Banner trang chi tiết

Câu hỏi đố vui 44

Xếp các hình lập phương cạnh 1cm thành một hình hộp chữ nhật có kích thước 15cm, 10cm và cao 7cm. Sau đó người ta sơn 6 mặt hình vừa xếp.

Tính xem có bao nhiêu hình lập phương nhỏ được sơn:

a) 1 mặt                                  b) 2 mặt                                  c) 3 mặt

Lời giải từ MathX:

Các câu trả lời

 • Ngô Minh Sơn - Ngô Thùy Dương

  23:15 14-06-2019

  Số hình lập phương sơn 3 mặt là : 8 Số hình lập phương sơn 2 mặt là : 52 Số hình lập phương sơn 1 mặt là : 370

  Trả lời

 • Nguyễn Đình Tuấn

  15:06 14-06-2019

  197 hình ,128 hình ,8 hình

  Trả lời

 • Lưu Tuệ Phương

  13:55 14-06-2019

  Em thưa thầy, em chọn đáp án b) 2 mặt ạ.

  Trả lời

 • Nguyễn Việt Khôi

  09:19 14-06-2019

  Đáp án là C

  Trả lời

 • Đoàn Minh Dũng

  07:43 14-06-2019

  a) 418 hình lập phương . b) 104 hình lập phương. c) 8 hình lập phương. Cách làm : 1 mặt : ( 10 - 2 ) x ( 15 - 2 ) x 2 + ( 10 - 2 ) x ( 7 - 2 ) x 2 + ( 15 - 2 ) x ( 7 - 2 ) x 2 = 208 + 80 + 130 = 418 ( hình lập phương ) . 2 mặt : ( 10 - 2 ) x 4 + ( 15 - 2 ) x 4 + ( 7 - 2 ) x 4 = 8 x 4 + 13 x 4 + 5 x 4 = ( 8 + 13 + 5 ) x 4 = 26 x 4 = 104 ( hình lập phương ) . 3 mặt : Vì hình hộp chữ nhật nào cũng có 8 góc mà các góc đó được sơn 3 mặt nên có 8 hình lập phương được sơn 3 mặt . Đáp số : a) 418 hình lập phương . b) 104 hình lập phương. c) 8 hình lập phương.

  Trả lời

 • Lê Thị Thu Hà

  20:49 13-06-2019

  a,576 hình b,864 hình c,8 hình

  Trả lời

 • Đặng Quỳnh Anh

  15:04 13-06-2019

  thầy cho em hỏi là hình lập phương là hình gì vậy thầy

  Trả lời

 • Trịnh Nguyên Thắng

  12:04 13-06-2019

  đáp án b ạ

  Trả lời

 • Lâm Minh Hiếu

  08:13 13-06-2019

  a)986 b)56 c)8

  Trả lời

 • Hoàng Gia Bách

  08:03 13-06-2019

  396 hình được sơn 1 mặt, 120 hình được sơn 2 mặt, 8 hình được sơn 3 mặt, 476 hình ko được sơn thầy nhé

  Trả lời

 • Đào Đức Vinh

  21:38 12-06-2019

  197 hình, 128 hình và 6 hình

  Trả lời

 • Đào Đức Vinh

  21:37 12-06-2019

  a) 197 hình b)128 hình c)8 hình

  Trả lời

 • Hạnh nguyên

  20:26 12-06-2019

  Em trả lời là câu C

  Trả lời

 • Tran Ngoc Bao Tam

  19:19 12-06-2019

  a.2166 hình b.228 hình c.8 hình

  Trả lời

 • Nguyễn Tuệ Minh

  18:30 12-06-2019

  a, Các hình lập phương nhỏ được sơn 2 mặt là : ( 15 - 2 + 10 - 2 + 7 -2 ) x 4 = 104 ( hình) b, Các hình lập phương nhỏ sơn 1 mặt là : ( 15-2 + 10 -2 ) x2 x ( 7 - 2) + ( 15 -2) x ( 10 -2) x2 =418 ( hình) c, Các hình lập phương nhỏ sơn 3 mặt là : 8 hình. Đáp số: 2 mặt 104 hình 1 mặt 418 hình 3 mặt 8 hình

  Trả lời

 • Phạm Võ Đức Anh

  15:49 12-06-2019

  a)1 mặt là 25 hình. b)2 mặt là 50 hình. c)3 mặt là 75 hình.

  Trả lời

 • Lê Phùng Ái Nhiên

  11:19 12-06-2019

  đáp án là c ạ

  Trả lời

 • Nguyễn Nam

  11:09 12-06-2019

  b: 2 mặt

  Trả lời

 • Kudo Shinichi

  09:58 12-06-2019

  a) Có 452 hình b) Có 70 hình c) Có 8 hình Em làm đúng không thầy?

  Trả lời


Nhập trả lời

Đố vui khác