Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

ÔN THI CẤP 2 TRẦN ĐẠI NGHĨA - HCM

Khóa học ôn thi cấp 2 Trần Đại Nghĩa - Thành Phố Hồ Chí Minh.

Khóa học bao gồm các bài giảng về các dạng toán trong đề thi vào cấp 2 Trần Đại Nghĩa, video chữa đề thi, các đề thi thử và video hướng dẫn giải đề thi thử.

Thầy Hiếu và MathX Team đã nghiên cứu đề thi Trần Đại Nghĩa và lọc ra các câu hỏi Toán học, trên cơ sở đó cùng với nhiều năm kinh nghiệm dạy Toán tư duy dành cho học sinh ôn thi các kỳ thi Toán như Kangaroo (IKMC), SASMO, IMAS...Thầy Hiếu xây dựng chương trình ôn thi vào cấp 2 Trần Đại Nghĩa dành cho các em học sinh.

 

Dự kiến kỳ khảo sát bằng tiếng Anh sẽ được tổ chức vào giữa tháng 6 -2019 trong thời gian 90 phút.

Đề khảo sát bằng tiếng Anh bao gồm các nội dung của nhiều môn học như Toán, Tiếng Việt, Lịch sử, Địa lý, Khoa học…

Chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh vào lớp 6 năm nay là khoảng 500 học sinh.

Năm 2018, có 4.163 hồ sơ đăng ký dự thi. Trong khi đó chỉ tiêu tuyển sinh của trường chỉ 525 học sinh. Như vậy tỉ lệ chọi xấp xỉ 1/8. Điểm chuẩn vào trường của năm ngoái là 65,25 điểm.

 

Lesson 1. Patterns (Quy luật)
Nâng cao 1344 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Practice 1. Patterns (Quy luật)
Nâng cao 1915 lượt học Luyện tập Chưa học
0%
Lesson 2. Shape Balance (So sánh, cân bằng)
Nâng cao 1233 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lesson 3. Shape Balance - So sánh, cân bằng (Cont)
Nâng cao 1197 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lesson 4. Shape Balance - So sánh, cân bằng (Cont)
Nâng cao 1146 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lesson 5. Cubes
Nâng cao 1098 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lesson 6. Cubes (Cont)
Nâng cao 1111 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lesson 7. Paths and ways
Nâng cao 750 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lesson 8. Paths and ways (Cont)
Nâng cao 596 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lesson 9. IQ - Logic Problems
Nâng cao 1092 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lesson 10. IQ - Logic Problems (Cont)
Nâng cao 1079 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lesson 11. IQ - Logic Problems (Cont)
Nâng cao 1084 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lesson 12. IQ - Logic Problems (Cont)
Nâng cao 1073 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lesson 13. Letter replacing number
Nâng cao 780 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lesson 14. Letter replacing number
Nâng cao 816 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lesson 15. Math problems on age
Nâng cao 780 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lesson 16. Math problems on age (cont)
Nâng cao 1013 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lesson 17. Time and work
Nâng cao 94 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%