Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Câu hỏi đố vui 44

Xếp các hình lập phương cạnh 1cm thành một hình hộp chữ nhật có kích thước 15cm, 10cm và cao 7cm. Sau đó người ta sơn 6 mặt hình vừa xếp.

Tính xem có bao nhiêu hình lập phương nhỏ được sơn:

a) 1 mặt                                  b) 2 mặt                                  c) 3 mặt

Lời giải từ MathX:

Các câu trả lời

 • Nguyễn Đức Anh

  10:11 04-09-2019

  2 mặt ạ

  Trả lời

 • Liêu Quang Hải Long

  21:52 12-08-2019

  3 mặt ạ

  Trả lời

 • Nguyễn Đình Huy

  17:09 07-08-2019

  Em thưa thầy đáp án c : 3 mặt ạ

  Trả lời

 • Đinh Công Thành

  20:42 05-08-2019

  2 MẶT Ạ

  Trả lời

 • Đồng Ngô Gia Khánh

  19:44 02-08-2019

  DAP AN LA C

  Trả lời

 • Trịnh Hoàng Vy

  15:00 31-07-2019

  câu 3 thưa thầy

  Trả lời

 • Nguyễn Đức Hải

  09:32 25-07-2019

  thưa thầy là........................................... 3 mặt ạ

  Trả lời

 • Nguyễn Bảo Ngọc

  22:52 18-07-2019

  B . THƯA THẦY

  Trả lời

 • Nguyễn Tiến Minh

  10:07 18-07-2019

  A) 1 mặt: Trước tiên, ta xét về hai mặt đáy( 15 x 10 cm): Các khối hình ko nằm trong cạnh và đỉnh của cả hình hộp sẽ là các khối hình được sơn một mặt. Vậy số KLP nhỏ được sơn 1 mặt trong hai mặt ấy là: ( 15-2 ) x ( 10 - 2) x 2 = 208 ( khối ) tương tự với hai mặt bên : ( 10-2 ) x ( 7 - 2) x 2 = 80 ( khối ) và hai mặt bên còn lại: ( 15-2 ) x ( 7 - 2) x 2 = 130 ( khối ) Số KLP đc sơn 1 mặt trong cả khối HHCN là 208 + 80 + 130= 418 (khối) B) 2 mặt: Các khối hình nằm ở cạnh, ko nằm ở các đỉnh (nghĩa là trừ 2 đỉnh / cạnh) sẽ là khối hình được sơn hai mặt. Vậy số Khối hình được sơn 2 mặt là: (15 - 2 + 10 -2 + 7 - 2) x 4 = 104 ( khối ) C) 3 mặt: Một HHCN luôn có 8 đỉnh ==> hình đó luôn có 8 khối 1cm3 đc sơn 3 mặt Vậy HHCN trên có 418 khối đc sơn 1 mặt, 104 khối đc sơn 2 mặt, 8 khối đc sơn 3 mặt

