Banner trang chi tiết
MathX Học toán

Bài học tuần

Chương trình học toán cơ bản theo hàng tuần Toán lớp 8, bám sát chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

 

Các bài giảng tương ứng với các bài học trong sách giáo khoa, bên cạnh đó Thầy Hiếu có các bài giảng video luyện tập về các bài học giúp các em học sinh củng cố kiến thức một cách vững chắc.

 

Các video bài giảng luyện tập có thể có thêm các bài tập ở mức độ nâng cao vừa phải, giúp các con làm quen với dạng bài nâng cao. Sau mỗi video đều có các bài tập về nhà, học sinh sẽ làm bài ra vở ghi và sau đó so sánh với đáp án mà thầy giáo đã đưa lên.

 

Bài học tuần 1 (04/09 - 10/09)

- Đại số:

+ Nhân đơn thức với đa thức

+ Nhân đa thức với đa thức

 

 

- Hình học:

+ Tứ giác

+ Hình thang


Bài học tuần 2 (11/09 - 17/09)

- Đại số:

+ Những hằng đẳng thức đáng nhớ

 

 

- Hình học:

+ Hình thang cân


Bài học tuần 3 (18/09 - 24/09)

- Đại số:

+ Những hằng đẳng thức đáng nhớ

 

 

- Hình học:

+ Đường trung bình của tam giác

+ Đường trung bình của hình thang


Bài học tuần 4 (25/09 - 01/10)

- Đại số:

+ Những hằng đẳng thức đáng nhớ

 

 

- Hình học:

+ Dựng hình bằng thước và compa - Dựng hình thang


Bài học tuần 5 (02/10 - 08/10)

- Đại số:

+ Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

+ Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

 

 

- Hình học:

+ Đối xứng trục

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

BTVN: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Luyện tập: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

BTVN: Luyện tập Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

BTVN: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Luyện tập: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

BTVN: Luyện tập Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp sử dụng hằng đẳng thức

Đối xứng trục

BTVN: Đối xứng trục

Luyện tập: Đối xứng trục

BTVN: Luyện tập Đối xứng trục

Đề kiểm tra 15 phút Tuần 5 Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 6 (09/10 - 15/10)

- Đại số:

+ Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử

 

 

- Hình học:

+ Hình bình hành


Bài học tuần 7 (16/10 - 22/10)

- Đại số:

+ Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp nhiều phương pháp

 

 

- Hình học:

+ Đối xứng tâm


Bài học tuần 8 (23/10 - 29/10)

- Đại số:

+ Chia đơn thức cho đơn thức

+ Chia đa thức cho đơn thức

 

 

- Hình học:

+ Hình chữ nhật


Bài học tuần 9 (30/10 - 05/11)

- Đại số:

+ Chia đa thức một biến đã sắp xếp

 

 

- Hình học:

+ Đường thẳng song song với đường thẳng cho trước


Đề cương ôn tập giữa kì I

Đề cương ôn tập giữa kì I


Bài học tuần 10 (06/11 - 12/11)

- Đại số:

+ Ôn tập chương I

 

- Hình học:

+ Hình thoi


Bài học tuần 11 (13/11- 19/11)

- Đại số:

+ Phân thức đại số

 

 

- Hình học:

+ Hình vuông


Bài học tuần 12 (20/11 - 26/11)

- Đại số:

+ Tính chất cơ bản của phân thức

+ Rút gọn phân thức 

 

- Hình học:

+ Ôn tập chương I


Bài học tuần 13 ( 27/11 - 03/12)

- Đại số:

+ Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

 

 

- Hình học:

+ Đa giác. Đa giác đều


Bài học tuần 14 (04/12 - 10/12)

- Đại số:

+ Phép cộng các phân thức đại số 

 

 

- Hình học:

+ Diện tích hình chữ nhật


Bài học tuần 15 (11/12 - 17/12)

- Đại số:

+ Phép trừ các phân thức đại số

 

 

- Hình học:

+ Diện tích hình tam giác


Bài học tuần 16 (18/12 - 24/12)

