Banner trang chi tiết

Câu hỏi đố vui 191

Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

Lời giải từ MathX:

Đáp án: 15


Các câu trả lời

 • Trần Đức Đạt

  07:50 17-06-2023

  thua thay la 25 a

 • Nguyễn Hải Hoàng

  07:46 17-06-2023

  kết quả là 16 ạ

 • Trần Bảo Ngân

  22:25 16-06-2023

  17 đ ko thầy

 • Dương Lê Song Thư

  22:04 16-06-2023

  Con trả lời 50 thầy nha:))

 • Dương Lê Song Thư

  22:03 16-06-2023

  Kết quả là 50 phải k ạ?

 • Nguyễn Trần An Nhiên

  21:58 16-06-2023

  đáp án là 100 ạ

 • Ngô Ngọc khánh

  21:57 16-06-2023

  60 em nhìn nhầm

 • Ngô Ngọc khánh

  21:56 16-06-2023

  đáp án là 16 duyệt luôn hộ em ạ

 • Trần Minh Hải

  21:39 16-06-2023

  ĐÁP ÁN LÀ 15

 • Minh yêu toán

  21:37 16-06-2023

  16 thầy ạ

 • Trương Tuấn Minh

  21:30 16-06-2023

  em thưa thầy là 25 ạ

 • Lê Minh Vũ

  21:01 16-06-2023

  25 thầy ạ :))))

 • Nguyễn Minh Hiếu

  20:58 16-06-2023

  Chùa Thầy là 45ạ

 • Mây Hồng

  20:53 16-06-2023

  Dâu = 10 Nho = 5 Kiwi = 2 = Nho + Kiwi + Dâu = 5 + 2 x 10 * Áp dụng nhân chia trước cộng trừ sau ta có kết quả = 25

 • Nguyễn Huy Việt

  20:23 16-06-2023

  thưa thầy là 25 ạ

 • Nguyễn Huy Việt

  20:19 16-06-2023

  thưa thầy là 25 ạ

 • Nguyễn Huy Việt

  20:11 16-06-2023

  kết quả là 25 ạ

 • Nguyễn Hoàng Gia Bảo

  20:02 16-06-2023

  60 thầy ạ

 • Hồ Minh Tuấn

  19:33 16-06-2023

  kết quả là 15 ah

 • Lê Anh Thư

  15:36 16-06-2023

  Thưa thầy, kết quả là 25 ạ!

 • Mai Minh Anh

  15:19 16-06-2023

  dap an la ằ

 • Đặng Hoàng Đan Thư

  12:56 16-06-2023

  Dâu =10 Nho =5 Kiwi=1, Vậy : Nho + Kiwi x Dâu = : 5 + 1 x 10 = 60 Đáp số : 60.

 • Thảo Trang

  12:23 16-06-2023

  60 THẦY Ạ

 • Nguyễn Thái Nhiên

  11:10 16-06-2023

  Dạ là 60 thầy ạ

 • Tô Thu Thủy

  09:53 16-06-2023

  Đáp án 17

 • Ngoooooooooooooo

  09:44 16-06-2023

  e thưa thầy là 25 ạ

 • Phùng Ngọc Minh

  09:43 16-06-2023

  Thưa thầy là 25 ạ

 • Nguyễn Trọng Hùng

  09:39 16-06-2023

  30 thầy ơi

 • Hồ Hồng Ngọc

  09:35 16-06-2023

  kết quả là:15 á thầy

 • Trương .D. Mỹ Lan

  09:31 16-06-2023

  25 ạ quá dễ

 • Phan Quang Bảo Lâm

  08:51 16-06-2023

  kết quả là 17 ạ

 • Lê Ngọc Anh Hoàng

  08:43 16-06-2023

  15 thầy ạ

 • Phạm Minh Phương

  08:38 16-06-2023

  Kết quả là 15 ạ.

