Banner trang chi tiết

Lớp 8 - Sách giáo khoa (cũ)

PHẦN HỌC TỐT TOÁN HÀNG TUẦN: Bám sát chương trình sách giáo khoa cũ, bổ sung các bài giảng bổ trợ và nâng cao ở mức độ nền tảng. Học sinh có thể tự học trước hoặc xem lại (nếu không hiểu bài ở lớp)

PHẦN LUYỆN TẬP KỸ NĂNG: Các bài toán trắc nghiệm, giúp học sinh ôn tập lý thuyết và luyện tập kỹ năng.