Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Câu hỏi đố vui 51

Tìm số hạng thứ 100 của dãy số sau:

1; 2; 4; 7; 11; ....

Lời giải từ MathX:

Các câu trả lời

 • Nguyễn Ngân Thương

  22:32 04-09-2019

  Em thua thay la so 199 a

 • Nguyễn Hà Chi

  14:53 23-08-2019

  Ta thấy : quy luật của dãy số là 1+1=2 ; 2+2=4 ; 4+3 =7 ; 7+ =11 ; . . . Cứ như vậy đến số hạng thứ 100 thì khoảng cách giữa số hạng thứ 99 và số hạng thứ 100 là 99 đơn vị . Tổng tất cả các khoảng cách từ 1 đến 99 rồi cộng thêm 1 sẽ là số hạng thứ 100. Ta có , từ 1 --> 99 có số số hạng là : ( 99 - 1 ) : 1 +1 = 99 Số hạng thứ 100 là : 1 + ( 99 + 1 ) * 99 : 2 = 4951 Vậy số hạng thứ 100 là 4951

 • Từ Vĩnh Quý

  20:36 21-08-2019

  ạ là 100 ạ

 • Từ Vĩnh Quý

  20:36 21-08-2019

  ạ là 100 ạ


Đã hết thời gian trả lời

Đố vui khác