Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Câu hỏi đố vui 62

Có 8 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 8. Ba bạn A, B, C mỗi bạn rút ra 2 tấm thẻ từ 8 tấm thẻ đã cho.

            - Một trong hai tấm thẻ mà B rút ra có số gấp đối số trên tấm thẻ còn lại.

            - Tổng hai số trên hai tấm thẻ của C là 9.

            - Tổng các số trên hai tấm thẻ của A là 7 và hiệu của hai số đó khác 3.

Hỏi hai tấm thẻ còn lại không bị rút ra là hai tấm thẻ nào?

Lời giải từ MathX:

Đáp án: 3 và 5


Các câu trả lời

 • Anh Tuệ

  09:40 28-12-2019

  tấm thẻ 4 và 6

 • Lê Kim Ngân

  09:40 28-12-2019

  hai tấm thẻ bị rút là 3 và 5 thầy ạ

 • Phạm Nam Khánh

  09:38 28-12-2019

  hai tấm thẻ ra rút ra là 3 và 5

 • Bang Lang Tim

  09:10 28-12-2019

  ttttttttttt54tery

 • Nguyễn Ngân Thương

  22:32 27-12-2019

  đó là 4 và 7 ạ

 • Lê Nhật Huy

  20:56 27-12-2019

  3 và 5 ạ theo dự đoán mà en tính

 • Hồ Đức Hiếu

  20:08 27-12-2019

  Thưa thầy là 1 và 8

 • Hoàng Ngọc Linh

  16:35 27-12-2019

  là 3và 5

 • Quyết Minh Đức

  15:38 27-12-2019

  2 tấm thẽ không được là 3 và 5 ạ

 • Quyết Minh Đức

  15:38 27-12-2019

  2 tấm thẽ không được là 3 và 5 ạ

 • Nguyễn Văn Minh

  14:56 27-12-2019

  tam the 4va 6 a

 • Nguyễn Hoàng Kim Ngân

  22:00 26-12-2019

  hai tấm thẻ đó là 4 và 7

 • Trần Minh Phương

  21:38 26-12-2019

  Đó là 3 và 5 thầy ạ!

 • Trần Minh Phương

  21:36 26-12-2019

  1234567890

 • Phan Anh Tùng Dương

  21:18 26-12-2019

  hai tấm thẻ không bị rút ra là tấm thẻ 3 và tấm thẻ 5 ạ !

 • Phan Anh Tùng Dương

  21:12 26-12-2019

  hai tấm thẻ không bị rút ra là tấm thẻ 1 và tấm thẻ 7

 • Vũ Hồng Đăng

  20:29 26-12-2019

  do la 3va5thay a

 • Hồ Bảo Sơn

  20:08 26-12-2019

  hai tấm thẻ không được rút là thẻ số 4 và thẻ số 7

 • Nông Mai Hương

  19:56 26-12-2019

  Em nghĩ hai tấm thẻ không bị rút là 7,4 (hi vọng đúng :D)

 • Tạ Ngân Hà

  19:44 26-12-2019

  thưa thầy 3,5 ạ

 • Phạm Thanh Sơn

  15:18 26-12-2019

  đáp án là 1 và 7 thưa thầy

 • Nguyễn Minh Trí

  11:18 26-12-2019

  2 tam con lai la 3,5 a!

 • Nguyễn Trúc Linh

  10:52 26-12-2019

  THAY OI 63 CHIA CHO 9 DUOC BAO NHIEU

 • Nguyễn Trúc Linh

  10:35 26-12-2019

  ????/???/?//?////////????/???

 • Nguyễn Trúc Linh

  10:33 26-12-2019

  ?????/////??///////?/??///////??///?///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 • Nguyễn Trúc Linh

  10:29 26-12-2019

  dad mum and baby me gdyb gfmfk ytiti tititi ututs dhszubv gofk yifurt vbv ufugu jguyuubuypy7ybyouybvyutlutyutyxcwseqeahreytliyty0ouibftcxrshr rtycvtrctrtrtrtyrceccv7tvetye rezxrwzewxjrc6rku6vtytv yt trct43qza3waaaaaerjuybypv6oy7yb7bu dsfwsauqt rt37vc4 5ut er 7r erafuearptyaverEPRFPutrpau rauprfaruIUEA RAZURTUARTIUZ ZSRT RARTPTYPYPRFKGUIRUTGIYI ufhpzsurytiy5ytis5iu65ruyep5yteytoeyo4oryiudnribnmi5u4bn5iybnrtuy 5yryutus8tytuys tustyuidut u tiuyd9utyiusituybisu5y kytitiyv crytav ryta erarytuaburtyuayrutytu ru fuyruystuysur tuswtust butyyedb nt stiusituiyriys urytryyit v uytuytuypsyi5upsyptyps teiyrutyaptyepsytpypw 87ptyut87t8uyw

