Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Câu hỏi đố vui 68

Sử dụng tất cả các phép tính trong toán học nhưng không được thêm bất kỳ số nào, liệu bạn có thể hoàn thiện các phép tính này để được kết quả bằng 6?

Điền thứ tự các dấu theo từng dòng phép tính dưới đây:

Dòng 1:

Dòng 2:

Dòng 3:

Dòng 4:

Dòng 5:

Dòng 6: 

Dòng 7:

Dòng 8:

Dòng 9:

Lời giải từ MathX:

Dòng 1: (1 + 1+ 1)! = 6

Dòng 2: 2 + 2 + 2 = 6

Dòng 3: 3 x 3 - 3 = 6

Dòng 4: Căn bậc hai của 4 + Căn bậc hai của 4 + Căn bậc hai của 4 = 6

Dòng 5: 5 : 5 + 5 = 6

Dòng 6: 6 - 6 + 6 = 6

Dòng 7: -7 : 7 + 7 = 6

Dòng 8: Căn bậc ba của 8 + Căn bậc ba của 8 + Căn bậc ba của 8 = 6

Dòng 9: Căn bậc hai của 9 nhân căn bậc hai của 9 - Căn bậc hai của 9 = 6.


Các câu trả lời

 • Phạm Hữu Phước Thiện

  09:00 09-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 Dòng 4: √4+√4+√4=6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6-6+6=6 Dòng 7: -7:7+7=6 Dòng 8: căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8=6 Dòng 9: √9x√9-√9=6

 • Phạm Hữu Phước Thiện

  08:57 09-03-2020

  dòng 3: 3x3-3=6 dòng 9: 9-(9 : 9)=6

 • Nguyễn Khánh Linh

  17:52 08-03-2020

  em làm mà chả biết đúng không nữa thầy ạ

 • Vũ Quang Nguyên

  09:23 08-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 Dòng 4: √4 +√4 + √4 =6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6x6:6=6 Dòng 7: 7-7 :7=6 Dòng 8: 8 - √(√(8 + 8)) = 6 Dòng 9: √(9×9) - √9 = 6

 • Nguyễn Nhật Minh

  08:48 08-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 Dòng 4: √4+√4+√4=6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6-6+6=6 Dòng 7: -7:7+7=6 Dòng 8: căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8=6 Dòng 9: √9x√9-√9=6

 • Nguyễn Thành Công

  22:15 07-03-2020

  Dòng 1: ko có đáp án Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 Dòng 4: √4√4+√4=6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6:6x6=6 Dòng 7: -7:7+7=6 hoặc:7-(7:7)=6 Dòng 8: ∛8∛8+∛8=6 Dòng 9: √9x√9-√9=6

 • Lê Thị Ngân Giang

  21:51 07-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 Dòng 4: √4+√4+√4=6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6-6+6=6 Dòng 7: -7:7+7=6 Dòng 8: căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8=6 Dòng 9: √9x√9-√9=6

 • Bang Lang Tim

  21:26 07-03-2020

  em chỉ biết vài dòng thôi: dòng 2: 2+2+2=6. dòng 3: 3 x 3-3=6. dòng 5: 5: 5 +5=6. dòng 6: 6- 6+6=6. dòng 7: 7-(7-7)=6.

 • Mai Xuân Độ

  20:41 07-03-2020

  Dòng 1:(1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3:3.3-3=6 Dòng 4: căn bậc 2 của 4 + căn bậc 2 của 4 +căn bậc 2 của 4 =6 Dòng 5: 5+5:5=6 Dòng 6: 6+6-6=6 Dòng 7: 7-7:7=6 Dòng 8 :không biết Dòng 9 :căn bậc 2 của 9. căn bậc 2 của 9- căn bậc 2 của 9=6

