Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Câu hỏi đố vui 44

Xếp các hình lập phương cạnh 1cm thành một hình hộp chữ nhật có kích thước 15cm, 10cm và cao 7cm. Sau đó người ta sơn 6 mặt hình vừa xếp.

Tính xem có bao nhiêu hình lập phương nhỏ được sơn:

a) 1 mặt                                  b) 2 mặt                                  c) 3 mặt

Lời giải từ MathX:

Các câu trả lời

 • Nguyễn Đức Anh

  10:11 04-09-2019

  2 mặt ạ

 • Liêu Quang Hải Long

  21:52 12-08-2019

  3 mặt ạ

 • Nguyễn Đình Huy

  17:09 07-08-2019

  Em thưa thầy đáp án c : 3 mặt ạ

 • Đinh Công Thành

  20:42 05-08-2019

  2 MẶT Ạ

 • Đồng Ngô Gia Khánh

  19:44 02-08-2019

  DAP AN LA C

 • Trịnh Hoàng Vy

  15:00 31-07-2019

  câu 3 thưa thầy

 • Nguyễn Đức Hải

  09:32 25-07-2019

  thưa thầy là........................................... 3 mặt ạ

 • Nguyễn Bảo Ngọc

  22:52 18-07-2019

  B . THƯA THẦY

 • Nguyễn Tiến Minh

  10:07 18-07-2019

  A) 1 mặt: Trước tiên, ta xét về hai mặt đáy( 15 x 10 cm): Các khối hình ko nằm trong cạnh và đỉnh của cả hình hộp sẽ là các khối hình được sơn một mặt. Vậy số KLP nhỏ được sơn 1 mặt trong hai mặt ấy là: ( 15-2 ) x ( 10 - 2) x 2 = 208 ( khối ) tương tự với hai mặt bên : ( 10-2 ) x ( 7 - 2) x 2 = 80 ( khối ) và hai mặt bên còn lại: ( 15-2 ) x ( 7 - 2) x 2 = 130 ( khối ) Số KLP đc sơn 1 mặt trong cả khối HHCN là 208 + 80 + 130= 418 (khối) B) 2 mặt: Các khối hình nằm ở cạnh, ko nằm ở các đỉnh (nghĩa là trừ 2 đỉnh / cạnh) sẽ là khối hình được sơn hai mặt. Vậy số Khối hình được sơn 2 mặt là: (15 - 2 + 10 -2 + 7 - 2) x 4 = 104 ( khối ) C) 3 mặt: Một HHCN luôn có 8 đỉnh ==> hình đó luôn có 8 khối 1cm3 đc sơn 3 mặt Vậy HHCN trên có 418 khối đc sơn 1 mặt, 104 khối đc sơn 2 mặt, 8 khối đc sơn 3 mặt

 • Nguyễn Gia Bách

  14:01 10-07-2019

  Câu trả lời là b ạ

 • Trần Trọng Tuấn

  19:29 04-07-2019

  a ,210 hình b, 100 hình c, 4 hình

 • TrầN ThảO VâN's

  09:34 28-06-2019

  đáp án là........b hoặc c j đấy ạk

 • Bùi Quang Minh

  19:12 26-06-2019

  Đáp án C thưa thầy

 • Đoàn Minh Dũng

  09:15 24-06-2019

  a) 418 hình lập phương . b) 104 hình lập phương. c) 8 hình lập phương. Cách làm : 1 mặt : ( 10 - 2 ) x ( 15 - 2 ) x 2 + ( 10 - 2 ) x ( 7 - 2 ) x 2 + ( 15 - 2 ) x ( 7 - 2 ) x 2 = 208 + 80 + 130 = 418 ( hình lập phương ) . 2 mặt : ( 10 - 2 ) x 4 + ( 15 - 2 ) x 4 + ( 7 - 2 ) x 4 = 8 x 4 + 13 x 4 + 5 x 4 = ( 8 + 13 + 5 ) x 4 = 26 x 4 = 104 ( hình lập phương ) . 3 mặt : Vì hình hộp chữ nhật nào cũng có 8 góc mà các góc đó được sơn 3 mặt nên có 8 hình lập phương được sơn 3 mặt . Đáp số : a) 418 hình lập phương . b) 104 hình lập phương. c) 8 hình lập phương.

