Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Câu hỏi đố vui 58

Có 1 ông tỉ phú, ông ta trả công cho 1 tên người làm là 1 chỉ vàng/ngày. Nhưng ông này chỉ có 1 thỏi vàng gồm 7 chỉ. Hỏi: với 2 nhát cắt thì làm sao ông tỉ phú có thể chia thỏi vàng đó ra để trả công cho tên người làm mỗi ngày đúng 1 chỉ vàng?

Lời giải từ MathX:

Cắt thỏi vàng 7 chỉ ra 1 khúc 1 chỉ , 1 khúc 2 chỉ và khúc còn lại là 4 chỉ.

Ngày đầu ông ta đưa người làm 1 chỉ.

Ngày thứ 2 đưa 2 chỉ và người làm thối lại ông ta 1 chỉ.

Ngày thứ 3 ông ta đưa ng làm 1 chỉ.

Ngày thứ 4 ông ta đưa người làm 4 chỉ, ng đó đưa lại 3 chỉ vàng cho ông nhà giàu.

Ngày thứ 5, ông ta đưa 1 chỉ cho ng làm.

Ngày thứ 6 ông ta đưa 2 chỉ cho ng làm, ng làm thối lại 1 chỉ cho ông ta.

Ngày thứ 7 ông ta đưa chỉ vàng còn lại là hết!


Các câu trả lời

 • Nguyễn Hoàng Gia Bảo

  22:16 21-11-2019

  Em nghĩ để ng đó làm 7 ngày rồi trả luôn cắt chi cho mệt phải ko mọi người :)

 • Lương Bảo Hân

  21:32 21-11-2019

  Cắt thỏi vàng 7 chỉ ra một khúc 1 chỉ và một khúc 2 chỉ và khúc còn lại là 4 chỉ. - Ngày thứ 1 ông ta đưa người làm 1 chỉ. - Ngày thứ 2 ông ta đưa 2 chỉ và người làm và người làm đưa lại ông ta 1 chỉ. - Ngày thứ 3 ông ta đưa người làm 1 chỉ. - Ngày thứ 4 ông ta đưa người làm 4 chỉ, người đó đưa lại 3 chỉ. - Ngày thứ 5 ông ta đưa 1 chỉ. - Ngày thứ 6 ông ta đưa 2 chỉ cho người làm, người làm đưa lại 1 chỉ. - Ngày thứ 7 ông ta đưa chỉ vàng còn lại là hết! Vậy là ông ta đã trả được mỗi ngày đúng 1 chỉ vàng cho người làm

 • Đặng Minh Hiếu

  21:31 21-11-2019

  ông chia thỏi vàng thành 3 phần:1 chỉ,2 chỉ,4 chỉ ngày 1 trả 1 chỉ ngày 2 trả 2 chỉ, tên người làm trả 1chir ngày 3 trả 1 chỉ ngày 4 trả 4 chỉ, tên người làm trả 3 chỉ ngày 5 trả 1 chỉ ngày 6 trả 2 chỉ, tên người làm trả 1 chỉ ngày 7 trả nốt 1 chỉ còn lại

 • Bế Phúc Khang

  20:53 21-11-2019

  Cắt thỏi vàng 7 chỉ ra 1 khúc 1 chỉ , 1 khúc 2 chỉ và khúc còn lại là 4 chỉ. Ngày đầu ông ta đưa người làm 1 chỉ. Ngày thứ 2 đưa 2 chỉ và người làm thối lại ông ta 1 chỉ. Ngày thứ 3 ông ta đưa ng làm 1 chỉ. Ngày thứ 4 ông ta đưa người làm 4 chỉ, ng đó đưa lại 3 chỉ vàng cho ông nhà giàu. Ngày thứ 5, ông ta đưa 1 chỉ cho ng làm. Ngày thứ 6 ông ta đưa 2 chỉ cho ng làm, ng làm thối lại 1 chỉ cho ông ta. Ngày thứ 7 ông ta đưa chỉ vàng còn lại là hết!

