Banner trang chi tiết

Câu hỏi đố vui 211

Quan sát quy luật và cho biết có bao nhiêu chấm tròn ở hình thứ 9?

Lời giải từ MathX:

Đáp án: 45 

Hướng dẫn: 

Hình thứ nhất có 1 chấm

Hình thứ hai có 1 + 2 = 3 chấm 

Hình thứ ba có 1 + 2 + 3 = 6 chấm 

......

Hình thứ chín có 1 + 2 + 3 + ... + 8 + 9 = 45 chấm


Các câu trả lời

 • Lê Chấn Hưng

  22:29 29-01-2024

  1+2+3+4+5+6+7+8+9 1+2=3 3+3=6 6+4=10 10+5=15 15+6=21 21+7=28 28+8=36 36+36=45 Đáp án cuối cùng là 45 thưa thầy

 • Nguyễn Hoàng Tuệ Nhi

  21:38 29-01-2024

  thu thầy là 45 chấm tròn ạ

 • Nguyễn Thảo Nguyên

  21:36 29-01-2024

  Em thưa thầy là 45 chấm tròn ạ !

 • ♰D̆ảK̆♰D̆ảK̆♰B̆ŬR̆H̆♰B̆ŬR̆H̆ㅤ♰

  20:33 28-01-2024

  45 chấm tròn

 • Phạm Anh Thư

  20:19 28-01-2024

  Đáp án là 45, quá ez thầy ạ

 • Lê Kim ngân

  21:32 26-01-2024

  tăng lên ạ

 • Phạm Thảo Giang

  22:32 25-01-2024

  em thưa thầy là 45 chấm tròn ạ

 • Lê Kim ngân

  22:08 25-01-2024

  tăng lên ạ

 • Hoàng Phúc Bảo Khang

  21:06 25-01-2024

  84 nha everyone


Đã hết thời gian trả lời

Đố vui khác