 • Dương Phương Thảo

  08:17 24-06-2019

  Đáp án B ạ

 • Cao Minh Tiến

  08:23 22-06-2019

  b) 2 mặt

 • Nguyễn Trọng Quang

  10:30 21-06-2019

  A) 1 mặt: Trước tiên, ta xét về hai mặt đáy( 15 x 10 cm): Các khối hình ko nằm trong cạnh và đỉnh của cả hình hộp sẽ là các khối hình được sơn một mặt. Vậy số KLP nhỏ được sơn 1 mặt trong hai mặt ấy là: ( 15-2 ) x ( 10 - 2) x 2 = 208 ( khối ) tương tự với hai mặt bên : ( 10-2 ) x ( 7 - 2) x 2 = 80 ( khối ) và hai mặt bên còn lại: ( 15-2 ) x ( 7 - 2) x 2 = 130 ( khối ) Số KLP đc sơn 1 mặt trong cả khối HHCN là 208 + 80 + 130= 418 (khối) B) 2 mặt: Các khối hình nằm ở cạnh, ko nằm ở các đỉnh (nghĩa là trừ 2 đỉnh / cạnh) sẽ là khối hình được sơn hai mặt. Vậy số Khối hình được sơn 2 mặt là: (15 - 2 + 10 -2 + 7 - 2) x 4 = 104 ( khối ) C) 3 mặt: Một HHCN luôn có 8 đỉnh ==> hình đó luôn có 8 khối 1cm3 đc sơn 3 mặt Vậy HHCN trên có 418 khối đc sơn 1 mặt, 104 khối đc sơn 2 mặt, 8 khối đc sơn 3 mặt

 • ꧁༺мιɴιworld༻꧂

  21:14 20-06-2019

  con chọn b) 2mặt thưa thầy

 • Nguyễn Cẩm Hân

  20:18 20-06-2019

  Đáp án c

 • Nguyễn Cẩm Hân

  20:16 20-06-2019

  Đáp án B đúng không

 • Nguyễn Xuân Trường

  19:41 20-06-2019

  em trọn ý c, 3 mặt thưa thầy

 • Chu Hoàng Phong

  18:23 20-06-2019

  Em chon dap an C

 • Nguyễn Trọng Cường

  16:48 20-06-2019

  b) 2 mặt

 • Nguyễn Trọng Cường

  16:47 20-06-2019

  c) 3 mặt

 • ꧁༺мιɴιworld༻꧂

  16:03 20-06-2019

  Số hình lập phương sơn 3 mặt là : 8 Số hình lập phương sơn 2 mặt là : 52 Số hình lập phương sơn 1 mặt là : 370

 • Minh Đức .DV

  16:01 19-06-2019

  a) 458 b) 24 c) 8

 • Hoàng Trần Ngân Hà

  15:06 19-06-2019

  đáp án là B ạ

 • Đinh Thị Trà My

  09:32 19-06-2019

  toan tong ti

 • Đinh Thị Trà My

  09:23 19-06-2019

  là đáp án c

 • Đinh Thị Trà My

  09:23 19-06-2019

  là đáp án c

 • Đinh Thị Trà My

  09:22 19-06-2019

  la đáp án c

 • Phùng Thị Phương Thúy

  09:18 19-06-2019

  thua thay dap an c la 3 mat a

 • Phùng Thị Phương Thúy

  09:17 19-06-2019

  thua thay 3 mat a

 • Phùng Thị Phương Thúy

  09:17 19-06-2019

  thua thay 3 mat a

 • Phùng Thị Phương Thúy

  09:17 19-06-2019

  thua thay 3 mat a

 • Phùng Thị Phương Thúy

  09:17 19-06-2019

  thua thay 3 mat a

 • Kiều Quang Vinh

  08:57 19-06-2019

  a) 418 hình b) 104 hình c) 8 hình.

 • Đào Đức Nhân

  20:32 18-06-2019

  * câu BBBBBBBBBBBB *

 • Đào Đức Nhân

  20:32 18-06-2019

  * câu BBBBBBBBBBBB *

 • Đào Đức Nhân

  20:32 18-06-2019

  * câu BBBBBBBBBBBB *

 • Bùi Gia Huy

  20:25 18-06-2019

  đáp bán là b ạ

 • Đỗ Đình An

  15:16 18-06-2019

  3 mat thay a

 • Ngô Thái Thiên

  14:28 18-06-2019

  c) 3 mặt

 • Đào Nhật Minh

  11:34 18-06-2019

  I don't know

 • Phạm Đình Tùng Lâm

  08:58 17-06-2019

  thưa thầy là...........................................

 • Đỗ Gia Hân

  08:44 17-06-2019

  a) 1 mặt

 • Vũ Đình Nguyên An

  08:23 17-06-2019

  a) 418 hình lập phương . b) 104 hình lập phương. c) 8 hình lập phương. Cách làm : 1 mặt : ( 10 - 2 ) x ( 15 - 2 ) x 2 + ( 10 - 2 ) x ( 7 - 2 ) x 2 + ( 15 - 2 ) x ( 7 - 2 ) x 2 = 208 + 80 + 130 = 418 ( hình lập phương ) . 2 mặt : ( 10 - 2 ) x 4 + ( 15 - 2 ) x 4 + ( 7 - 2 ) x 4 = 8 x 4 + 13 x 4 + 5 x 4 = ( 8 + 13 + 5 ) x 4 = 26 x 4 = 104 ( hình lập phương ) . 3 mặt : Vì hình hộp chữ nhật nào cũng có 8 góc mà các góc đó được sơn 3 mặt nên có 8 hình lập phương được sơn 3 mặt . Đáp số : a) 418 hình lập phương . b) 104 hình lập phương. c) 8 hình lập phương.