- Đại số:

+ Phép chia các phân thức đại số

+ Phép nhân các phân thức đại số

+ Biến đổi các biểu thức hữu tỉ


Bài học tuần 17 (25/12 - 31/12)

+ Đại số:

+ Ôn tập chương II


Đề cương ôn tập học kì I

+ Đề cương ôn tập học kì 1

+ Giải đề cương ôn tập học kì 1

+ 10 Đề thi ôn luyện học kì 1Bài học tuần 19 (08/01 - 14/01)

- Đại số:

+ Mở đầu về phương trình

 

 

- Hình học:

+ Diện tích hình thang

+ Diện tích hình thoi


Bài học tuần 20 (15/01 - 21/01)

- Đại số:

+ Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

+ Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 (a khác 0)

 

- Hình học:

+ Diện tích đa giác

+ Ôn tập chương II

Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

BTVN: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Luyện tập: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

BTVN: Luyện tập Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 (a khác 0)

BTVN: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 (a khác 0)

Luyện tập: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 (a khác 0)

BTVN: Luyện tập Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 (a khác 0)

Diện tích đa giác

BTVN: Diện tích đa giác

Đề kiểm tra Hình học chương II - Đề số 01

Đề kiểm tra Hình học chương II - Đề số 02

Đề kiểm tra 15 phút Tuần 20 Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 21 (22/01 - 28/01)

- Đại số:

+ Phương trình tích

+ Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức

 

 

- Hình học:

+ Định lí Ta-let trong tam giác

+ Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-let


Bài học tuần 22 (29/01 - 04/02)

- Hình học:

+ Tính chất đường phân giác của tam giác


Bài học tuần 23 (05/02 - 11/02)

- Đại số:

+ Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức

 

 

- Hình học:

+ Khái niệm hai tam giác đồng dạng


Bài học tuần 24 (12/02 - 18/02)

- Đại số:

+ Giải toán bằng cách lập phương trình

 

 

- Hình học:

+ Trường hợp tam giác đồng dạng thứ nhất


Bài học tuần 25 (19/02 - 25/02)

- Đại số:

+ Ôn tập chương III

 

- Hình học

+ Trường hợp đồng dạng thứ hai của tam giác

+ Trường hợp đồng dạng thứ ba của tam giác

 


Bài học tuần 26 (26/02 - 04/03)

- Hình học:

+ Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông


Bài học tuần 27 (05/03 - 11/03)

- Đại số:

+ Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

 

 

- Hình học:

+ Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng


Bài học tuần 28 (12/03 - 18/03)

- Đại số:

+ Liên hệ thứ tự và phép nhân


Bài học tuần 29 (19/03 - 25/03)

- Đại số:

+ Bất phương trình bậc nhất một ẩn

 

- Hình học:

+ Ôn tập chương III


Bài học tuần 30 (26/03 - 01/04)

- Đại số:

+ Bất phương trình bậc nhất một ẩn

 

 

- Hình học:

+ Hình hộp chữ nhật


Tài liệu ôn tập cuối học kì II

Tài liệu ôn tập cuối học kì II bao gồm:

- Đề cương ôn tập cuối học kì II.

- 10 đề tham khảo, luyện tập cuối học kì II.


Bài học tuần 31 (02/04 - 08/04)

- Đại số:

+ Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

 

 

- Hình học:

+ Thể tích hình hộp chữ nhật


Bài học tuần 32 (09/04 - 15/04)

- Đại số: 

+ Ôn tập chương IV

 

- Hình học:

+ Hình lăng trụ đứng

+ Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng


Bài học tuần 33 (16/04 - 22/04)

- Hình học:

+ Thể tích hình lăng trụ đứng

+ Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Đề kiểm tra 15 phút Tuần 33 Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 34 (23/04 - 29/04)

- Hình học:

+ Diện tích xung quanh của hình chóp đều

+ Thể tích của hình chóp đều

Đề kiểm tra Tháng 4 Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 35 (30/04 - 06/05)

- Hình học:

+ Ôn tập chương IV