Banner trang chi tiết

Câu hỏi đố vui 31

Một số tự nhiên được tạo thành bằng cách viết liên tiếp các số từ 6 đến 100:

6789101112...9899100

Hỏi chữ số ở giữa của số trên là bao nhiêu?

Lời giải từ MathX:

Từ 6 đến 9 gồm có 4 chữ số.

Từ 10 đến 99 gồm có (99- 10) : 1 + 1 = 90 số. Vậy gồm có 90 x 2 = 180 (chữ số)

Số 100 có 3 chữ số.

Vậy cả dãy trên gồm có: 4 + 180 + 3 = 187 (chữ số)

Chữ số ở giữa đứng ở vị trí thứ: (187 - 1) : 2 + 1 = 94 

Chữ số ở vị trí 94 được viết khi viết đến số 44. Vậy chữ số ở giữa là số 4


Các câu trả lời

 • Phạm Khôi Nguyên

  20:25 15-03-2019

  Đáp án là 4 thưa thầy

  Trả lời

 • Đào Thanh Vân

  20:06 15-03-2019

  em không biết thầy giảng giùm em

  Trả lời

 • Nguyen Duy Khanh

  21:42 14-03-2019

  Mot hinh chu nhat co chieu rong la 2/5 m va chieu dai gap 3 lan chieu rong.Tinh chu vi va dien tich cua hinh do.

  Trả lời

 • Mai Xuân Kiên

  20:57 14-03-2019

  đáp án là 0 a

  Trả lời

 • Phạm Hồng Anh

  20:36 14-03-2019

  13,14,15,16,17,18

  Trả lời

 • Ngô Viết Thái Hưng

  20:18 14-03-2019

  em thua thay la 47 a

  Trả lời

 • Trần Bảo Ngọc

  19:57 14-03-2019

  Là 4 em chắc chắn100000000000%

  Trả lời

 • Trần Bảo Ngọc

  19:57 14-03-2019

  Là 4 em chắc chắn100000000000%

  Trả lời

 • Phạm Anh Dũng

  19:06 14-03-2019

  đáp án là 4 ạ

  Trả lời

 • Phạm Anh Dũng

  19:01 14-03-2019

  !!!!!!!!!!!!!!???????????????????????..............................

  Trả lời

 • Phạm Việt Đức

  17:50 14-03-2019

  laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4

  Trả lời

 • Phạm Việt Đức

  17:50 14-03-2019

  laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa2

  Trả lời

 • Phạm Việt Đức

  17:50 14-03-2019

  4444444444444444444444444444444444444

  Trả lời

 • Nguyễn Đăng Vũ

  14:57 14-03-2019

  Một tấm vải được chia thành ba phần. Phần thứ nhất bằng năm phần mười ba tấm vải, phần thứ hai bằng hai phần bảy tấm vải. Hỏi a) Cả hai phần đầu gộp bằng mấy phần của tấm vải b)phần thứ ba bằng mấy phần của tấm vải?

  Trả lời

 • Phan Đình Mỹ Đẹp Zai

  21:08 13-03-2019

  Thưa thầy = 32

  Trả lời

 • Đào Ngọc Minh

  19:51 13-03-2019

  chữ số ở giữa là fffffffffffffuuuuuuuuuuccccccccccckkkkkkkkk

  Trả lời

 • Lưu Gia Khánh

  19:44 13-03-2019

  thưa thầy là 53

  Trả lời

 • Trần Anh Tuấn

  22:54 12-03-2019

  4 thay oi (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????????????????????...................................................................)

  Trả lời

 • Trần Anh Tuấn

  22:52 12-03-2019

  la 4 thay oi (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

  Trả lời

 • Nguyễn Vũ Phương Thảo

  21:23 12-03-2019

  Số 4 thầy ạ!!!!!!!

  Trả lời

 • Trần Hoàng Xuân Khương

  21:19 12-03-2019

  chữ số 4

  Trả lời

 • Phạm Việt Đức

  20:57 12-03-2019

  đáp án là 4 thầy ạ em tính nhẩm nó ra thế

  Trả lời

 • Lê Kiều Trang

  20:55 12-03-2019

  DA ,LA 46 A

  Trả lời

 • Nguyễn Trúc Linh Anh

  20:45 12-03-2019

  đáp án là chữ số 4 ạ.

  Trả lời

 • Mai Xuân Kiên

  20:19 12-03-2019

  0 là đáp án a

  Trả lời

 • Võ Mạnh Dũng

  20:10 12-03-2019

  Đoán xem

  Trả lời

 • Phạm Hữu Phước Thiện

  19:13 12-03-2019

  4 hả thầy?

  Trả lời

 • Nguyễn Minh Trí

  15:56 12-03-2019

  4 đúng ko thầy?

  Trả lời

 • Nguyễn Minh Trí

  15:55 12-03-2019

  4 đúng ko thầy?

  Trả lời

 • Lương Thị Hoài Thu

  21:04 11-03-2019

  em thua thay la 4

  Trả lời

 • Phạm Xuân Bảo

  20:26 11-03-2019

  SỐ 4 THẦY Ạ

  Trả lời

 • Lê Xuân Đình Dương

  20:22 11-03-2019

  thưa thầy 47 ạ

  Trả lời

 • Hoàng Gia Bách

  20:16 11-03-2019

  !!!!!!!!!?????????………………

  Trả lời

 • Đồng Đức Dương

  19:54 11-03-2019

  đáp án 32

  Trả lời

 • Nguyễn Minh Hải

  19:26 11-03-2019

  Dap AN LA 97,47,53,32,55 A (^^)

  Trả lời

 • Nguyễn Bảo Ngọc

  23:05 10-03-2019

  Chữ số ở giữa là chữ số 4

  Trả lời

 • Nguyễn Đức Nguyên

  21:06 10-03-2019

  Là số 0 thầy ạ

  Trả lời

 • Ngô Trường Phúc

  20:29 10-03-2019

  THƯA THẦY LÀ SỐ 47

  Trả lời

 • Lê Minh Việt

  19:43 10-03-2019

  là 53 thưa thầy

  Trả lời

 • Ngô Viết Thái Hưng

  19:35 10-03-2019

  thay oi dap an cua em la 97 a

  Trả lời

 • Nguyễn Tiến Anh

  12:16 10-03-2019

  13 hả thầy

  Trả lời

 • Hứa Tuấn Đạt

  11:30 10-03-2019

  số 4 ạ

  Trả lời

 • Nguyễn Tiến Anh

  10:31 10-03-2019

  13 hả thầy

  Trả lời

 • Nguyễn Tiến Anh

  10:29 10-03-2019

  3 hả thầy ?

  Trả lời

 • Lê Thanh Hiếu

  09:55 10-03-2019

  55 55 55 5 :v

  Trả lời

 • Lê Thanh Hiếu

  09:09 10-03-2019

  khi nao co cau thu 32

  Trả lời

 • Phạm Đoàn Minh Trí

  15:48 09-03-2019

  3 là đáp án

  Trả lời


Nhập trả lời

Đố vui khác