 • Nguyễn Hà Châu

  20:01 07-03-2020

  em chịu thầy ạ

 • Lương Thanh Bình

  18:44 07-03-2020

  Dòng 1:(1+1)^căn hai của 5.40+1=6,006457064 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3×3-3=6 Dòng 4: căn hai của 4+căn hai của 4+căn hai của 4=6 Dòng 5: 5÷5+5=6 Dòng 6: 6+6-6=6 Dòng 7: 7÷(-7)+7=6 Dòng 8: căn ba của 8+căn ba của 8+căn ba của 8=6 Dòng 9: căn hai của 9×căn hai của 9-căn hai của 9=6

 • Vũ Thuỳ Dương

  16:12 07-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 hoặc căn bậc 2 của (3x3) +3 =6 Dòng 4: căn bậc 2 của 4+ căn bậc 2 của 4 + căn bậc 2 của 4 =6 hoặc căn bậc 3 của (4+4) +4=6 hoặc căn bậc 4 của (4x4) +4=6 Dòng 5: 5+5:5=6 Dòng 6: 6+6-6=6 hoặc 6x6:6=6 Dòng 7: 7-7:7=6 Dòng 8: căn bậc 3 của 8 +căn bậc 3 của 8 + căn bậc 3 của 8 =6 hoặc 8 - căn bậc 4 của (8+8) =6 Dòng 9: (9+9): căn bậc 2 của 9 =6 hoặc căn bậc 2 của 9 x căn bậc 2 của 9 - căn bậc 2 của 9=6 hoặc 9- căn bậc 4 của (9x9) =6

 • Vũ Thuỳ Dương

  16:12 07-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 hoặc căn bậc 2 của (3x3) +3 =6 Dòng 4: căn bậc 2 của 4+ căn bậc 2 của 4 + căn bậc 2 của 4 =6 hoặc căn bậc 3 của (4+4) +4=6 hoặc căn bậc 4 của (4x4) +4=6 Dòng 5: 5+5:5=6 Dòng 6: 6+6-6=6 hoặc 6x6:6=6 Dòng 7: 7-7:7=6 Dòng 8: căn bậc 3 của 8 +căn bậc 3 của 8 + căn bậc 3 của 8 =6 hoặc 8 - căn bậc 4 của (8+8) =6 Dòng 9: (9+9): căn bậc 2 của 9 =6 hoặc căn bậc 2 của 9 x căn bậc 2 của 9 - căn bậc 2 của 9=6 hoặc 9- căn bậc 4 của (9x9) =6

 • Nguyễn Văn Hùng

  13:03 07-03-2020

  em ko biết ạ

 • Đỗ Văn Trường Giang

  10:08 07-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 Dòng 4: √4+√4+√4=6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6-6+6=6 Dòng 7: -7:7+7=6 Dòng 8: căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8=6 Dòng 9: √9x√9-√9=6

 • Vũ Duy Kiên

  09:44 07-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 Dòng 4: √4+√4+√4=6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6-6+6=6 Dòng 7: -7:7+7=6 Dòng 8: căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8=6 Dòng 9: √9x√9-√9=6

 • Nguyễn Ngân Thương

  07:46 07-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 Dòng 4: √4+√4+√4=6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6-6+6=6 Dòng 7: -7:7+7=6 Dòng 8: căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8=6 Dòng 9: √9x√9-√9=6

 • Đinh Tuấn Phong

  20:55 06-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 Dòng 4: √4+√4+√4=6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6-6+6=6 Dòng 7: -7:7+7=6 Dòng 8: căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8=6 Dòng 9: √9x√9-√9=6

 • My SamiE

  20:50 06-03-2020

  khó quá thầy ơi!!!!!!!

