Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Phương pháp Dirichlet và ứng dụng

Ngày cập nhật: 13/03/2019

Nguyên lí những cái lồng và chú thỏ đã được biết đến rất lâu. Ngay trong chương trình phổ thông cơ sở chúng ta đã làm quen phương pháp giải toán này. Thực ra nguyên lí này mang tên nhà bác học người Đức Pête Gutxtap Legien Dirichlet (1805 - 1859). Nguyên lí phát biểu rất đơn giản: Nếu chúng ra nhốt thỏ vào các lồng mà số lồng ít hơn số thỏ, thì thể nào cũng có một lồng nhốt hai con thỏ.

Chỉ bằng nguyên lí đơn giản như vậy hàng loạt bài toán đã được giải.

Xem thêm..

Tải tài liệu