Banner trang chi tiết

Câu hỏi đố vui 198

Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

Lời giải từ MathX:

Đáp án: 12

Xe rùa: 10; 1 chiếc ủng: 2; 1 túi hạt giống: 1

Túi hạt giống + xe rùa x 1 chiếc ủng = 21


Các câu trả lời

 • Nguyễn Thị Huyền Trang

  07:52 05-08-2023

  là 42 thầy ơi

 • Nguyễn Thanh Thư

  21:50 04-08-2023

  dap an la 48

 • Đỗ Minh Tú

  21:00 04-08-2023

  là 48 thầy ạ

 • Nguyễn Hiếu Minh

  17:25 04-08-2023

  22 thầy ạ

 • Nguyễn Mạnh Thắng

  11:35 04-08-2023

  444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444442222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

 • Nguyễn Mạnh Thắng

  11:33 04-08-2023

  48 thầy AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 • Đoàn Trần Khánh An

  10:55 04-08-2023

  21 là câu trả lời của con ạ

 • mathxonline01

  10:41 04-08-2023

  đáp án là 24 nhé

 • Đăng Vũ Trí Đức

  10:13 04-08-2023

  lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllà 42 ạ

 • Lưu Nam Hải

  10:09 04-08-2023

  21 thầy ạ

 • Trần Gia Bảo

  09:58 04-08-2023

  Con xin phép trả lời lại ạ. Đáp án là 42

 • Lê Hà Vy

  09:43 04-08-2023

  U là trời hôm trước em điền nhầm,đáp án thật của em là 48 thầy ạ

 • Phương Nhi

  09:36 04-08-2023

  48 thầy ạ

 • Nguyễn Thế Phong

  09:25 04-08-2023

  là làlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlà 21

 • Thiên Khang

  09:07 04-08-2023

  đáp án là :xe=10 ; ủng =4 ; túi =2 ; tất cả 48

 • Nguyễn Minh Khang

  09:00 04-08-2023

  Dạ là 48 ạ

 • Nguyễn Hoàng Minh Anh

  08:58 04-08-2023

  em thưa thầy là 42 ạ

 • Đặng Hải Yến

  08:39 04-08-2023

  Dạ là 48

 • Ngô Khánh Giang

  22:53 03-08-2023

  laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa15aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa22aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa48aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa21aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa41aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Ngô Khánh Giang

  22:53 03-08-2023

  laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa15aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa22aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa48aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa21aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa41aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Nghiêm Tuấn Nghĩa

  21:21 03-08-2023

  Thưa thầy đáp án là 21 ạ

 • Đậu Nhật Nam

  21:13 03-08-2023

  21 thầy ạ

 • Lê Huy Minh

  20:40 03-08-2023

  đáp án là 42 ạ

 • Lê Quốc Bảo

  19:42 03-08-2023

  666666666666666666yyyyrrđxx

 • Lê Quốc Bảo

  19:42 03-08-2023

  yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

 • nguyễn thái bảo

  18:25 03-08-2023

  21 thầy ơi

 • Lê Công Hoàng Long

  17:34 03-08-2023

  Dạ con tính ra là 42

 • Trần Lê Phương Uyên

  17:10 03-08-2023

  Đáp án của em là 48.

 • Le Mi

  16:11 03-08-2023

  Gọi cái xe là A, đôi ủng là B và túi hạt là C, ta có: A+A+A=30 => Ax3 =30 A =30:3 A =10 A+B+B =18 => 10+B+B =18 Bx2 =18-10 B =8:2 B =4 B-C =2 => 4-C =2 C =4-2 C =2 C+BxA=? => 2+4x10=42 Đ/S:42

 • Nguyễn Ngọc Châm

  15:42 03-08-2023

  Thưa thầy là 48 ạ

 • Nguyễn Ngọc Châm

  15:35 03-08-2023

  Là 48 ạ

 • mathx 5

  15:23 03-08-2023

  42 Á thầy

 • Tạ Dương Anh

  15:18 03-08-2023

  48! 48! 48! 48! 48! 48! 48! 48! 48! 48! 48!

 • Đinh Ngọc Tường Vi

  15:10 03-08-2023

  3 lần xe đẩy cộng lại bằng 30 => 1 xe đẩy bằng 30 : 3 = 10 10 (tức xe đẩy) cộng 2 lần đôi ủng bằng 18. ta có phép tính: 10 + đôi ủng + đôi ủng = 18 đôi ủng + đôi ủng= 18 - 10 đôi ủng x 2 = 8 đôi ủng = 8 : 2 đôi ủng = 4 2 x ủng = 4 ủng = 4 : 2 ủng = 2 vậy 1 chiếc ủng = 2 vậy 1 đôi ủng = 4 tiếp theo, 4 (tức đôi ủng) trừ 2 lần túi bằng 2 ta có phép tính 4 - túi x 2 = 2 túi x 2 = 4 - 2 túi x 2 = 2 túi = 2 : 2 túi = 1 vậy 1 túi = 1 vậy 2 túi = 2 ta có phép tính cuối cùng 1 túi + 1 xe x 1 ủng = 1 + 10 x 2 = 1 + 20 = 21 VẬY ĐÁP SỐ BẰNG 21

