Banner trang chi tiết
MathX Hack não - Giải trí > Bài toán que diêm: Chỉ di chuyển 1 que diêm để có phép tính đúng?

Bài toán que diêm: Chỉ di chuyển 1 que diêm để có phép tính đúng?

 

Hãy thử sức câu hỏi của ngày hôm nay nhé 

 

Bài toán que diêm: Chỉ di chuyển 1 que diêm để có phép tính đúng?

 

 

 

 

Đáp án:

 


Bài viết liên quan