  Trả lời

 • Nguyễn Gia Bách

  14:01 10-07-2019

  Câu trả lời là b ạ

  Trả lời

 • Trần Trọng Tuấn

  19:29 04-07-2019

  a ,210 hình b, 100 hình c, 4 hình

  Trả lời

 • Trần Thảo Vân

  09:34 28-06-2019

  đáp án là........b hoặc c j đấy ạk

  Trả lời

 • Bùi Quang Minh

  19:12 26-06-2019

  Đáp án C thưa thầy

  Trả lời

 • Đoàn Minh Dũng

  09:15 24-06-2019

  a) 418 hình lập phương . b) 104 hình lập phương. c) 8 hình lập phương. Cách làm : 1 mặt : ( 10 - 2 ) x ( 15 - 2 ) x 2 + ( 10 - 2 ) x ( 7 - 2 ) x 2 + ( 15 - 2 ) x ( 7 - 2 ) x 2 = 208 + 80 + 130 = 418 ( hình lập phương ) . 2 mặt : ( 10 - 2 ) x 4 + ( 15 - 2 ) x 4 + ( 7 - 2 ) x 4 = 8 x 4 + 13 x 4 + 5 x 4 = ( 8 + 13 + 5 ) x 4 = 26 x 4 = 104 ( hình lập phương ) . 3 mặt : Vì hình hộp chữ nhật nào cũng có 8 góc mà các góc đó được sơn 3 mặt nên có 8 hình lập phương được sơn 3 mặt . Đáp số : a) 418 hình lập phương . b) 104 hình lập phương. c) 8 hình lập phương.

  Trả lời

 • Dương Phương Thảo

  08:17 24-06-2019

  Đáp án B ạ

  Trả lời

 • Cao Minh Tiến

  08:23 22-06-2019

  b) 2 mặt

  Trả lời

 • Nguyễn Trọng Quang

  10:30 21-06-2019

  A) 1 mặt: Trước tiên, ta xét về hai mặt đáy( 15 x 10 cm): Các khối hình ko nằm trong cạnh và đỉnh của cả hình hộp sẽ là các khối hình được sơn một mặt. Vậy số KLP nhỏ được sơn 1 mặt trong hai mặt ấy là: ( 15-2 ) x ( 10 - 2) x 2 = 208 ( khối ) tương tự với hai mặt bên : ( 10-2 ) x ( 7 - 2) x 2 = 80 ( khối ) và hai mặt bên còn lại: ( 15-2 ) x ( 7 - 2) x 2 = 130 ( khối ) Số KLP đc sơn 1 mặt trong cả khối HHCN là 208 + 80 + 130= 418 (khối) B) 2 mặt: Các khối hình nằm ở cạnh, ko nằm ở các đỉnh (nghĩa là trừ 2 đỉnh / cạnh) sẽ là khối hình được sơn hai mặt. Vậy số Khối hình được sơn 2 mặt là: (15 - 2 + 10 -2 + 7 - 2) x 4 = 104 ( khối ) C) 3 mặt: Một HHCN luôn có 8 đỉnh ==> hình đó luôn có 8 khối 1cm3 đc sơn 3 mặt Vậy HHCN trên có 418 khối đc sơn 1 mặt, 104 khối đc sơn 2 mặt, 8 khối đc sơn 3 mặt

  Trả lời

 • Ricy Walker_Phương Linh

  21:14 20-06-2019

  con chọn b) 2mặt thưa thầy

  Trả lời

 • Nguyễn Cẩm Hân

  20:18 20-06-2019

  Đáp án c

  Trả lời

 • Nguyễn Cẩm Hân

  20:16 20-06-2019

  Đáp án B đúng không

  Trả lời

 • Nguyễn Xuân Trường

  19:41 20-06-2019

  em trọn ý c, 3 mặt thưa thầy

  Trả lời

 • Chu Hoàng Phong

  18:23 20-06-2019

  Em chon dap an C

  Trả lời

 • Nguyễn Trọng Cường

  16:48 20-06-2019

  b) 2 mặt

  Trả lời

 • Nguyễn Trọng Cường

  16:47 20-06-2019

  c) 3 mặt

  Trả lời

 • Ricy Walker_Phương Linh

  16:03 20-06-2019

  Số hình lập phương sơn 3 mặt là : 8 Số hình lập phương sơn 2 mặt là : 52 Số hình lập phương sơn 1 mặt là : 370