 • Bế Phúc Khang

  20:50 21-11-2019

  Bảo nó làm hết 1 tuần rồi trả luôn cả thỏi

 • Đinh Quang Chiến

  20:37 21-11-2019

  Vì ông ấy biết cắt

 • Bùi Anh Kiệt

  19:33 21-11-2019

  Em không biết thầy ạ

 • Nguyễn Sỹ Quyết

  19:31 21-11-2019

  Wdblkdfke[fkfkkvmm

 • Trần Minh Quang

  16:45 21-11-2019

  thì ông chỉ cần cắt 1 sợi chỉ :/

 • Huỳnh Tấn Phát

  11:53 21-11-2019

  Cắt thỏi vàng 7 chỉ ra 1 khúc 1 chỉ , 1 khúc 2 chỉ và khúc còn lại là 4 chỉ. Ngày đầu ông ta đưa người làm 1 chỉ. Ngày thứ 2 đưa 2 chỉ và người làm thối lại ông ta 1 chỉ. Ngày thứ 3 ông ta đưa ng làm 1 chỉ. Ngày thứ 4 ông ta đưa người làm 4 chỉ, ng đó đưa lại 3 chỉ vàng cho ông nhà giàu. Ngày thứ 5, ông ta đưa 1 chỉ cho ng làm. Ngày thứ 6 ông ta đưa 2 chỉ cho ng làm, ng làm thối lại 1 chỉ cho ông ta. Ngày thứ 7 ông ta đưa chỉ vàng còn lại là hết!

 • Nguyễn Quang Minh

  11:21 21-11-2019

  em không biết

 • Phạm Ngọc Hà

  22:11 20-11-2019

  Giải : Ngày 1 ông đưa cho người làm 1 chỉ ngày 2 ông đưa cho người làm 2 chỉ , người làm trả lại 1 chỉ ngày 3 ông đưa cho người làm 1 chỉ ngày thứ 4 ông đưa cho người làm 4 chỉ , người làm trả lại 3 chỉ ngày thứ 5 ông đưa cho người làm 3 chỉ , người làm trả lại 2 chỉ ngày thứ 6 ông đưa cho người làm 2 chỉ , người làm trả lại 1 chỉ ngày thứ 7 ông đưa cho người làm 1 chỉ

 • Phạm Đăng Minh

  21:28 20-11-2019

  14 tỏi vàng

 • Nguyễn Đức Quang

  20:54 20-11-2019

  vang con lai

 • Phạm Đức Hùng

  20:20 20-11-2019

  4 ngày ông trả 1 lần

 • Hoàng Đăng Gia Bảo

  20:13 20-11-2019

  Bắt tên đó làm việc 7 ngày

 • Trịnh Đoàn Tuấn Phong

  17:35 20-11-2019

  Mỗi ngày đưa một thỏi là xong

 • Nguyễn Minh Tân

  15:37 20-11-2019

  ông ấy bắt tên người làm 7 ngày là ấy

 • Nguyễn Minh Tân

  15:35 20-11-2019

  tại vì ông ấy giỏi

 • Huỳnh Việt Cường

  08:54 20-11-2019

  nhát cắt đầu

 • Vũ Đình Anh Dũng

  08:06 20-11-2019

  Rối óc mất!

 • Nguyễn Hoàng Bách

  22:02 19-11-2019

  Lát thứ nhất ở chỉ thứ nhất.Lát thứ hai ở chỉ thứ ba

 • Ngô Hoàng Long

  21:05 19-11-2019

  Cắt thỏi vàng 7 chỉ ra 1 khúc 1 chỉ , 1 khúc 2 chỉ và khúc còn lại là 4 chỉ.Ngày đầu ông ta đưa người làm 1 chỉ.Ngày thứ 2 đưa 2 chỉ và người làm thối lại ông ta 1 chỉ.Ngày thứ 3 ông ta đưa ng làm 1 chỉ.Ngày thứ 4 ông ta đưa người làm 4 chỉ, ng đó đưa lại 3 chỉ vàng cho ông nhà giàu.Ngày thứ 5, ông ta đưa 1 chỉ cho ng làm.Ngày thứ 6 ông ta đưa 2 chỉ cho ng làm, ng làm thối lại 1 chỉ cho ông ta.Ngày thứ 7 ông ta đưa chỉ vàng còn lại là hết!

 • Vũ Quỳnh Anh

  20:19 19-11-2019

  chỉ cần bảo tên đó làm việc trong vòng 7 ngày rồi sau 7 ngày đưa tên đó 1 thỏi 7 chỉ là xong.

 • Nguyễn Ngọc Tú

  14:43 19-11-2019

  ông tỉ phú chỉ cần bảo người kia làm hết 1 tuần rồi đưa cả thỏi là được rồi ạ !