 • luongthuanvu

  08:32 16-06-2023

  70 thầy ạ

 • Nguyễn Vũ Lâm

  23:03 15-06-2023

  bằng 25 thưa thầy

 • Nguyễn Vũ Lâm

  22:43 15-06-2023

  Dâu = 10 Kiwi = 2 Nho = 5 Vậy kết quả cuối cùng là 25 thưa thầy

 • Phạm Lê Hương Giang

  21:28 15-06-2023

  đáp án là 15 ạ

 • Nguyễn Hà Linh

  21:12 15-06-2023

  Kết quả là 60 ạ

 • Đào Đức Trịnh

  21:12 15-06-2023

  Em thưa thầy là 60 ạ

 • Thảo Trang

  20:31 15-06-2023

  60 thưa thầy

 • Võ Hà Trí

  20:30 15-06-2023

  16 thâỳ

 • Tùng Quân NEW MOBIHOME DELUXE LUXURY

  20:02 15-06-2023

  THƯA THẦY LÀ 17 Ạ

 • Nguyễn Khánh Chi

  19:48 15-06-2023

  thưa thầy kết quả là 17 ạ

 • Ngô Bảo Hoàng

  16:09 15-06-2023

  em thua thay la 25

 • Nguyễn Đức Hiếu

  15:40 15-06-2023

  70 thưa thầy

 • Nguyễn Thu Trang

  15:05 15-06-2023

  đáp án là 60 ạ

 • Nguyễn Thu Trang

  15:05 15-06-2023

  Kết quả là 60 ạ

 • Phạm Huy Phong

  14:55 15-06-2023

  keets quar or caau ddoos laf 25 aj

 • Nguyễn Lê Gia Phúc

  13:53 15-06-2023

  25 thầy ạ

 • Nguyễn Thanh Uyên

  13:42 15-06-2023

  Thưa thầy là 25 ạ

 • Phan Quang Bảo Lâm

  10:13 15-06-2023

  15555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555nha thay

 • Trần Hoàng Dương

  10:10 15-06-2023

  đáp án là 25

 • Lưu Hà Phan

  09:23 15-06-2023

  15 thầy ạ

 • Lưu Hà Phan

  09:22 15-06-2023

  15 thầy ạ

 • Hứa Hải Anh

  09:06 15-06-2023

  ket qua bang 25

 • Phạm Lê Trúc Linh

  08:36 15-06-2023

  17 thầy ơi

 • Phạm Lê Trúc Linh

  08:35 15-06-2023

  Fyjweybjysydrbvsercby

 • Lê Bá Vũ

  07:41 15-06-2023

  60 thầy ạ

 • Nguyễn Ngọc Lan Anh

  22:23 14-06-2023

  = 60 vì 3 dâu = 30 => 1 dâu = 10,10+2 nho=20=>1 nho = 5 5 + 4 kiwi=9=>1 kiwi = 1 Vậy nho + kiwi x dâu = 5+1 x 10=50

 • Nguyễn Ngọc Lan Anh

  22:20 14-06-2023

  3 quả dâu = 30=>1 quả dâu =10 1 dâu + 2 nho = 20 mà ta đã có 1 quả dâu = 10 => 1 quả nho = 5 1 nho + 2 kiwi = 9 mà 1 quả nho =5 => 1 quả kiwi = 2 Ta có dâu = 10 Nho = 5 Kiwi = 2 => nho + kiwi x dâu= 5+2 x 10 + 25

 • Lê Xuân Trường

  22:05 14-06-2023

  đáp án là 17 dâu là 10 nho là 5 kiwi là 2

 • Anh Thơ

  20:54 14-06-2023

  đáp án là 25 ạ

 • Trần Phúc Thịnh

  20:46 14-06-2023

  kết quả là 15 ạ dâu là 10 kiwi(2 quả) là 2 nho là 5 kiwi trong phép tính cuối là 1 quả nên là 1 5+1x 10=5+10=15