 • Nguyễn thanh vy

  08:22 17-06-2019

  Em thưa thầy a) 418 hình b) 104 hình c) 8 hình

 • Ngô Thái Thiên

  07:29 17-06-2019

  b) 2 mặt

 • Ngô Minh Sơn - Ngô Thùy Dương

  23:15 14-06-2019

  Số hình lập phương sơn 3 mặt là : 8 Số hình lập phương sơn 2 mặt là : 52 Số hình lập phương sơn 1 mặt là : 370

 • Nguyễn Đình Tuấn

  15:06 14-06-2019

  197 hình ,128 hình ,8 hình

 • Lưu Tuệ Phương

  13:55 14-06-2019

  Em thưa thầy, em chọn đáp án b) 2 mặt ạ.

 • Nguyễn Việt Khôi

  09:19 14-06-2019

  Đáp án là C

 • Đoàn Minh Dũng

  07:43 14-06-2019

  a) 418 hình lập phương . b) 104 hình lập phương. c) 8 hình lập phương. Cách làm : 1 mặt : ( 10 - 2 ) x ( 15 - 2 ) x 2 + ( 10 - 2 ) x ( 7 - 2 ) x 2 + ( 15 - 2 ) x ( 7 - 2 ) x 2 = 208 + 80 + 130 = 418 ( hình lập phương ) . 2 mặt : ( 10 - 2 ) x 4 + ( 15 - 2 ) x 4 + ( 7 - 2 ) x 4 = 8 x 4 + 13 x 4 + 5 x 4 = ( 8 + 13 + 5 ) x 4 = 26 x 4 = 104 ( hình lập phương ) . 3 mặt : Vì hình hộp chữ nhật nào cũng có 8 góc mà các góc đó được sơn 3 mặt nên có 8 hình lập phương được sơn 3 mặt . Đáp số : a) 418 hình lập phương . b) 104 hình lập phương. c) 8 hình lập phương.

 • Lê Thị Thu Hà

  20:49 13-06-2019

  a,576 hình b,864 hình c,8 hình

 • Đặng Quỳnh Anh

  15:04 13-06-2019

  thầy cho em hỏi là hình lập phương là hình gì vậy thầy

 • Trịnh Nguyên Thắng

  12:04 13-06-2019

  đáp án b ạ

 • Lâm Minh Hiếu

  08:13 13-06-2019

  a)986 b)56 c)8

 • Hoàng Gia Bách

  08:03 13-06-2019

  396 hình được sơn 1 mặt, 120 hình được sơn 2 mặt, 8 hình được sơn 3 mặt, 476 hình ko được sơn thầy nhé

 • Đào Đức Vinh

  21:38 12-06-2019

  197 hình, 128 hình và 6 hình

 • Đào Đức Vinh

  21:37 12-06-2019

  a) 197 hình b)128 hình c)8 hình

 • Hạnh nguyên

  20:26 12-06-2019

  Em trả lời là câu C

 • Tran Ngoc Bao Tam

  19:19 12-06-2019

  a.2166 hình b.228 hình c.8 hình

 • Nguyễn Tuệ Minh

  18:30 12-06-2019

  a, Các hình lập phương nhỏ được sơn 2 mặt là : ( 15 - 2 + 10 - 2 + 7 -2 ) x 4 = 104 ( hình) b, Các hình lập phương nhỏ sơn 1 mặt là : ( 15-2 + 10 -2 ) x2 x ( 7 - 2) + ( 15 -2) x ( 10 -2) x2 =418 ( hình) c, Các hình lập phương nhỏ sơn 3 mặt là : 8 hình. Đáp số: 2 mặt 104 hình 1 mặt 418 hình 3 mặt 8 hình

 • Phạm Võ Đức Anh

  15:49 12-06-2019

  a)1 mặt là 25 hình. b)2 mặt là 50 hình. c)3 mặt là 75 hình.

 • Ái Lê

  11:19 12-06-2019

  đáp án là c ạ

 • Nguyễn Nam

  11:09 12-06-2019

  b: 2 mặt

 • Vũ Trung Kiên

  09:58 12-06-2019

  a) Có 452 hình b) Có 70 hình c) Có 8 hình Em làm đúng không thầy?


Đã hết thời gian trả lời

Đố vui khác