Banner trang chi tiết
MathX Kỳ thi toán MMOC > Đề thi tháng 3 năm học 2023 - 2024

Bảng xếp hạng MMOC LỚP 4

MATHX chúc mừng các em học sinh đã hoàn thành bài thi tháng 3 của kỳ thi MMOC. Dưới đây là danh sách học sinh đã tham gia thi vòng thi tháng 3 và kết quả xếp giải dành cho các học sinh khối 4.

MATHX chúc mừng các bạn học sinh đã đạt giải. PHHS ấn vào đây để tải giấy chứng nhận kết quả thi. PHHS tìm ảnh giấy chứng nhận theo số thứ tự và tên con.

1. Kết quả vòng thi tháng 03.2024 lớp 4

2. Tải giấy chứng nhận tại đây:

- Bước 1: Ấn vào link Giấy chứng nhận MMOC (Chú ý: Link tải giấy chứng nhận sẽ bị xóa sau 2 tuần kể từ ngày thông báo kết quả)

- Bước 2: Tìm ảnh theo số thứ tự tên học sinh ở file kết quả