  Trả lời

 • Minh Đức .DV

  16:01 19-06-2019

  a) 458 b) 24 c) 8

  Trả lời

 • Hoàng Trần Ngân Hà

  15:06 19-06-2019

  đáp án là B ạ

  Trả lời

 • Đinh Thị Trà My

  09:32 19-06-2019

  toan tong ti

  Trả lời

 • Đinh Thị Trà My

  09:23 19-06-2019

  là đáp án c

  Trả lời

 • Đinh Thị Trà My

  09:23 19-06-2019

  là đáp án c

  Trả lời

 • Đinh Thị Trà My

  09:22 19-06-2019

  la đáp án c

  Trả lời

 • Phùng Thị Phương Thúy

  09:18 19-06-2019

  thua thay dap an c la 3 mat a

  Trả lời

 • Phùng Thị Phương Thúy

  09:17 19-06-2019

  thua thay 3 mat a

  Trả lời

 • Phùng Thị Phương Thúy

  09:17 19-06-2019

  thua thay 3 mat a

  Trả lời

 • Phùng Thị Phương Thúy

  09:17 19-06-2019

  thua thay 3 mat a

  Trả lời

 • Phùng Thị Phương Thúy

  09:17 19-06-2019

  thua thay 3 mat a

  Trả lời

 • Kiều Quang Vinh

  08:57 19-06-2019

  a) 418 hình b) 104 hình c) 8 hình.

  Trả lời

 • Đào Đức Nhân

  20:32 18-06-2019

  * câu BBBBBBBBBBBB *

  Trả lời

 • Đào Đức Nhân

  20:32 18-06-2019

  * câu BBBBBBBBBBBB *

  Trả lời

 • Đào Đức Nhân

  20:32 18-06-2019

  * câu BBBBBBBBBBBB *

  Trả lời

 • Bùi Gia Huy

  20:25 18-06-2019

  đáp bán là b ạ

  Trả lời

 • Đỗ Đình An

  15:16 18-06-2019

  3 mat thay a

  Trả lời

 • Ngô Thái Thiên

  14:28 18-06-2019

  c) 3 mặt

  Trả lời

 • Đào Nhật Minh

  11:34 18-06-2019

  I don't know

  Trả lời

 • Phạm Đình Tùng Lâm

  08:58 17-06-2019

  thưa thầy là...........................................

  Trả lời

 • Đỗ Gia Hân

  08:44 17-06-2019

  a) 1 mặt

  Trả lời

 • Vũ Đình Nguyên An

  08:23 17-06-2019

  a) 418 hình lập phương . b) 104 hình lập phương. c) 8 hình lập phương. Cách làm : 1 mặt : ( 10 - 2 ) x ( 15 - 2 ) x 2 + ( 10 - 2 ) x ( 7 - 2 ) x 2 + ( 15 - 2 ) x ( 7 - 2 ) x 2 = 208 + 80 + 130 = 418 ( hình lập phương ) . 2 mặt : ( 10 - 2 ) x 4 + ( 15 - 2 ) x 4 + ( 7 - 2 ) x 4 = 8 x 4 + 13 x 4 + 5 x 4 = ( 8 + 13 + 5 ) x 4 = 26 x 4 = 104 ( hình lập phương ) . 3 mặt : Vì hình hộp chữ nhật nào cũng có 8 góc mà các góc đó được sơn 3 mặt nên có 8 hình lập phương được sơn 3 mặt . Đáp số : a) 418 hình lập phương . b) 104 hình lập phương. c) 8 hình lập phương.

  Trả lời

 • Nguyễn thanh vy

  08:22 17-06-2019

  Em thưa thầy a) 418 hình b) 104 hình c) 8 hình

  Trả lời

 • Ngô Thái Thiên

  07:29 17-06-2019

  b) 2 mặt

  Trả lời

 • Ngô Minh Sơn - Ngô Thùy Dương

  23:15 14-06-2019

  Số hình lập phương sơn 3 mặt là : 8 Số hình lập phương sơn 2 mặt là : 52 Số hình lập phương sơn 1 mặt là : 370

  Trả lời

 • Nguyễn Đình Tuấn

  15:06 14-06-2019

  197 hình ,128 hình ,8 hình

  Trả lời

 • Lưu Tuệ Phương

  13:55 14-06-2019

  Em thưa thầy, em chọn đáp án b) 2 mặt ạ.