 • ᴳᵒᵈ乡QЦỷ ƬươПG ᄂΛI⁀ᶦᵈᵒᶫ

  22:45 18-11-2019

  toi khong biet

 • Vũ Minh Hải

  21:40 18-11-2019

  ten do lam trong ngay

 • Nguyễn Thị Tú

  21:33 18-11-2019

  Đoán xem

 • Lương Đức Anh

  21:27 18-11-2019

  Chỉ cần làm hết 7 ngày là xong

 • Lê Gia Huy

  21:13 18-11-2019

  Did not to cut, just tell him work for 7 days and give him gold

 • Phạm Yến Nhi

  21:11 18-11-2019

  duy có ít hơn Nga 8 quyen chuyện Nga có ít hơn van 5,quyen chuyện hỏi Duy có ít hơn van bao nhiêu quyển chuyện

 • Trần Gia Huy

  20:37 18-11-2019

  Cắt thỏi vàng 7 chỉ ra 1 khúc 1 chỉ , 1 khúc 2 chỉ và khúc còn lại là 4 chỉ. Ngày đầu ông ta đưa người làm 1 chỉ. Ngày thứ 2 đưa 2 chỉ và người làm thối lại ông ta 1 chỉ. Ngày thứ 3 ông ta đưa ng làm 1 chỉ. Ngày thứ 4 ông ta đưa người làm 4 chỉ, ng đ đưa lại 3 chỉ vàng cho ông nhà giàu. Ngày thứ 5, ông ta đưa 1 chỉ cho ng làm. Ngày thứ 6 ông ta đưa 2 chỉ cho ng làm, ng làm thối lại 1 chỉ cho ông ta. Ngày thứ 7 ông ta đưa chỉ vàng còn lại là hết!

 • Nguyễn Vũ Khôi Nguyên

  20:18 18-11-2019

  Cắt thỏi vàng 7 chỉ ra 1 khúc 1 chỉ , 1 khúc 2 chỉ và khúc còn lại là 4 chỉ. Ngày đầu ông ta đưa người làm 1 chỉ. Ngày thứ 2 đưa 2 chỉ và người làm thối lại ông ta 1 chỉ. Ngày thứ 3 ông ta đưa người làm 1 chỉ. Ngày thứ 4 ông ta đưa người làm 4 chỉ, người đó đưa lại 3 chỉ vàng cho ông nhà giàu. Ngày thứ 5, ông ta đưa 1 chỉ cho người làm. Ngày thứ 6 ông ta đưa 2 chỉ cho người làm, người làm thối lại 1 chỉ cho ông ta. Ngày thứ 7 ông ta đưa chỉ vàng còn lại

 • Nguyễn Công Đông Phong

  19:54 18-11-2019

  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • Nguyễn Ngọc Thanh Tâm

  19:50 18-11-2019

  cho nó làm số ngày tương đương với công

 • Lê Thành Công

  19:40 18-11-2019

  Ông ta chỉ cần gập sợi chỉ vàng nhiều lần và cắt sợi chỉ đó là được

 • Nguyễn Thị Thảo Linh

  18:32 18-11-2019

  Cắt thỏi vàng 7 chỉ ra một khúc 1 chỉ và một khúc 2 chỉ và khúc còn lại là 4 chỉ. - Ngày thứ 1 ông ta đưa người làm 1 chỉ. - Ngày thứ 2 ông ta đưa 2 chỉ và người làm và người làm đưa lại ông ta 1 chỉ. - Ngày thứ 3 ông ta đưa người làm 1 chỉ. - Ngày thứ 4 ông ta đưa người làm 4 chỉ, người đó đưa lại 3 chỉ. - Ngày thứ 5 ông ta đưa 1 chỉ. - Ngày thứ 6 ông ta đưa 2 chỉ cho người làm, người làm đưa lại 1 chỉ. - Ngày thứ 7 ông ta đưa chỉ vàng còn lại là hết! Vậy là ông ta đã trả được mỗi ngày đúng 1 chỉ vàng cho người làm