 • Triệu Tuấn Thành

  16:51 06-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 Dòng 4: √4+√4+√4=6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6-6+6=6 Dòng 7: -7:7+7=6 Dòng 8: căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8=6 Dòng 9: √9x√9-√9=6

 • Nguyễn Minh Khôi

  16:06 06-03-2020

  (1+1+1)!=6 2+2+2=6 3+3-3=6 4 . I DO NOT KNOW 5 . I DO NOT KNOW 6 . I DO NOT KNOW 7 . I DO NOT KNOW 8 . I DO NOT KNOW 9 . I DO NOT KNOW

 • Bùi Phan Gia Huy

  09:59 06-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 Dòng 4: √4+√4+√4=6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6-6+6=6 Dòng 7: -7:7+7=6 Dòng 8: căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8=6 Dòng 9: √9x√9-√9=6

 • Tào Huy Bảo Toàn

  08:41 06-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 Dòng 4: √4+√4+√4=6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6-6+6=6 Dòng 7: -7:7+7=6 Dòng 8: căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8=6 Dòng 9: √9x√9-√9=6 Trả lời

 • Tào Huy Bảo Toàn

  08:41 06-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 Dòng 4: √4+√4+√4=6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6-6+6=6 Dòng 7: -7:7+7=6 Dòng 8: căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8=6 Dòng 9: √9x√9-√9=6

 • Đinh Mạnh Hùng

  21:13 05-03-2020

  Dòng 1: bó tay .com Dòng 2:2+2+2 Dòng 3: 3x3-3 Dòng 4:i don no Dòng 5:5+5:5 Dòng 6: 6:6x6 Dòng 7:7-7:7 Dòng 8:i don no Dòng 9:i don no

 • Nguyễn Hữu Thành

  19:37 05-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 Dòng 4: √4+√4+√4=6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6-6+6=6 Dòng 7: -7:7+7=6 Dòng 8: căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8=6 Dòng 9: √9x√9-√9=6

 • Tiểu Sênh

  19:29 05-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 Dòng 4: √4+√4+√4=6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6-6+6=6 Dòng 7: -7:7+7=6 Dòng 8: căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8=6 Dòng 9: √9x√9-√9=6

 • Dương Hoàng Thanh Vy

  18:58 05-03-2020

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

 • Dương Hoàng Thanh Vy

  18:54 05-03-2020

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

 • Phan Hữu Tuấn

  15:03 05-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 Dòng 4: √4+√4+√4=6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6-6+6=6 Dòng 7: -7:7+7=6 Dòng 8: căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8=6 Dòng 9: √9x√9-√9=6

 • Nguyễn Công Bảo Duy

  14:16 05-03-2020

  HACK NÃO CON RÙI THẦY UI!

 • Nguyễn Hương Trang

  21:54 04-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 Dòng 4: √4+√4+√4=6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6-6+6=6 Dòng 7: -7:7+7=6 Dòng 8: căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8=6 Dòng 9: √9x√9-√9=6

 • Trần Hoàng Nhân

  21:05 04-03-2020

  không biết

 • Trần Thiên Ân

  20:40 04-03-2020

  bai nay lop may

 • Lê Việt Bách

  20:22 04-03-2020

  Dòng 1: 3+3=6 Dòng 2: 10-4=6 Dòng 3: 100-94=6 Dòng 4: 2x3=6 Dòng 5 : 1x6=6 Dòng 6: 60:10=6 Dòng 7: 10x10-94=6 Dòng 8: 3x3-2=6 Dòng 9: 12:2=6 Dòng 10: 26:4=6

 • Lê Việt Bách

  20:11 04-03-2020

  Dòng1: 2+2+2=6, dòng2: 3+3=6, dòng3: 2 x 3=6, dòng 4: 12 : 2=6, dòng 4 60 : 10=6, dòng 5: 1 x 6=6, dòng6: 10 - 4=6, dòng7: 100 - 94=6, dòng7:

 • Tiểu Sênh

  19:59 04-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 Dòng 4: √4+√4+√4=6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6-6+6=6 Dòng 7: -7:7+7=6 Dòng 8: căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8=6 Dòng 9: √9x√9-√9=6

 • Tiểu Sênh

  19:59 04-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 Dòng 4: √4+√4+√4=6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6-6+6=6 Dòng 7: -7:7+7=6 Dòng 8: căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8=6 Dòng 9: √9x√9-√9=6