  Trả lời

 • Nguyễn Việt Khôi

  09:19 14-06-2019

  Đáp án là C

  Trả lời

 • Đoàn Minh Dũng

  07:43 14-06-2019

  a) 418 hình lập phương . b) 104 hình lập phương. c) 8 hình lập phương. Cách làm : 1 mặt : ( 10 - 2 ) x ( 15 - 2 ) x 2 + ( 10 - 2 ) x ( 7 - 2 ) x 2 + ( 15 - 2 ) x ( 7 - 2 ) x 2 = 208 + 80 + 130 = 418 ( hình lập phương ) . 2 mặt : ( 10 - 2 ) x 4 + ( 15 - 2 ) x 4 + ( 7 - 2 ) x 4 = 8 x 4 + 13 x 4 + 5 x 4 = ( 8 + 13 + 5 ) x 4 = 26 x 4 = 104 ( hình lập phương ) . 3 mặt : Vì hình hộp chữ nhật nào cũng có 8 góc mà các góc đó được sơn 3 mặt nên có 8 hình lập phương được sơn 3 mặt . Đáp số : a) 418 hình lập phương . b) 104 hình lập phương. c) 8 hình lập phương.

  Trả lời

 • Lê Thị Thu Hà

  20:49 13-06-2019

  a,576 hình b,864 hình c,8 hình

  Trả lời

 • Đặng Quỳnh Anh

  15:04 13-06-2019

  thầy cho em hỏi là hình lập phương là hình gì vậy thầy

  Trả lời

 • Trịnh Nguyên Thắng

  12:04 13-06-2019

  đáp án b ạ

  Trả lời

 • Lâm Minh Hiếu

  08:13 13-06-2019

  a)986 b)56 c)8

  Trả lời

 • Hoàng Gia Bách

  08:03 13-06-2019

  396 hình được sơn 1 mặt, 120 hình được sơn 2 mặt, 8 hình được sơn 3 mặt, 476 hình ko được sơn thầy nhé

  Trả lời

 • Đào Đức Vinh

  21:38 12-06-2019

  197 hình, 128 hình và 6 hình

  Trả lời

 • Đào Đức Vinh

  21:37 12-06-2019

  a) 197 hình b)128 hình c)8 hình

  Trả lời

 • Hạnh nguyên

  20:26 12-06-2019

  Em trả lời là câu C

  Trả lời

 • Tran Ngoc Bao Tam

  19:19 12-06-2019

  a.2166 hình b.228 hình c.8 hình

  Trả lời

 • Nguyễn Tuệ Minh

  18:30 12-06-2019

  a, Các hình lập phương nhỏ được sơn 2 mặt là : ( 15 - 2 + 10 - 2 + 7 -2 ) x 4 = 104 ( hình) b, Các hình lập phương nhỏ sơn 1 mặt là : ( 15-2 + 10 -2 ) x2 x ( 7 - 2) + ( 15 -2) x ( 10 -2) x2 =418 ( hình) c, Các hình lập phương nhỏ sơn 3 mặt là : 8 hình. Đáp số: 2 mặt 104 hình 1 mặt 418 hình 3 mặt 8 hình

  Trả lời

 • Phạm Võ Đức Anh

  15:49 12-06-2019

  a)1 mặt là 25 hình. b)2 mặt là 50 hình. c)3 mặt là 75 hình.

  Trả lời

 • Khả Ái

  11:19 12-06-2019

  đáp án là c ạ

  Trả lời

 • Nguyễn Nam

  11:09 12-06-2019

  b: 2 mặt

  Trả lời

 • Kudo Shinichi

  09:58 12-06-2019

  a) Có 452 hình b) Có 70 hình c) Có 8 hình Em làm đúng không thầy?

  Trả lời


Nhập trả lời

Đố vui khác