 • Nguyễn Thị Thảo Linh

  18:31 18-11-2019

  Cắt thỏi vàng 7 chỉ ra một khúc 1 chỉ và một khúc 2 chỉ và khúc còn lại là 4 chỉ. - Ngày thứ 1 ông ta đưa người làm 1 chỉ. - Ngày thứ 2 ông ta đưa 2 chỉ và người làm và người làm đưa lại ông ta 1 chỉ. - Ngày thứ 3 ông ta đưa người làm 1 chỉ. - Ngày thứ 4 ông ta đưa người làm 4 chỉ, người đó đưa lại 3 chỉ. - Ngày thứ 5 ông ta đưa 1 chỉ. - Ngày thứ 6 ông ta đưa 2 chỉ cho người làm, người làm đưa lại 1 chỉ. - Ngày thứ 7 ông ta đưa chỉ vàng còn lại là hết! Vậy là ông ta đã trả được mỗi ngày đúng 1 chỉ vàng cho người làm

 • Nguyễn Ngọc Lan

  16:47 18-11-2019

  Cắt thỏi vàng 7 chỉ ra 1 khúc 1 chỉ , 1 khúc 2 chỉ và khúc còn lại là 4 chỉ. Ngày đầu ông ta đưa người làm 1 chỉ. Ngày thứ 2 đưa 2 chỉ và người làm thối lại ông ta 1 chỉ. Ngày thứ 3 ông ta đưa ng làm 1 chỉ. Ngày thứ 4 ông ta đưa người làm 4 chỉ, ng đó đưa lại 3 chỉ vàng cho ông nhà giàu. Ngày thứ 5, ông ta đưa 1 chỉ cho ng làm. Ngày thứ 6 ông ta đưa 2 chỉ cho ng làm, ng làm thối lại 1 chỉ cho ông ta. Ngày thứ 7 ông ta đưa chỉ vàng còn lại là hết!

 • Nguyễn Ngọc Lan

  16:46 18-11-2019

  Chỉ hết 7 ngày

 • Lê Na

  21:49 17-11-2019

  Cắt thỏi vàng 7 chỉ ra một khúc 1 chỉ và một khúc 2 chỉ và khúc còn lại là 4 chỉ. - Ngày thứ 1 ông ta đưa người làm 1 chỉ. - Ngày thứ 2 ông ta đưa 2 chỉ và người làm và người làm đưa lại ông ta 1 chỉ. - Ngày thứ 3 ông ta đưa người làm 1 chỉ. - Ngày thứ 4 ông ta đưa người làm 4 chỉ, người đó đưa lại 3 chỉ. - Ngày thứ 5 ông ta đưa 1 chỉ. - Ngày thứ 6 ông ta đưa 2 chỉ cho người làm, người làm đưa lại 1 chỉ. - Ngày thứ 7 ông ta đưa chỉ vàng còn lại là hết! Vậy là ông ta đã trả được mỗi ngày đúng 1 chỉ vàng cho người làm Vậy là hết đúng không thầy? Vì có ai bắt buộc BN ngày đâu:) :v :p :o :| :3

 • Chị Phùng Minh Thủy

  21:08 17-11-2019

  chia thỏi vàng thành 3 phần với 2 nhát cắt là 1 chỉ , 2 chỉ , 4 chỉ . ngày 1 trả 1 chỉ ngày 2 trả 2 chỉ và lấy lại 1 chỉ ngày 3 trả 1 chỉ ngày 4 trả 4 chỉ và lấy lại 3 chỉ ngày 5 trả 1 chỉ ngày 6 trả 2 chỉ lấy lại 1 chỉ ngày 7 trả 1 chỉ thế là hết 1 thỏi vàng

 • Nguyễn Tấn Dũng

  19:58 17-11-2019

  Bat ten do lam het mot tuan la xong

 • Đặng Hàng Anh

  19:38 17-11-2019

  ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 • Trần Xuân Bách

  17:38 17-11-2019

  đoán xem

 • Bùi Lâm Khoa

  16:34 17-11-2019

  bat lam viec 7 ngay

 • Bùi Lâm Khoa

  16:32 17-11-2019

  lam 1 ngqy duoc 1chi vang

 • Nguyễn Nguyên

  11:54 17-11-2019

  LÀM 7 NGÀY RỒI ĐƯA FULL

 • Nguyễn Bình Anh

  11:20 17-11-2019

  Cắt thỏi vàng 7 chỉ ra 1 khúc 1 chỉ , 1 khúc 2 chỉ và khúc còn lại là 4 chỉ. Ngày đầu ông ta đưa người làm 1 chỉ. Ngày thứ 2 đưa 2 chỉ và người làm thối lại ông ta 1 chỉ. Ngày thứ 3 ông ta đưa ng làm 1 chỉ. Ngày thứ 4 ông ta đưa người làm 4 chỉ, ng đó đưa lại 3 chỉ vàng cho ông nhà giàu. Ngày thứ 5, ông ta đưa 1 chỉ cho ng làm. Ngày thứ 6 ông ta đưa 2 chỉ cho ng làm, ng làm thối lại 1 chỉ cho ông ta. Ngày thứ 7 ông ta đưa chỉ vàng còn lại là hết!