 • Đỗ Đình Nguyên

  20:31 14-06-2023

  Dạ,dáp án là 25 ạ

 • Phạm Thành Dương

  20:26 14-06-2023

  thưa thầy là 60 ạ

 • Gloomii

  20:19 14-06-2023

  15 thầy ơi

 • Vũ Trí Kiệt

  20:03 14-06-2023

  17 thầy ạ

 • Nguyễn Khánh Linh

  19:17 14-06-2023

  15 ạ (dâu là 10, 2 kiwi là 2 nên 1 kiwi là 1, nho là 5 nên nho + 1 kiwi . dâu = 5+1.10=15)

 • Nguyễn khương nguyên

  16:51 14-06-2023

  25 thầy ạ

 • Nguyễn Trung

  16:17 14-06-2023

  15 chính là nó

 • Trần Hạo Nhiên

  16:16 14-06-2023

  Dạ kết quả là 25 ạ

 • Trần Lương Trí Dũng

  14:54 14-06-2023

  bằng 15 thầy

 • Carlamel

  14:16 14-06-2023

  Dạ đáp án là 60

 • Vàng Anh Tuấn

  13:47 14-06-2023

  đáp án là 70

 • huy dubai

  13:12 14-06-2023

  đáp án của em là 70

 • Trần Huỳnh Cát Tường

  11:33 14-06-2023

  Kết quả là 15 phải không thầy

 • Dương Ngô Minh Quân

  10:42 14-06-2023

  Đáp án là 25

 • Ngô Kim Loan

  10:12 14-06-2023

  Dạ thưa thầy đáp án của con là 15.

 • Nguyễn Hoàng Khánh An

  09:37 14-06-2023

  thưa thầy là 6

 • Nguyễn Hà Thái Trinh

  09:25 14-06-2023

  60 THẦY Ạ

 • Huỳnh Phương Uyên

  09:24 14-06-2023

  thưa thầy đáp án là 25

 • Võ Đăng Khoa

  08:43 14-06-2023

  Kết quả là 15 thầy ạ

 • Hoàng Đình Gia Bảo

  07:34 14-06-2023

  em tính được 25

 • Lê Kinh Đức Minh

  21:18 13-06-2023

  Dâu là 10 nho là 5 kiwi là 1 1+5+10=16

 • Hà Đức Tuệ

  21:16 13-06-2023

  15 thầy ạ

 • Nhâm Hoàng Anh

  21:14 13-06-2023

  Dap an la 15 a

 • Mai Lê Quyên

  20:51 13-06-2023

  con thưa thầy là bằng 25 ạ. Dâu là 10, Nho là 5, kiwi là 2 ạ. dâu nhân kiwi là bằng 20 mà 20 + nho = 25

 • Lê Minh Quang

  20:50 13-06-2023

  Da dap an la 25 thay a

 • NGUYEN PHUC NGUYEN

  20:30 13-06-2023

  dâu = 30:3=10 nho=(20-10):2=5 kiwi=(9-5):2=2 nho+kiwi x dâu =70

 • Nguyễn Thanh Hà

  20:16 13-06-2023

  nho + kiwi x dâu tây = 60

 • Hoàng Trung Dũng

  16:19 13-06-2023

  trái dâu là 10,trái nho là 5,trái kiwi là 2. Vậy:5+2x10=25

 • Đỗ Trí Dũng

  15:45 13-06-2023

  15 nha thầy

 • Nguyễn Minh Châu

  15:10 13-06-2023

  dáp án là 70

 • Ng Phúc Nguyên

  15:08 13-06-2023

  Đáp án là 25 ạ

 • Oc xinh

  11:23 13-06-2023

  em tính ra 25 thầy ơi

 • Nguyễn Lê Thanh Hà

  09:48 13-06-2023

  đáp án là 25 ạ

 • 'o' Nguyễn Hải An '-'

  09:47 13-06-2023

  Dạ con thưa thầy là 25 ạ.

 • Nguyễn Trần An Nhiên

  09:19 13-06-2023

  là 70 ạ !

 • Mai Gia Đạt

  08:51 13-06-2023

  Đáp án là 15 ạ

 • Mạch Uyên Nhi

  08:51 13-06-2023

  thưa thầy bằng 25 ạ


Đã hết thời gian trả lời

Đố vui khác