Đề thi tháng 2 năm học 2023 - 2024

Đề thi tháng 1 diễn ra từ 00:00:00 Thứ Năm ngày 29/02/2024 đến 23:59:00 Thứ Sáu ngày 01/03/2024.

Đề thi lớp 9 gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, điền đáp số. Thời gian làm bài 90 phút.

Chú ý: Chỉ lần làm bài đầu tiên của học sinh trong khoảng thời gian trên mới được tính để xét giải thưởng.

Học sinh chỉ làm bài thi đúng với lớp mình đang học. Học sinh làm đề thi khác lớp mình đang học sẽ không được tính kết quả.

 

Các lần làm bài khác chỉ để luyện tập. Vì vậy học sinh cần sắp xếp thời gian hợp lý để làm bài thi hiệu quả nhất.

Click vào đây để bắt đầu