Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

ÔN THI CẤP 2 TRẦN ĐẠI NGHĨA - HCM

Khóa học ôn thi cấp 2 Trần Đại Nghĩa và Trần Quốc Toản  - Thành Phố Hồ Chí Minh.

Khóa học bao gồm các bài giảng về các dạng toán trong đề thi vào cấp 2 Trần Đại Nghĩa rất đầy đủ và phong phú nội dung, sát với cấu trúc đề thi. Khóa học gồm các video chữa đề thi, 50 đề thi thử và video hướng dẫn giải chi tiết các đề thi thử.

Nội dung khóa học được biên soan tỉ mỉ, kĩ lưỡng bởi thầy Trần Hữu Hiếu và đội ngũ giáo viên của MathX.vn, mang đến cho các em học sinh nguồn tài liệu tham khảo chất lượng, giúp các em ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Trần Đại Nghĩa cũng như trường THCS Trần Quốc Toản (Hai trường tuyển sinh cùng thời gian, cùng đề thi)

Thông tin tuyển sinh của Trần Quốc Toản 2023: Thông tin tuyển sinh trường Trần Quốc Toản 1 năm 2023

Lesson 1. Patterns (Quy luật)
Nâng cao 3584 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lesson 2. Shape Balance (So sánh, cân bằng)
Nâng cao 2608 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lesson 3. Shape Balance - So sánh, cân bằng (Cont)
Nâng cao 2004 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lesson 4. Shape Balance - So sánh, cân bằng (Cont)
Nâng cao 2010 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lesson 5. Cubes
Nâng cao 1934 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lesson 6. Cubes (Cont)
Nâng cao 1811 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lesson 7. Paths and ways
Nâng cao 1457 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lesson 8. Paths and ways (Cont)
Nâng cao 1127 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lesson 9. IQ - Logic Problems
Nâng cao 1774 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lesson 10. IQ - Logic Problems (Cont)
Nâng cao 1664 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lesson 11. IQ - Logic Problems (Cont)
Nâng cao 1672 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lesson 12. IQ - Logic Problems (Cont)
Nâng cao 1613 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lesson 13. Letter replacing number
Nâng cao 1301 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lesson 14. Letter replacing number
Nâng cao 1249 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lesson 15. Math problems on age
Nâng cao 1258 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lesson 16. Math problems on age (cont)
Nâng cao 1467 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%
Lesson 17. Time and work
Nâng cao 754 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%

Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 01
Nâng cao 448 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 01
Nâng cao 369 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 02
Nâng cao 254 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 02
Cơ bản 203 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 03
Nâng cao 203 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 03
Nâng cao 176 lượt học Video Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 04
Nâng cao 211 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 4
Nâng cao 72 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 05
Nâng cao 160 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 5
Nâng cao 53 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 06
Nâng cao 124 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 6
Nâng cao 75 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 07
Nâng cao 106 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 08
Nâng cao 111 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 8
Nâng cao 48 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 09
Nâng cao 99 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 9
Nâng cao 47 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 10
Nâng cao 90 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 10
Nâng cao 40 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 11
Nâng cao 81 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 11
Nâng cao 33 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 12
Nâng cao 86 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 12
Nâng cao 54 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 13
Nâng cao 72 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 13
Nâng cao 24 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 14
Nâng cao 67 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 14
Nâng cao 41 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 15
Nâng cao 94 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 15
Nâng cao 39 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 15
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 16
Nâng cao 50 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 16
Nâng cao 27 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 17
Nâng cao 68 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 17
Nâng cao 39 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 18
Nâng cao 63 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 18
Nâng cao 39 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 19
Nâng cao 51 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 19
Nâng cao 39 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 20
Nâng cao 57 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 20
Nâng cao 37 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 21
Nâng cao 54 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 21
Nâng cao 42 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 22
Nâng cao 55 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 22
Nâng cao 30 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 23
Cơ bản 52 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 23
Nâng cao 28 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 24
Nâng cao 52 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 24
Nâng cao 38 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 25
Nâng cao 58 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 25
Nâng cao 29 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 26
Nâng cao 77 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 26
Nâng cao 96 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 27
Nâng cao 50 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 27
Nâng cao 36 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 28
Nâng cao 41 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 28
Cơ bản 22 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 29
Nâng cao 41 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 29
Nâng cao 11 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 30
Nâng cao 40 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 30
Nâng cao 21 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 31
Nâng cao 48 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 31
Nâng cao 44 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 32
Nâng cao 48 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 32
Nâng cao 44 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 33
Nâng cao 43 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 33
Nâng cao 26 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 34
Nâng cao 44 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 34
Nâng cao 43 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 35
Nâng cao 44 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 35
Nâng cao 35 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 36
Nâng cao 40 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 36
Nâng cao 27 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 37
Nâng cao 42 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 37
Nâng cao 21 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 38
Nâng cao 34 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 38
Nâng cao 10 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 39
Nâng cao 36 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 39
Nâng cao 12 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 40
Nâng cao 62 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 40
Nâng cao 49 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 41
Nâng cao 52 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 41
Nâng cao 58 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 42
Nâng cao 44 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 42
Nâng cao 51 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 43
Nâng cao 40 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 43
Nâng cao 42 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 44
Nâng cao 39 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 44
Nâng cao 27 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 45
Nâng cao 43 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 45
Nâng cao 30 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 46
Nâng cao 55 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 46
Nâng cao 73 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 47
Nâng cao 46 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 47
Nâng cao 53 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 48
Nâng cao 59 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 48
Nâng cao 72 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 49
Nâng cao 78 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 49
Nâng cao 77 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 50
Nâng cao 91 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 50
Nâng cao 22 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi thử cấp 2 Trần Đại Nghĩa HCM - Đề số 31
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm học 2015 - 2016
Nâng cao 1232 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm học 2015 - 2016
Nâng cao 1247 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm học 2016 - 2017
Nâng cao 1161 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm học 2016 - 2017
Nâng cao 1148 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm học 2017 - 2018
Nâng cao 1173 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm học 2017 - 2018
Nâng cao 1290 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm học 2018 - 2019
Nâng cao 1359 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm học 2018 - 2019
Nâng cao 1293 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm học 2019 - 2020
Cơ bản 487 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm học 2020 - 2021
Cơ bản 420 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm học 2022
Nâng cao 181 lượt học Tài liệu Chưa học
0%
Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm học 2022 - 2023
Cơ bản 143 lượt học Video Tài liệu Chưa học
0%