 • Vũ Hải Đăng

  22:00 16-11-2019

  Ngày thứ 1 ông ta đưa người làm 1 chỉ. - Ngày thứ 2 ông ta đưa 2 chỉ và người làm và người làm đưa lại ông ta 1 chỉ. - Ngày thứ 3 ông ta đưa người làm 1 chỉ. - Ngày thứ 4 ông ta đưa người làm 4 chỉ, người đó đưa lại 3 chỉ. - Ngày thứ 5 ông ta đưa 1 chỉ. - Ngày thứ 6 ông ta đưa 2 chỉ cho người làm, người làm đưa lại 1 chỉ. - Ngày thứ 7 ông ta đưa chỉ vàng còn lại là hết! Vậy là ông ta đã trả được mỗi ngày đúng 1 chỉ vàng cho người làm :)

 • Nguyễn Phương Thảo

  20:38 16-11-2019

  bảo tên đó làm việc 7 ngày

 • Đặng Thị Thùy Trang

  20:30 16-11-2019

  Thầy nghe em kể chuyện nè thầy: CẢNH BÁO! Tiếp tục đọc, hoặc linh hồn của bạn sẽ được thực hiện, ngay cả khi bạn đọc từ "cảnh báo"! Có một lần là một người tên là Duke Hunapon. Anh ta lười biếng, và rất bảnh bao. Anh ấy luôn mặc một chiếc áo khoác, không có vấn đề gì ở bên ngoài. Anh ta có một người anh trai tên là Michael, người luôn làm anh ta vây quanh. Một ngày nọ, Michael bị giết, và nó ảnh hưởng rất nhiều đến Duke. Anh ta phát điên và bắt đầu giết người. Chẳng mấy chốc, anh ta đã chiến đấu với ai đó và bị giết. Bây giờ, anh ta đi lang thang xung quanh như một bộ xương cao với một chiếc áo sơ mi màu đỏ, và cùng một chiếc áo hoodie mà Duke đã mặc. Bộ xương này được gọi là "Swapfell Papyrus", và anh ta sẽ giết bạn nếu bạn không đăng bài này trên 15 phần bình luận của bất kỳ trang web nào trước khi đi ngủ. Nếu bạn thất bại, và bạn thức dậy khi anh ta ở trong phòng của bạn, cái chết của bạn sẽ chậm và rất đau đớn. Một cô gái tên Lily Lilupanin đọc điều này, và không nghe. Cô bị hãm hiếp và bị giết trong giấc ngủ. Nếu bạn sao chép và dán vào 15 phần bình luận của bất kỳ trang web nào trước khi đi ngủ, Swapfell Papyrus sẽ đảm bảo bạn cảm thấy an toàn

 • Hoàng Ngọc Huyền

  19:58 16-11-2019

  7777777777 a!

 • Hoàng Ngọc Huyền

  19:18 16-11-2019

  7777777777777777777777777

 • Nguyễn Đình Bá Vương

  19:13 16-11-2019

  Cắt thỏi vàng 7 chỉ ra 1 khúc 1 chỉ , 1 khúc 2 chỉ và khúc còn lại là 4 chỉ. Ngày đầu ông ta đưa người làm 1 chỉ. Ngày thứ 2 đưa 2 chỉ và người làm thối lại ông ta 1 chỉ. Ngày thứ 3 ông ta đưa ng làm 1 chỉ. Ngày thứ 4 ông ta đưa người làm 4 chỉ, ng đó đưa lại 3 chỉ vàng cho ông nhà giàu. Ngày thứ 5, ông ta đưa 1 chỉ cho ng làm. Ngày thứ 6 ông ta đưa 2 chỉ cho ng làm, ng làm thối lại 1 chỉ cho ông ta. Ngày thứ 7 ông ta đưa chỉ vàng còn lại là hết!