 • Nguyễn Minh Thư

  19:31 04-03-2020

  Dễ vãi dái

 • Nguyễn Hoàng Bách

  15:21 04-03-2020

  Dòng 1:(1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3:3*3-3=6 Dòng 4:√4+√4+√4=6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6-6+6=6 Dòng 7:-7:7+7=6 Dòng 8:∛8+∛8+∛8=6 Dòng 9:√9x√9-√9=6

 • Nguyễn Hoàng Bách

  15:20 04-03-2020

  dòng 1: (1+1+1)=6! dòng 2:(2+2+2)=6 dòng 3:(3x3-3)=6 dòng 4:(√4+√4+√4)=6 dòng 5:(5^2÷5^2+5)=6 dòng 6:(6÷6×6)=6 dòng 7:(7^2-7)÷7=6 dòng 8:( ∛8+∛8+∛8)=6 dòng 9:(√9×√9-√9)=6

 • FGTv_zeus

  15:11 04-03-2020

  Dòng 1:(1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3:3*3-3=6 Dòng 4:√4+√4+√4=6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6-6+6=6 Dòng 7:-7:7+7=6 Dòng 8:∛8+∛8+∛8=6 Dòng 9:√9x√9-√9=6

 • Trần Trung Kiên

  14:11 04-03-2020

  425552 q1726 22222278

 • Từ Công Hưng

  10:23 04-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 Dòng 4: √4+√4+√4=6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6-6+6=6 Dòng 7: -7:7+7=6 Dòng 8: căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8=6 Dòng 9: √9x√9-√9=6

 • Vũ Anh Tuấn

  10:08 04-03-2020

  3 6 9 12 15 18 21 24 27

 • Đào Phạm Quang Nhung

  10:04 04-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 Dòng 4: √4+√4+√4=6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6-6+6=6 Dòng 7: -7:7+7=6 Dòng 8: căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8=6 Dòng 9: √9x√9-√9=6

 • Mai Tấn Phát

  09:56 04-03-2020

  Đáp án của em là (C)3 thưa thầy

 • Mai Tấn Phát

  09:49 04-03-2020

  Dòng 1:

 • Tống Ngọc Châu

  09:21 04-03-2020

  dòng1: (1+1+1)V=6 dong : 2+2+2=6 dòng 3:3*3-3=6 dòng 4: ? dòng 5: 5 :5 + 5 =6 dòng 6 : 6-6+6=6 hoặc 6*6:6=6 dòng 7 : 7-7:7=6 dòng 8 : ? dòng 9 : ?

 • ✰๖ۣۜLượηɠ đʑ✰

  09:16 04-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 Dòng 4: √4+√4+√4=6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6-6+6=6 Dòng 7: -7:7+7=6 Dòng 8: căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8=6 Dòng 9: √9x√9-√9=6

 • Nguyễn Nhật Minh

  08:53 04-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 Dòng 4: √4+√4+√4=6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6-6+6=6 Dòng 7: -7:7+7=6 Dòng 8: căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8=6 Dòng 9: √9x√9-√9=6

 • Nguyễn Thanh Hiếu

  07:08 04-03-2020

  3 6 9 12 15 18 21 24 27

 • Vũ Thiên Lâm

  21:52 03-03-2020

  dòng 1: (1+1+1)! dòng 2: 2+2+2 dòng 3: 3*3-3 dòng 4: ??????? dòng 5: 5^2:5^2+5 dòng 6: 6-6+6 dòng 7:-7+7:7

 • Nguyễn An Nam

  21:40 03-03-2020

  Dòng 1 : Thanos

 • Nguyễn An Nam

  21:40 03-03-2020

  Dòng 1 : Thanos

 • Bang Lang Tim

  20:58 03-03-2020

  Khó quá thầy ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Nguyễn Thị Quỳnh Chi

