ô tô hơn vận tốc xe máy là 10km/h.

Tính vận tốc mỗi xe?


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 622 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Các bài toán liên quan đến năng suất
Nâng cao 1119 lượt học Video

Các bài toán liên quan đến năng suất

Ví dụ: Hai đội công nhân cùng làm một công việc thì làm xong trong 4 giờ. Nếu mỗi đội làm một mình để làm xong công việc ấy thì đội thứ nhất cần thời gian ít hơn so với đội thứ hai là 6 giờ.

Hỏi mỗi đội làm một mình xong công việc ấy trong bao lâu ?​


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 851 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Các bài toán liên quan đến năng suất (tiếp theo)
Nâng cao 766 lượt học Video

Các bài toán liên quan đến năng suất (tiếp theo)

Ví dụ:

Hai tổ công nhân làm chung trong 12 giờ sẽ hoàn thành xong công việc đã định.

Họ làm chung với nhau trong 4 giờ thì tổ thứ nhất được điều đi làm việc khác, tổ thứ hai làm nốt công việc còn lại trong 10 giờ.

Hỏi tổ thứ hai làm một mình thì sau bao lâu sẽ hoàn thành công việc?


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 632 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Các bài toán liên quan đến thể tích
Nâng cao 627 lượt học Video

Các bài toán liên quan đến thể tích

Ví dụ: Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không chứa nước đã làm đầy bể trong 5 giờ 50 phút. Nếu chảy riêng thì vòi thứ hai chảy đầy bể nhanh hơn vòi thứ nhất là 4 giờ.

Hỏi nếu chảy riêng thì mỗi vòi chảy trong bao lâu sẽ đầy bể ?​


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 466 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member

Các bài toán liên quan đến hình học
Cơ bản 975 lượt học Video

Các bài toán liên quan đến hình học

Ví dụ: Cho một tam giác vuông. Khi tăng mỗi cạnh góc vuông thêm 2cm thì diện tích tam giác đó tăng thêm 17cm2. Nếu giảm các cạnh góc vuông đi một cạnh 3cm, một cạnh 1cm thì diện tích giảm 11cm2.

Tìm các cạnh của tam giác vuông đó ?


Bài tập về nhà Bài tập về nhà
Nâng cao 524 lượt học Tài liệu
Nội dung này chỉ dành cho thành viên Full Member