 • Phan Đặng Khánh Hưng

  18:30 16-11-2019

  Cắt thỏi vàng thành thỏi 1 chỉ,thỏi 2 chỉ và thỏi 4 chỉ.Ngày thứ 1 đưa cho người đó 1 chỉ. Ngày thứ 2 đưa cho người đó thỏi 2 chỉ, lấy lại thỏi 1 chỉ . Ngày 3 đưa cho người đó thỏi 1 chỉ. Ngày thứ 4 đưa thỏi 4 chỉ và lấy lại thỏi 2 chỉ và 1 chỉ. Ngày thứ 5 đưa thỏi 1 chỉ. Ngày 6 đưa thỏi 2 chỉ và lấy lại 1 chỉ. Ngày thứ 7,đưa cho người đó thỏi 1 chỉ còn lại

 • Phan Đặng Khánh Hưng

  18:29 16-11-2019

  Cắt thỏi vàng thành thỏi 1 chỉ,thỏi 2 chỉ và thỏi 4 chỉ.Ngày thứ 1 đưa cho người đó 1 chỉ. Ngày thứ 2 đưa cho người đó thỏi 2 chỉ, lấy lại thỏi 1 chỉ . Ngày 3 đưa cho người đó thỏi 1 chỉ. Ngày thứ 4 đưa thỏi 4 chỉ và lấy lại thỏi 2 chỉ và 1 chỉ. Ngày thứ 5 đưa thỏi 1 chỉ. Ngày 6 đưa thỏi 2 chỉ và lấy lại 1 chỉ. Ngày thứ 7,đưa cho người đó thỏi 1 chỉ còn lại

 • Nguyễn Hải Đăng

  17:18 16-11-2019

  bắt tên đó làm 1 tuần

 • Tạ Kim Huy

  08:03 16-11-2019

  làm 7 ngày là xong

 • Fireback

  21:45 15-11-2019

  Chỉ cần bắt tên đó làm 7 ngày rồi trả sau cg được thầy

 • Đặng Thái Lâm

  21:03 15-11-2019

  bắt tên đó làm việc 7 ngày

 • Vũ Văn An Huy

  21:00 15-11-2019

  Cắt thỏi vàng 7 chỉ ra một khúc 1 chỉ và một khúc 2 chỉ và khúc còn lại là 4 chỉ. - Ngày thứ 1 ông ta đưa người làm 1 chỉ. - Ngày thứ 2 ông ta đưa 2 chỉ và người làm và người làm đưa lại ông ta 1 chỉ. - Ngày thứ 3 ông ta đưa người làm 1 chỉ. - Ngày thứ 4 ông ta đưa người làm 4 chỉ, người đó đưa lại 3 chỉ. - Ngày thứ 5 ông ta đưa 1 chỉ. - Ngày thứ 6 ông ta đưa 2 chỉ cho người làm, người làm đưa lại 1 chỉ. - Ngày thứ 7 ông ta đưa chỉ vàng còn lại là hết! Vậy là ông ta đã trả được mỗi ngày đúng 1 chỉ vàng cho người làm.

 • Nguyễn Thị Bích

  20:58 15-11-2019

  mấy bạn làm đúng

 • Phan Xuân Phú

  20:39 15-11-2019

  chi 1 cho 1nguoi 2nhat can thi chia de de trong 1ngay

 • Võ Hoàng Trọng Trí

  20:26 15-11-2019

  Cắt thỏi vàng 7 chỉ ra một khúc 1 chỉ và một khúc 2 chỉ và khúc còn lại là 4 chỉ. - Ngày thứ 1 ông ta đưa người làm 1 chỉ. - Ngày thứ 2 ông ta đưa 2 chỉ và người làm và người làm đưa lại ông ta 1 chỉ. - Ngày thứ 3 ông ta đưa người làm 1 chỉ. - Ngày thứ 4 ông ta đưa người làm 4 chỉ, người đó đưa lại 3 chỉ. - Ngày thứ 5 ông ta đưa 1 chỉ. - Ngày thứ 6 ông ta đưa 2 chỉ cho người làm, người làm đưa lại 1 chỉ. - Ngày thứ 7 ông ta đưa chỉ vàng còn lại là hết! Vậy là ông ta đã trả được mỗi ngày đúng 1 chỉ vàng cho người làm :)