 • Đặng Phương Vy

  22:49 25-12-2019

  Ô TTTííí THẦN ĐỒNG ĐẤT VIỆT ĐÂY MÀ Câu trả lời của em là 3 và 5

 • Đặng Phương Vy

  22:23 25-12-2019

  chắc là 3 va 5 do thay

 • Nguyễn Quang Huy

  21:45 25-12-2019

  Dạ đáp án là 3 và 5 đúng ko thầy

 • Đoàn Việt Hoàng

  21:38 25-12-2019

  the khong bi rut la 3 va 5

 • Lê Thu Phương

  21:23 25-12-2019

  Dạ là 3 và 5 ạ

 • Tran An

  21:22 25-12-2019

  Số 1 và 5

 • Bùi Chí Bách

  20:59 25-12-2019

  thương của 2 số thay đổi thế nào nếu số bị chia giảm 2 lần và gấp số chia lên 2 lần

 • FGTv_zeus

  20:27 25-12-2019

  3 và 5 thầy ơi

 • Vũ Mạnh Dũng

  20:14 25-12-2019

  3 và 5 ạ

 • Đinh Bảo Ngọc

  19:32 25-12-2019

  em nghĩ là 3 và 5

 • Tiểu Sênh

  19:01 25-12-2019

  Thưa thầy, là 3 và 5 tấm thẻ ạ !

 • Tiểu Sênh

  19:01 25-12-2019

  Thưa thầy, là 3 và 5 tấm thẻ ạ !

 • Tiểu Sênh

  19:01 25-12-2019

  Thưa thầy, là 3 và 5 tấm thẻ ạ !

 • Tiểu Sênh

  19:01 25-12-2019

  Thưa thầy, là 3 và 5 tấm thẻ ạ !

 • Tiểu Sênh

  19:00 25-12-2019

  Thưa thầy, là 3 và 5 tấm thẻ ạ !

 • Lê Trần Bách Thùy

  17:18 25-12-2019

  dạ 3 và 5

 • Nguyễn Trúc Linh

  10:59 25-12-2019

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!?

 • Đào Vũ Minh Đăng

  22:48 24-12-2019

  Thưa thầy!hai tấm thẻ còn lại không bị rút ra là thẻ số 3 và thẻ số 5.

 • Nguyễn Văn Hùng

  22:45 24-12-2019

  Chắc là 3 và 5

 • Bùi Bình Minh

  21:36 24-12-2019

  3 và 5 ạ

 • Lê Anh Dũng

  19:57 24-12-2019

  là 2 tấm thẻ 1 và 7

 • Nguyễn Khánh Linh

  19:31 24-12-2019

  ................................................là 3 và 5 thầy ạ???????????????????????

 • Nguyễn Tường Mỹ An

  19:09 24-12-2019

  thưa thầy 2 tấm không bị rút là 3 và 5

 • Nguyễn Minh Kháng

  19:07 24-12-2019

  1 với 9 đúng không thầy ???

 • Nguyễn Tuấn Phong

  18:17 24-12-2019

  Là 3 và 5 thưa thầy

 • Phạm Đoàn Minh Trí

  15:15 24-12-2019

  Hai tấm thẻ không bị rút ra là hai tấm thẻ được đánh số 5 và 3 ạ!!!!

 • Nguyễn Tuấn Đạt

  09:57 24-12-2019

  thưa thầy, đáp án là 3 và 5 ạ

 • Nguyễn Minh Tiến

  22:06 22-12-2019

  tấm thẻ 4 và 6 ạ

 • Phạm Gia Minh

  21:49 22-12-2019

  thưa thầy 2 tấm không bị rút là 3 và 5

 • Phan Việt Anh

  20:47 22-12-2019

  Đó là 3 và 5 thầy ạ

 • Nguyễn Thảo Phương

  20:38 22-12-2019

  Thưa thầy,là 2 và 5 ạ!

 • Trương Khánh Chi

  20:34 22-12-2019

  hai tấm thẻ rút ra là 3 và 5

 • Trương Khánh Chi

  20:33 22-12-2019

  hai tấm thẻ ra rút ra là 3 và 5

 • Trương Khánh Chi

  20:31 22-12-2019

  https://mathx.vn/do-vui/63.html

 • Vũ Minh Hiếu

  20:08 22-12-2019

  em không biết (*******)$$

 • Nguyễn Minh HảI

  19:51 22-12-2019

  hai tấm thẻ còn lại không bị rút ra là 3 và 5 ạ!:)

