Banner trang chi tiết
Các kỳ thi Toán tiểu học quốc tế Kỳ thi MYTS - Tìm kiếm tài năng toán học trẻ

Kỳ thi MYTS - Tìm kiếm tài năng toán học trẻ

Kỳ thi tìm kiếm Tài năng Toán học trẻ (MYTS) giành cho thí sinh từ 10 đến 16 tuổi, được Hội Toán học Việt Nam và Hexagon of Maths & Science tổ chức thường niên nhằm tạo sân chơi khuyến khích học sinh yêu mến môn toán học.  

Mathematical Young Talent Search (MYTS) is intended to instill  a love of mathematics in young Vietnamese pupils and provides an opportunity for those from 10 to 16 years of age inclusive across the country to pit against their peers.

Chủ tịch MYTS 2017: GS.TS Nguyễn Hữu Dư, Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam, Giám đốc Điều hành Viện NC Cao cấp về Toán

Ban Tổ chức:

Trưởng ban Tổ chức: GS.TS Phạm Thế Long, Phó Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam

Phó Trưởng ban:  Phạm Văn Thuận, Hexagon of Maths & Science; TS Trần Nam Dũng, Đại học Khoa học Tự nhiên Tp HCM; TS. Vũ Thế Khôi, Viện Toán học;

 

MathX.vn sẽ giới thiệu các bài giảng chữa các đề thi những năm cũ của kỳ thi này.


9 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Giải đề thi MYTS 2015 phần 1
Nâng cao 603 lượt học Video Tài liệu

Giải đề thi MYTS 2015 phần 1


Giải đề thi MYTS 2015 phần 2
Nâng cao 186 lượt học Video Tài liệu

Bài giảng hướng dẫn giải đề thi MYTS năm 2015 phần 2: gồm các bài toán từ bài 6 đến bài 10.

Học sinh download đề thi và làm bài trước khi xem video này để đạt hiệu quả cao nhất.


Giải đề thi MYTS 2015 phần 3
Nâng cao 184 lượt học Video Tài liệu

Hướng dẫn giải các bài toán từ 11 đến 15 trong đề thi MYTS năm 2015 dành cho học sinh lớp 5.


Giải đề thi MYTS 2015 phần 4
Nâng cao 166 lượt học Video Tài liệu

Bài giảng chữa các bài toán từ bài 16 đến bài 20 của kỳ thi MYTS năm 2015.


Giải đề thi MYTS 2015 phần 5
Nâng cao 144 lượt học Video

Giải đề thi MYTS 2015 phần 5 gồm các bài toán từ bài 21 đến bài 25.


Giải đề thi MYTS 2016 lớp 4,5 phần 1
Nâng cao 256 lượt học Video Tài liệu

Giải đề thi MYTS 2016 lớp 4,5 phần 1.

Phần 1 gồm hướng dẫn giải các bài từ bài 1 đến bài 10.


Giải đề thi MYTS 2016 lớp 4,5 phần 2
Nâng cao 236 lượt học Video Tài liệu

Bài giảng chữa các bài toán từ bài 11 đến bài 15 dành cho lớp 4,5 trong kỳ thi MYTS 2016.


Lớp 4 - Giải đề thi năm 2017 - phần 1
Nâng cao 402 lượt học Video

Hướng dẫn giải các bài toán trong kỳ thi MYTS 2017 dành cho lớp 4.


Lớp 4 - Hướng dẫn giải đề thi MYTS 2017 vòng 2
Nâng cao 254 lượt học Video

Trong video này, thầy sẽ hướng dẫn các em học sinh làm các bài toán trong đề thi MYTS 2017 vòng 2 dành cho lớp 4.