 • Nguyễn Thị Phương Linh

  20:09 15-11-2019

  là ông ấy lấy dao bổ là xong

 • Lê Đức Hải

  19:26 15-11-2019

  cho người đó làm 7 ngày là xong

 • Phạm Bảo Long

  17:57 15-11-2019

  bắt tên đó làm việc 7 ngày

 • Lại Thị Phương Thảo

  21:35 14-11-2019

  Chỉ cần bảo người đó làm việc 1 tuần là được

 • Phạm Huyền Thương

  21:12 14-11-2019

  1 tuần = 7 ngày mà theo đề bài là 1 ngày/1 chỉ vàng => ông chỉ cần trả cho gười làm 1 tuần là được

 • Nguyễn Thị Bích

  21:11 14-11-2019

  người đó chỉ cần làm hết 1 tuần rồi ông tỉ phú đưa cả chỉ vàng ( thực tế ) ??????? hihi

 • Hoàng Lê Vy

  20:45 14-11-2019

  làm 7 ngày là xong

 • Nguyễn Thế Hưng

  20:34 14-11-2019

  cho hết luôn ngãi j

 • Trần Nguyễn Thảo Nhi

  20:31 14-11-2019

  thi chi viec bao nguoi do lam viec 7 ngay roi dua luon 1 thoi vang do phai cat thay a

 • Trần Ngọc Minh

  20:30 14-11-2019

  dạ chỉ cần làm 7 ngày rồi trả cho người làm lần luôn là xong ạ

 • Dương Thị Hoài Quý

  20:12 14-11-2019

  tốt nhất là chờ 7 ngày rồi trả luôn 1 thỏi vàng cho đỡ phải cắt

 • Nguyễn Thái Vấn

  20:12 14-11-2019

  cứ đưa một thỏi và bắt làm một tuần là xong

 • Đỗ Tuấn Minh

  20:09 14-11-2019

  lam trong 7 ngay

 • Tiểu Sênh

  19:53 14-11-2019

  Làm hết 1 tuần đi, trong đề bài có cấm là không được làm hết 1 tuần đâu ! Người ta chỉ bảo cắt nhưng thời đó lấy đâu ra công cụ mà cắt !

 • Tiểu Sênh

  19:52 14-11-2019

  Làm hết 1 tuần đi, trong đề bài có cấm là không được làm hết 1 tuần đâu ! Người ta chỉ bảo cắt nhưng thời đó lấy đâu ra công cụ mà cắt !

 • Tiểu Sênh

  19:52 14-11-2019

  Làm hết 1 tuần đi, trong đề bài có cấm là không được làm hết 1 tuần đâu ! Người ta chỉ bảo cắt nhưng thời đó lấy đâu ra công cụ mà cắt !

 • Tiểu Sênh

  19:52 14-11-2019

  Làm hết 1 tuần đi, trong đề bài có cấm là không được làm hết 1 tuần đâu ! Người ta chỉ bảo cắt nhưng thời đó lấy đâu ra công cụ mà cắt !

 • Nguyễn Văn Minh

  19:36 14-11-2019

  bat nguoi kia lam het 7 ngay roi tra luong ko lam duoi viec the la xong

 • Nguyễn Tuấn Phong

  18:43 14-11-2019

  Cắt thỏi vàng thành thỏi 1 chỉ,thỏi 2 chỉ và thỏi 4 chỉ.Ngày thứ 1 đưa cho người đó 1 chỉ. Ngày thứ 2 đưa cho người đó thỏi 2 chỉ, lấy lại thỏi 1 chỉ . Ngày 3 đưa cho người đó thỏi 1 chỉ. Ngày thứ 4 đưa thỏi 4 chỉ và lấy lại thỏi 2 chỉ và 1 chỉ. Ngày thứ 5 đưa thỏi 1 chỉ. Ngày 6 đưa thỏi 2 chỉ và lấy lại 1 chỉ. Ngày thứ 7,đưa cho người đó thỏi 1 chỉ còn lại