 • tran anh hong

  19:35 22-12-2019

  Các tấm thẻ có số lần lượt là: 1,2,3,4,5,6 Vì tổng hai thẻ A là 7 và có hiệu khác 3 nên hai thẻ của A có thể là 1,6 hoặc 3,4 Nhưng tổng hai tấm thẻ của C là 9 nên chỉ có thể là 1,8hoặc 2,7 Để thỏa mãn hai điều kiện trên công với việc B phải có thẻ gấp đôi số thẻ còn lại thì A sẽ có thẻ 1,6: C có hai thẻ là2,7 còn B có số thẻ là 8,5 hoặc 8,3 ứng với hai thẻ còn lại có số là 4,3 hoặc 4,5

 • Trần Huỳnh Khả Hân

  17:22 22-12-2019

  Thưa thầy là 3,5

 • Dương Phương Thảo

  16:27 22-12-2019

  3 và 5 ạ

 • Nguyễn Thái Vấn

  16:01 22-12-2019

  Hai tấm thẻ còn lại ko bị rút là 3 và 5

 • Phùng Thị Bằng Việt

  15:14 22-12-2019

  ....................................... 3 và 5 hoặc 2 và 5

 • Hoàng Long

  13:59 22-12-2019

  ?????????????????????????????????????

 • Hoàng Đức Duy

  11:56 22-12-2019

  em nghĩ là 3 và 5 tấm thẻ ạ

 • Lê Linh Phương

  11:07 22-12-2019

  là 3 và 5 ạ

 • Huỳnh Nguyễn Huy Trường

  10:17 22-12-2019

  Lá bài 3 và 5 thầy :P

 • Lưu Gia Khánh

  09:08 22-12-2019

  đáp án là số 7

 • Nguyễn Minh Tân

  23:03 21-12-2019

  3 và 5 ạ!

 • Nguyễn Tuấn Minh

  20:46 21-12-2019

  Em thưa thầy hai tấm thẻ không bị rút là 4 và 7.

 • Trần Nguyễn Ngọc Hương Giang

  19:43 21-12-2019

  chi co the la 3,5 thoi a

 • Nguyễn Lê Quỳnh Anh

  18:46 21-12-2019

  Thưa thầy là 3 và 5

 • Bang Lang Tim

  16:18 21-12-2019

  =3 và 5 tấm thầy ạ

 • Bang Lang Tim

  16:17 21-12-2019

  =3 và 5 tấm ạ

 • Cristano Ronaldo

  11:10 21-12-2019

  Senhor 1 e 7

 • Nguyễn Việt Dũng

  11:07 21-12-2019

  Thưa thầy có 2 th: th1:thừa 3 và 5 th2:thừa 3 và 7

 • Đặng Thế Dũng

  10:46 21-12-2019

  đáp án là 3 và5

 • Nguyễn Thảo Ngọc

  08:58 21-12-2019

  4 và 7 thầy ạ

 • Hứa Tuấn Đạt

  21:49 20-12-2019

  2 tấm thẻ không bị rút là 3 và 5 ạ

 • Nguyễn Công Đình Đình

  21:20 20-12-2019

  6887468+984689

 • Nguyễn Quốc An

  21:01 20-12-2019

  Thưa thầy là 3 và 5 ạ.

 • Nguyễn Quốc An

  20:59 20-12-2019

  Hai tấm thẻ còn lại không bị rút ra là 3 và 5.

 • Nguyễn Quốc An

  20:58 20-12-2019

  Hai tấm thẻ còn lại không bị rút ra là 3 và 5

 • Nguyễn Đức Triết

  20:51 20-12-2019

  3 và 5 ! Đúng hông

 • Trần Trọng Tuấn

  20:11 20-12-2019

  Tấm thẻ số 3 và 5

 • Trần Thị Kim Loan

  19:58 20-12-2019

  theo em là 3 và 5 ạ

 • Hoàng Nguyễn Khánh Đan

  19:12 20-12-2019

  3 và 5 a~

 • Nguyễn Phương Tùng Chi

  21:48 19-12-2019

  Hai tấm thẻ còn lại là 3 và 5

 • Nguyễn Thanh Tùng

  21:32 19-12-2019

  Là 3 và 6 ạ

 • Ngô Đức Mạnh

  21:12 19-12-2019

  EM KHÔNG BIẾT

 • Đào Đức Quyền

  21:02 19-12-2019

  Em thưa thầy là 3 và 5

 • Nguyễn Duy Cương

  20:46 19-12-2019

  Hai tấm thẻ ko bị rút là 3,5 ạ

 • Nguyễn Trần Như Quỳnh

  20:28 19-12-2019

  2 tấm thẻ còn lại không bị rút ra là 2 tấm thẻ 3 và 5.

 • Lê Ngọc Bảo Hân

  20:25 19-12-2019

  EM NGHĨ LÀ 3 VÀ 5 TẤM

 • Nguyễn Phương Minh

  20:14 19-12-2019

  2 tấm thẻ còn lại là 2 tấm thẻ đó

 • Phan Thị Thùy Dương

  19:38 19-12-2019

  Dap an cua em la 5;2


Đã hết thời gian trả lời

Đố vui khác