Banner trang chi tiết

TOÁN TƯ DUY HAY VÀ KHÓ LỚP 3

Các bài toán hay và lạ, tư duy, sáng tạo dành cho học sinh lớp 3. Các bài toán này không đòi hỏi nhiều kỹ năng tính toán hay kiến thức mà đòi hỏi khả năng suy luận và sáng tạo của học sinh.


37 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 1
Nâng cao 26274 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 1.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 1
Nâng cao 18573 lượt học Video Tài liệu

Giới thiệu 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 1.

Học sinh được khuyến khích xem đề bài và dừng video để suy nghĩ hướng giải, giải ra kết quả rồi tiếp tục xem video hướng dẫn giải.


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 2
Nâng cao 9316 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 2.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 2
Nâng cao 8384 lượt học Video Tài liệu

1001 Bài toán tư duy lớp 3 - phần 2: các bài 6 đến 10.

Các bài toán tư duy, gợi mở, sáng tạo, tăng cường khả năng sáng tạo, kết nối và phân tích các vấn đề của học sinh.

Học sinh nên dừng Video để tự giải các bài toán trước khi xem đáp án của thầy nhé.


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 3
Nâng cao 6189 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 3.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 3
Nâng cao 6313 lượt học Video Tài liệu

1001 Bài toán tư duy lớp 3 - phần 3: các bài 11 đến 15.

Các bài toán tư duy, gợi mở, sáng tạo, tăng cường khả năng sáng tạo, kết nối và phân tích các vấn đề của học sinh.

Học sinh nên dừng Video để tự giải các bài toán trước khi xem đáp án của thầy nhé.


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 4
Nâng cao 4504 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 4.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 4
Nâng cao 6402 lượt học Video Tài liệu

Các bài toán tư duy, thông minh và sáng tạo, mang đến cho học sinh niềm vui và sự yêu thích khi học môn Toán.

Bài học này sẽ gồm video giảng các bài từ bài 16 đến bài 20 thuộc chuỗi 1001 bài toán tư duy lớp 3.


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 5
Nâng cao 3496 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 5.

Học sinh làm bài luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài học tiếp theo.

 


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 5
Nâng cao 3810 lượt học Video Tài liệu

Bài học này sẽ gồm video giảng các bài từ bài 21 đến bài 25 thuộc chuỗi 1001 bài toán tư duy lớp 3.


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 6
Nâng cao 3234 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 6.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 6
Nâng cao 2644 lượt học Video Tài liệu

Các bài toán tư duy lớp 3, từ bài 26 đến bài 30.


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 7
Nâng cao 3277 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 7.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 7
Nâng cao 14367 lượt học Video Tài liệu

Các bài toán trong loạt 1001 bài toán tư duy lớp 3 (từ bài 31 đến bài 35)

Bài 31: Đồng hồ chỉ cây số trên ô tô của tôi đang chỉ 187569. Tất cả các chữ số của số này đều khác nhau. Hỏi sau khi đi bao nhiêu km nữa thì điều này lại xảy ra?


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 8
Nâng cao 2698 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 8.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 8
Nâng cao 2895 lượt học Video Tài liệu

Các bài toán từ bài 36 đến bài 40.

Ví dụ: Có 6 cậu bé cùng nhau ăn 20 cái bánh chocolate. A ăn 1 cái, B ăn 2 cái, C ăn 3 cái. D ăn nhiều hơn tất cả 5 người còn lại. Hỏi D có thể ăn ít nhất bao nhiêu cái bánh?


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 9
Nâng cao 2728 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 8.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 9
Nâng cao 2242 lượt học Video Tài liệu

Các bài toán tư duy từ bài 41 đến bài 45

Ví dụ: An thành lập 2 số tự nhiên với các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Cả hai số lập được đều có 3 chữ số và mỗi chữ số chỉ sử dụng đúng 1 lần. An cộng hai số đó lại. Hỏi giá trị lớn nhất của tổng mà An có thể nhận được là bao nhiêu?


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 10
Nâng cao 2296 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 10.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 10
Nâng cao 20883 lượt học Video Tài liệu

1001 bài toán tư duy lớp 3 phần 10 (từ bài 46 đến bài 50)

Bài tập ví dụ: Một con ốc bò lên một bức tường.  Chiều cao của bức tường là 35m. Vào ban ngày, con ốc bò lên được 7m, nhưng đến đêm nó lại bị tụt xuống 4m. Con ốc bắt đầu bò lên từ độ cao 2m so với mặt đất. Hỏi tổng quãng đường mà con ốc đó đã di chuyển (cả bò lên và tụt xuống) cho đến khi lên đến đỉnh của bức tường là bao nhiêu m?