 • Nguyễn Khánh Linh

  17:25 14-11-2019

  BẮT ÔNG TA LÀM 7 NGÀY THẦY Ạ

 • Trần Đăng Khôi

  16:53 14-11-2019

  Làm như sau :Cắt thỏi vàng thành thỏi 1 chỉ,thỏi 2 chỉ và thỏi 4 chỉ.Ngày thứ 1 đưa cho người đó 1 chỉ. Ngày thứ 2 đưa cho người đó thỏi 2 chỉ, lấy lại thỏi 1 chỉ . Ngày 3 đưa cho người đó thỏi 1 chỉ. Ngày thứ 4 đưa thỏi 4 chỉ và lấy lại thỏi 2 chỉ và 1 chỉ. Ngày thứ 5 đưa thỏi 1 chỉ. Ngày 6 đưa thỏi 2 chỉ và lấy lại 1 chỉ. Ngày thứ 7,đưa cho người đó thỏi 1 chỉ còn lại là xong

 • Trịnh Hà Anh

  16:26 14-11-2019

  ông tỉ phú đó cắt làm 7 chỉ vàng là được . Em chia bằng niềm tin đó thầy

 • Lê Vân Anh

  15:26 14-11-2019

  ko cân cắt ,chỉ cần 1 tùân là đưa cả thỏi

 • Nguyễn Đình Bách

  05:43 14-11-2019

  bắt tên đó làm việc 7 ngày

 • Trần Hải Nam

  21:32 13-11-2019

  CHỈ CẦN BẢO TÊN ĐÓ LÀM 7 NGÀY LÀ XONG

 • XG-NamTroc

  21:30 13-11-2019

  Không phải cắt ạ , ông tỉ phú chỉ cần bảo người kia làm hết 1 tuần rồi đưa cả thỏi là được rồi ạ !

 • Nguyễn Tấn Hưng

  21:10 13-11-2019

  Cắt thỏi vàng thành thỏi 1 chỉ,thỏi 2 chỉ và thỏi 4 chỉ.Ngày thứ 1 đưa cho người đó 1 chỉ. Ngày thứ 2 đưa cho người đó thỏi 2 chỉ, lấy lại thỏi 1 chỉ . Ngày 3 đưa cho người đó thỏi 1 chỉ. Ngày thứ 4 đưa thỏi 4 chỉ và lấy lại thỏi 2 chỉ và 1 chỉ. Ngày thứ 5 đưa thỏi 1 chỉ. Ngày 6 đưa thỏi 2 chỉ và lấy lại 1 chỉ. Ngày thứ 7,đưa cho người đó thỏi 1 chỉ còn lại

 • Nguyễn Tấn Hưng

  21:08 13-11-2019

  Cắt thỏi vàng thành thỏi 1 chỉ,thỏi 2 chỉ và thỏi 4 chỉ.Ngày thứ 1 đưa cho người đó 1 chỉ. Ngày thứ 2 đưa cho người đó thỏi 2 chỉ, lấy lại thỏi 1 chỉ . Ngày 3 đưa cho người đó thỏi 1 chỉ. Ngày thứ 4 đưa thỏi 4 chỉ và lấy lại thỏi 2 chỉ và 1 chỉ. Ngày thứ 5 đưa thỏi 1 chỉ. Ngày 6 đưa thỏi 2 chỉ và lấy lại 1 chỉ. Ngày thứ 7,đưa cho người đó thỏi 1 chỉ còn lại

 • Nguyễn Tấn Hưng

  21:06 13-11-2019

  em khong biet

 • Trịnh Thu Hoài

  20:55 13-11-2019

  7 ngày làm được 1 thỏi

 • Nguyễn Nhật Huy Hoàng

  20:45 13-11-2019

  em nghĩ là: -Để nó làm hết 1 tuần rồi trả luôn,cắt làm gì cho mệt.Vì 1 tuần có 7 ngày mà ông tỉ phú có 1 thỏi vàng gồm 7 chỉ cơ mà:))

 • Đỗ Việt Quốc Hưng

  20:37 13-11-2019

  tốt nhất là chờ 7 ngày rồi trả luôn 1 thỏi vàng cho đỡ phải cắt

 • Nguyễn Thu Hường

  20:22 13-11-2019

  cắt thỏi làm ba khúc 1 chỉ , 2 chỉ , 4 chỉ thầy nhé

 • Dương Vi Thùy Anh

  19:53 13-11-2019

  lam moi mot ngay

 • Nguyễn Tiến Dũng

  19:51 13-11-2019

  Cắt một nhát chia thỏi ra làm hai phần:1 phần 1 chỉ,1 phần 6 chỉ.Cắt nhát thứ hai lên phần 6 chỉ 1 nhát chia ra làm 2 phần:1 phần 2 chỉ,1 phần 4 c


Đã hết thời gian trả lời

Đố vui khác