 • Võ Tuấn Khang

  15:06 03-08-2023

  42 mãi đỉnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

 • Tạ Dương Anh

  15:00 03-08-2023

  48 thầy ơi

 • Phạm Ngọc Diệp

  14:38 03-08-2023

  xe đẩy bằng : 30 : 3 =10 đôi bốt bằng : (18 - 10) : 2 =4 mầm cây bằng : 4 - 2 =2 dấu ? bằng : 2 + 10 x 4 = 42

 • Đinh Thành Đạt

  14:35 03-08-2023

  thưa thầy bằng 41 ạ

 • Lê Hà Vy

  13:29 03-08-2023

  Đáp án của em là 48 ạ

 • ADI_1acvb343453

  12:43 03-08-2023

  ờ chắc là làlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlàlà 23 á

 • Đào Bá Ân

  11:13 03-08-2023

  Giá trị của xe đẩy là: 30/3=10 Giá trị của đôi ủng là: (18-10)/2=4 Giá trị của hai túi giống là: 4-2=2 Giá trị của dấu chấm hỏi là: 1 túi giống + 1 xe đẩy * 1 cái ủng = 1+10*2=21 Đáp số: 21

 • Nguyễn Minh Châu

  11:10 03-08-2023

  48 thầy ạ

 • Nguyễn Thị Lan Anh

  10:30 03-08-2023

  21ạ thầy

 • Nguyễn Hải Anh

  09:39 03-08-2023

  42,100% luôn ạạ

 • Nguyễn Hải Anh

  09:39 03-08-2023

  theo em là 42 ạạ

 • Nguyễn Hải Anh

  09:38 03-08-2023

  kết quả bằng 42 thày ạạ

 • Nguyễn Hải Anh

  09:38 03-08-2023

  42 chắc chắn luôn ạ

 • Nguyễn Hải Anh

  09:38 03-08-2023

  đáp án là 42 ạ

 • Nguyễn Hải Anh

  09:38 03-08-2023

  Bằng 42 thầy uii

 • Trần Ngọc Gia Linh

  06:24 03-08-2023

  con thưa thầy 42 ạ

 • Đinh Yến Trang

  21:17 02-08-2023

  bằng 42 ạ

 • Education

  20:01 02-08-2023

  đáp án là 21 thầy

 • Nguyễn Ngọc Bảo Trân

  18:41 02-08-2023

  Đáp án là 42

 • Nguyễn Hà Vy

  16:09 02-08-2023

  Đap an la 42 thay a

 • Nguyễn Vũ Sơn

  15:24 02-08-2023

  48 thầy ơi

 • Nguyễn Vũ Sơn

  15:22 02-08-2023

  48 thầy ơi

 • Nguyễn Vũ Sơn

  15:08 02-08-2023

  Đáp án là 48 ạ

 • Vũ Minh Hân

  10:29 02-08-2023

  đáp án là 21

 • Bùi Như Nhật Minh

  10:26 02-08-2023

  42 THẦY Ạ

 • Nguyễn Phúc Đăng Khoa

  10:21 02-08-2023

  21 nhầm ạ

 • Nguyễn Thảo Nguyên

  09:40 02-08-2023

  4012533515478

 • Hoàng Khánh Ngọc

  09:01 02-08-2023

  thưa thầy bằng 42 ạ

 • Đỗ Thị Phương Ly

  08:48 02-08-2023

  là 42 ạ bài này quá dể ạ

 • Đỗ Thị Phương Ly

  08:47 02-08-2023

  có ai ra 42 giống mình không ạ

 • Đỗ Thị Phương Ly

  08:46 02-08-2023

  ai mà ra 42 thì là đúng nha

 • Đỗ Thị Phương Ly

  08:45 02-08-2023

  đáp án cuối cùng là 42 ạ

 • Đỗ Thị Phương Ly

  08:43 02-08-2023

  42 luôn luôn đúng , mãi đỉnh

 • Đỗ Thị Phương Ly

  08:41 02-08-2023

  42 là đúng nhất ai ra kết quả khác là sai bét

 • Đỗ Thị Phương Ly

  08:39 02-08-2023

  bằng 42 đúng luôn ạ

 • Đỗ Thị Phương Ly

  08:39 02-08-2023

  chắc chắn là bằng 42 rồi

 • Đỗ Thị Phương Ly

  08:38 02-08-2023

  kết quả là 42 đúng ko ạ

 • Đỗ Thị Phương Ly

  08:37 02-08-2023

  đáp án là 42 ạ

 • Trần Nhật Nam

  08:02 02-08-2023

  48 thầy ạ

 • Nguyễn Trần Lam Giang

  20:50 01-08-2023

  21 thầy ạ

 • Lê Bảo Khánh

  20:36 01-08-2023

  42 thầy ạ

 • Nguyễn Anh Minh

  20:32 01-08-2023

  22 ạaaaaaaaaaaaaa

 • phạm nguyễn an nhiên

  20:32 01-08-2023

  dạ là 48 thầy

 • Nguyễn Trí Hiếu

  20:23 01-08-2023

  42 ạ mong đc lên

 • Nguyễn Trí Hiếu

  20:23 01-08-2023

  42 ạ mong đc lên

 • Nguyễn Trí Hiếu

  20:23 01-08-2023

  42 ạ mong đc lên

 • Nguyễn Trí Hiếu

  20:23 01-08-2023

  42 ạ mong đc lên

 • Nguyễn Trí Hiếu

  20:23 01-08-2023

  42 ạ mong đc lên

 • Nguyễn Trí Hiếu

  20:23 01-08-2023

  42 ạ mong đc lên

 • Nguyễn Trí Hiếu

  20:23 01-08-2023

  42 ạ mong đc lên

 • Nguyễn Trí Hiếu

  20:23 01-08-2023

  42 ạ mong đc lên

 • Nguyễn Trí Hiếu

  20:23 01-08-2023