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 11
Nâng cao 2584 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 11.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 11
Nâng cao 17465 lượt học Video Tài liệu

1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 11

Bài tập ví dụ: 

Có hai số tự nhiên a và b, kí hiệu a @ b là tổng của thương và số dư khi a chia cho b. Ví dụ: 4 @ 3 = 2; 2  @ 3 = 2.

Tính (188 @ 3) @ 8 = ?

 


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 12
Nâng cao 1909 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 12.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 12
Nâng cao 1156 lượt học Video

1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 12

Bài tập ví dụ: 

Tìm 2 số hạng tiếp theo của dãy số sau:

4, 8, 9, 18, 19, 38, 39, 78, 79


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 13
Nâng cao 1840 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 13.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 13
Cơ bản 1308 lượt học Video

Bài tập ví dụ:

Sử dụng các que diêm để sắp xếp thành các hình dưới đây. Ví dụ: hình 4 có 16 tam giác nhỏ. Hỏi cần bao nhiêu que diêm để xếp được thành hình có 36 tam giác nhỏ?


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 14
Nâng cao 1791 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 14.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 14
Nâng cao 1096 lượt học Video

Bài tập ví dụ:

Mỗi bạn trong 4 bạn A, B, C, D đều có 1 chiếc đồng hồ.

(1): Đồng hồ của A nhanh hơn 10 phút so với đồng hồ thực tế, tuy nhiên A lại tin rằng nó chậm hơn 5 phút so với đồng hồ thực tế.

(2): Đồng hồ của B chậm hơn 5 phút so với đồng hồ thực tế, tuy nhiên B lại tin rằng nó nhanh hơn 10 phút so với thực tế.

(3): Đồng hồ của C nhanh hơn 5 phút so với đồng hồ thực tế, tuy nhiên C lại tin rằng nó chỉ nhanh hơn 3 phút.

(4): Đồng hồ của D chậm hơn 5 phút so với đồng hồ thực tế, tuy nhiên D lại tin rằng nó chậm hơn 10 phút.


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 15
Nâng cao 1782 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 15.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 15
Nâng cao 1063 lượt học Video

Bài tập ví dụ:

Mỗi chữ số 0, 1, 2, 3, ..., 9 đều được dùng 1 lần để tạo thành 2 số có 5 chữ số sao cho tổng hai số đó lớn nhất có thể. Hỏi số nào dưới đây có thể là 1 trong hai số tạo thành?

A) 76531             B) 86724            C) 87431               D) 96240


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 16
Nâng cao 1598 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 16.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 16
Nâng cao 919 lượt học Video

Hướng dẫn giải 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 16

Bài tập ví dụ: Một chuỗi hạt được xâu theo qui luật như sau: màu xanh da trời, màu đỏ, màu đỏ, màu xanh lá cây, màu vàng, màu vàng. Bắt đầu từ màu xanh lá cây, hỏi hạt thứ 18 có màu gì?​


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 17
Nâng cao 1464 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 17

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 17
Nâng cao 911 lượt học Video

[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 17


[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 18
Nâng cao 2042 lượt học Luyện tập
0%

[Luyện tập] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 18.

Học sinh làm các bài tập luyện tập trước khi xem video hướng dẫn giải ở bài giảng tiếp theo.


[Hướng dẫn] 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 18
Nâng cao 1433 lượt học Video

Hướng dẫn giải 1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 18

Bài tập ví dụ: Một chuỗi hạt được xâu theo qui luật như sau: màu xanh da trời, màu đỏ, màu đỏ, màu xanh lá cây, màu vàng, màu vàng. Bắt đầu từ màu xanh lá cây, hỏi hạt thứ 18 có màu gì?​


1001 bài toán tư duy lớp 3 - phần 19
Cơ bản 1407 lượt học Video

Bài toán: Trong một gia đình, mỗi người con đều có  ít nhất 1 người anh (hoặc em) trai và 1 người chị (hoặc em) gái. Hỏi gia đình đó có ít nhất mấy người con?