  20:57 03-03-2020

  Dòng 1:(1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3:3*3-3=6 Dòng 4:√4+√4+√4=6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6-6+6=6 Dòng 7:-7:7+7=6 Dòng 8:∛8+∛8+∛8=6 Dòng 9:√9x√9-√9=6

 • Nguyễn Thị Quỳnh Chi

  20:56 03-03-2020

  Dòng 1:(1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3:3*3-3=6 Dòng 4:√4+√4+√4=6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6-6+6=6 Dòng 7:-7:7+7=6 Dòng 8:∛8+∛8+∛8=6 Dòng 9:√9x√9-√9=6

 • Nguyễn Tiến Đạt

  20:45 03-03-2020

  dòng 1: (1+1+1)=6 dòng 2 :(2+2+2)=6 dòng 3 :(3 x 3-3)=6

 • Đào Đức Nhân

  20:41 03-03-2020

  1: (1+1+1)!=3!=3

 • Đào Đức Nhân

  20:13 03-03-2020

  1:? 2:+,+ 3:nhân,- 4:? 5:+,: 6:-,+ 7:-,: 8:? 9:?

 • Mai Trực Khiêm

  19:56 03-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 hoặc căn bậc 2 của (3x3) +3 =6 Dòng 4: căn bậc 2 của 4+ căn bậc 2 của 4 + căn bậc 2 của 4 =6 hoặc căn bậc 3 của (4+4) +4=6 hoặc căn bậc 4 của (4x4) +4=6 Dòng 5: 5+5:5=6 Dòng 6: 6+6-6=6 hoặc 6x6:6=6 Dòng 7: 7-7:7=6 Dòng 8: căn bậc 3 của 8 +căn bậc 3 của 8 + căn bậc 3 của 8 =6 hoặc 8 - căn bậc 4 của (8+8) =6 Dòng 9: (9+9): căn bậc 2 của 9 =6 hoặc căn bậc 2 của 9 x căn bậc 2 của 9 - căn bậc 2 của 9=6 hoặc 9- căn bậc 4 của (9x9) =6

 • Mai Trực Khiêm

  19:56 03-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 hoặc căn bậc 2 của (3x3) +3 =6 Dòng 4: căn bậc 2 của 4+ căn bậc 2 của 4 + căn bậc 2 của 4 =6 hoặc căn bậc 3 của (4+4) +4=6 hoặc căn bậc 4 của (4x4) +4=6 Dòng 5: 5+5:5=6 Dòng 6: 6+6-6=6 hoặc 6x6:6=6 Dòng 7: 7-7:7=6 Dòng 8: căn bậc 3 của 8 +căn bậc 3 của 8 + căn bậc 3 của 8 =6 hoặc 8 - căn bậc 4 của (8+8) =6 Dòng 9: (9+9): căn bậc 2 của 9 =6 hoặc căn bậc 2 của 9 x căn bậc 2 của 9 - căn bậc 2 của 9=6 hoặc 9- căn bậc 4 của (9x9) =6

 • Lê Thế Dương

  19:50 03-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 Dòng 4: √4+√4+√4=6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6-6+6=6 Dòng 7: -7:7+7=6 Dòng 8: căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8=6 Dòng 9: √9x√9-√9=6

 • My SamiE

  19:06 03-03-2020

  Dòng 2: + + Dòng 3: x - Dòng 5: : + Dòng 6: - + Dòng 7: - :

 • Nguyễn Khánh Linh

  16:21 03-03-2020

  Dòng1:(1+1+1)!=6 dòng2: 2+2+2=6 dòng 3:3*3-3=6 dòng 4:…4+…4+…4=6 dòng 5 : 5^2 : 5^2 +5=6 d6:6-6+6=6 d7:(7^2-7):7=6 d8:/+8/+8/+8=6 d9:/9*9/9-/9=6 đúng không thầy?