  42 ạ mong đc lên

 • Vũ Kỳ Phương

  20:08 01-08-2023

  Kết quả = 42

 • Nguyễn Đỗ Hải Vân

  19:36 01-08-2023

  bằng 44 thầy ạ

 • Minh Dao

  19:20 01-08-2023

  Dạ thưa thầy là 46 ạ mong là con đúng ^^ _

 • Minh Dao

  19:12 01-08-2023

  Dạ thưa thầy là bốn mươi sáu

 • Nguyễn Trương Tuấn Thịnh

  17:43 01-08-2023

  444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

 • Nguyễn Trương Tuấn Thịnh

  17:36 01-08-2023

  Dạ bằng thưa thầy, kết quả = 42 ạ

 • Trần Bảo An

  16:33 01-08-2023

  em thưa thầy là 42 ạ

 • Quỳnh Quyên

  16:31 01-08-2023

  Đáp án của em là 21 ạ

 • Trần Bảo An

  16:29 01-08-2023

  bằng 42 ạ

 • Nguyễn Xuân Dương

  16:17 01-08-2023

  42,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 • Stuart

  15:48 01-08-2023

  www.mathx.vn Toán lớp 5 Học toán online hiệu quả cùng thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 1 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I TOÁN LỚP 5 ĐỀ SỐ 1 Phần I: TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Em hãy khoanh vào chữ cái đứng trước ý đúng: Câu 1. Chữ số 6 trong số 355,464 có giá trị là: A. 6 10 B. 6 100 C. 6 1000 D. 6 Câu 2. Phép tính 35,545 65,354 + có kết quả là: A. 100,899 B. 10,0899 C. 1,00899 D. 1008,99 Câu 3. Phép tính 78,542 – 42,632 có kết quả là: A. 35,92 B. 35,91 C. 3,591 D. 359,1 Câu 4. Tỉ số phần trăm của 8 và 25 là: A. 0,32% B. 32% C. 320% D. 0,032% Câu 5. 15% của 320kg là: A. 140kg B. 401kg C. 480kg D. 48kg Câu 6. Hình tam giác có độ dài đáy là 10m và chiều cao là 7m. Vậy diện tích của tam giác là: A. 375m2 B. 387m2 C. 378m2 D. 35m2 Phần II: TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1. (2 điểm) Đặt tính và tính: a) 56,389 32,546 − b) 76,438 + 53,134 .................................. ................................... .................................. ................................... .................................. ................................... c) 10,3 2,5  d) 45,25:0,5 .................................. ................................... .................................. ................................... .................................. ................................... .................................. ................................... www.mathx.vn Toán lớp 5 Học toán online hiệu quả cùng thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 2 Câu 2. (2 điểm) Một người gửi tiết kiệm 14000000 đồng với lãi suất 0,8%. Hỏi sau một tháng người đó rút ra được bao nhiêu tiền? (kể cả tiền gốc). Bài giải .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. Câu 3. (2 điểm) Tìm x biết: a) 1 1 3 2 3 2 3 5 x − =  b) 3 3 1 :1 2 1 5 4 2 x = + ....................................... ................................... ....................................... ................................... ....................................... ................................... ....................................... ................................... ....................................... ................................... Câu 4*. (1 điểm) Tính nhanh: 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 8 16 32 64 128 256 + + + + + + + Bài giải .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

 • Nguyễn Hoàng Gia Bảo

  15:27 01-08-2023

  21 thầy ạ nãy con tính nhầm :)

 • Nguyễn Hoàng Gia Bảo

  15:21 01-08-2023

  22 thầy ạ mong là đúng

 • Nguyễn Mạnh Thắng

  15:06 01-08-2023

  48 nha mn de lam luon yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy


Đã hết thời gian trả lời

Đố vui khác