 • Nguyễn Việt Khôi

  16:20 03-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 Dòng 4: √4+√4+√4=6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6-6+6=6 Dòng 7: -7:7+7=6 Dòng 8: căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8=6 Dòng 9: √9x√9-√9=6

 • Lưu Tuệ Phương

  15:03 03-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 Dòng 4: √4+√4+√4=6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6-6+6=6 Dòng 7: -7:7+7=6 Dòng 8: ∛8+∛8+∛8=6 Dòng 9: √9 x √9 - √9=6

 • Nguyễn Sỹ Quốc Khánh

  14:57 03-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 Dòng 4: √4+√4+√4=6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6-6+6=6 Dòng 7: -7:7+7=6 Dòng 8: căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8=6 Dòng 9: √9x√9-√9=6

 • Mai Trực Khiêm

  14:37 03-03-2020

  dòng 1: (1+1+1)!=3!=6 dòng 2: 2+2+2=6 dòng 3: 3x3-3=9-3=6 dòng 4: ( 4- căn bậc 2 của 4 )+4=(4-2)+4=2+4=6 dòng 5: 5+( 5:5)= 5+1=6 dòng 6: 6+(6-6)=6+0=6 dòng 7: 7-(7:7)=7-1=6 dòng 8: 8- căn bậc 4 của 8+8=8- căn bậc 4 của 16=8-2=6 dòng 9: (9+9): căn bậc 2 của 9=18: 3=6

 • Phạm Đoàn Minh Trí

  14:12 03-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)! Dòng 2: 2+2+2 Dòng 3: 3x3-3 Dòng 4: √4+√4+√4 Dòng 5: 5:5+5 Dòng 6: 6+6-6 Dòng 7: 7-(7:7) Dòng 8 : 3√8+3√8+3√8 (3√8 là căn bậc 3 của 8) Dòng 9 : √9x√9+√9

 • Nguyễn Thu Hoài

  10:01 03-03-2020

  dong2 2+2+2+2

 • Nguyễn Trung Khang

  09:35 03-03-2020

  (1+1+1)! = 3! = 3.2.1 = 6 2+2+2 = 6 3.3 - 3 = 6 Căn bậc 3 của 4+4 rồi +4 = 2+4 = 6 5 : 5+5 = 6 6.6 : 6 = 6 7 - 7 : 7 = 6 Căn bậc 2 của 8(3 lần) = 2+2+2 = 6 Căn bậc 4 của 9.9 = 9 - 3 = 6

 • Lê Hồ Minh Quân

  09:30 03-03-2020

  Dòng 1: (1+1+1)!=6 Dòng 2: 2+2+2=6 Dòng 3: 3x3-3=6 Dòng 4: √4+√4+√4=6 Dòng 5: 5:5+5=6 Dòng 6: 6-6+6=6 Dòng 7: -7:7+7=6 Dòng 8: căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8+căn bậc 3 của 8=6 Dòng 9: √9x√9-√9=6

 • Triệu Minh Tuấn

  21:42 02-03-2020

  dòng 1: (1+1+1)!=6 dòng 2: 2+2+2=6 dòng 3: 3×3-3=6 dòng 4: √4+√4+√4=6 dòng 5: 5^2÷5^2+5=6 dòng 6: 6÷6×6=6 dòng 7: (7^2-7)÷7=6 dòng 8: ∛8+∛8+∛8=6 dòng 9: √9×√9-√9=6

 • Triệu Tuấn Thành

  21:13 02-03-2020

  Dòng 1:(1+1+1)! Dòng 2:+ ; + Dòng 3:x ; - Dòng 4: Dòng 5: : ; + Dòng 6: + ; -(- ; +) Dòng 7: - ; : Dòng 8: Dòng 9:

 • My SamiE

  19:02 02-03-2020

  Dòng 2 : + +

 • Phạm Bảo Linh

  18:13 02-03-2020

  dòng 1: dòng 2: 2x2x2=6 dòng 3: 3x3-3=6 dòng 4:


Đã hết thời gian trả lời

Đố vui khác