Banner trang chi tiết

Câu đố vui số 162

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là:

Lời giải từ MathX:

8 x chuột = 32 => chuột = 4

chuột x chó = 36 => 4 x chó = 36 => chó = 9

Mèo = chó – 1 = 9 – 1 = 8

Cá – mèo = 3 => cá – 8 = 3 => cá = 11

2 chuột x cá = (4 + 4) x 11 = 8 x 11 = 88


Các câu trả lời

 • Nguyễn Thịngoc Khuê

  22:12 09-11-2022

  Chuột = 4 Chó = 9 Mèo = 8 Cá = 11 2 chuột x Cá = (4 x 2) x 11 = 8 x 11 = 88

 • Nguyễn Ngọc Hà

  21:09 09-11-2022

  88 thay a !

 • Nguyễn Minh Đức

  20:31 09-11-2022

  chuột=4 chó=9 mèo=8 cá=11 kết quả:(4+4) x 11=88

 • Chim Cánh Cụt Nhiều Chuyện

  20:29 09-11-2022

  Ta có : 8 x 1 con chuột hamster = 32 => 1 con chuột hamster = 32 : 8 = 4 Vậy 1 con chuột hamster = 4 Ta có : 1 con chuột hamster x 1 con chó = 36 => 1 con chó = 36 : 4 = 9 Vây 1 con chó = 9 Ta có : 1 con mèo nằm trong thau = 1 con chó - 1 => 1 con mèo nằm trong thau = 9 - 1 = 8 Vậy 1 con mèo nằm trong thau = 8 Ta có : 1 con cá nằm trong bể - 1 con mèo nằm trong thau = 3 => 1 con cá nằm trong bể = 3 + 8 = 11 Với các dữ liệu đã tìm được thì : 2 con chuột hamster x 1 con cá nằm trong bể = ( 2 x 4 ) x 11 = 8 x 11 = 88 Vậy 2 con chuột hamster x 1 con cá nằm trong bể = 88

 • Vũ Minh Anh(Usogi Ruby)

  19:44 09-11-2022

  chuọt=4/con chó=9/mèo=8/cá=11 SUY RA ?=88

 • Nguyễn Trọng Nghĩa

  19:11 09-11-2022

  đáp án của em là 88

 • Nguyễn Sỹ An

  09:13 09-11-2022

  đáp án là 88 ạ

 • Trần Xuân Hoàn

  22:22 08-11-2022

  Tông số mèo và cá là (9+4).4=52 (con)

 • Hồ Nguyễn Gia Huy

  21:16 08-11-2022

  Đáp án là 88 thầy ạ

 • Đoàn Nguyễn Phát Đạt

  20:50 08-11-2022

  dạ thưa thầy là bằng 88 ạ

 • Nguyễn Minh Phương

  20:10 08-11-2022

  Đ/s: 2 con sóc x 1 bể cá = 88

 • Nguyễn Minh Phương

  20:08 08-11-2022

  2 con sóc

 • Nguyễn Thị Bảo Châu

  19:52 08-11-2022

  ĐÁP ÁN LÀ : 5

 • Trần Minh Đức

  22:08 07-11-2022

  8 nhân chuột bằng 32 => chuột là 4 chó nhân chuột bằng 36 => chó là 9 mèo bằng chó trừ một => mèo là 10 cá trừ mèo bằng 3 =>cá là 13 2 chuột nhân cá =2x4x13=104

 • Dương Tuấn Minh

  22:03 07-11-2022

  2 con chuột nhân 1 con cá bằng 88 ạ

 • Nguyễn Văn Trung

  21:40 07-11-2022

  88 thầy ạ

 • Trần Tiến Thành

  21:06 07-11-2022

  99 đúng ko thầy?

 • Nguyễn Thị Kim Ngân

  20:24 07-11-2022

  đáp án là 88 ạ

 • Nguyễn Thị Bảo Châu

  20:24 07-11-2022

  đáp án là 5

 • Nguyễn Thị Bảo Châu

  20:23 07-11-2022

  kết quả là : 5

 • Nguyễn Thị Kim Ngân

  20:20 07-11-2022

  18 thay nhe

 • Vũ Duy Tuấn Hoàng

  20:16 07-11-2022

  Số cần điền vào dấu hỏi chấm là 88 ạ

 • Hoàng Trung Nghĩa

  19:55 07-11-2022

  là 88 thầy nhá

 • Đinh Hữu Hùng

  19:38 07-11-2022

  là 88 ạ

 • Nguyễn Vũ Duy

  18:08 07-11-2022

  đáp án: 44 8 nhân với sóc= 32 nên sóc=32:8= 4 có: 4 nhân với chó= 36 nên chó = 36:4=9 mà mèo= chó - 1 = 9-1=8 lại có cá - mèo=3 nên cá = 3+ mèo=3+8=11 mặt khác ?= sóc nhân với cá nên ?=4 nhân với 11=44

 • Nguyễn Trần Huy Hoàng

  17:59 07-11-2022

  Là 88 ạ

 • Đỗ Lê Bảo Quyên

  07:35 07-11-2022

  Là 88 ạ

 • Hồ Phương Thảo

  22:27 06-11-2022

  đáp án: 88

 • Trần Minh Hải

  21:39 06-11-2022

  Ở dòng thứ hai ta thấy 8 nhân chuột bằng 32 .Suy ra chuột băng = 32 : 8 = 4( giá trị của chuột. Dòng 1 ta thấy chuột nhân chó bằng 36 vậy chó bằng 36 : 4(giá trị của chuột) = 9 ( giá trị của chó) ở dòng ba thấy mèo băng chó trừ 1. Vậy suy ra mèo = 9(giá trị của chó) - 1 = 8( giá trị của mèo). Dòng 4 cho ta biết rằng cá trừ mèo = 3 vậy cá = 3 + 8 ( giá trị của mèo) = 11 ( giá trị của cá). Vậy 2 chuột nhân cá = (4+4)(giá trị của 2 chuột) x 11 ( giá trị của cá). Lần đâu trả lời mong đúng.

 • Trần Minh Hải

  21:38 06-11-2022

  Ở dòng thứ hai ta thấy 8 nhân chuột bằng 32 .Suy ra chuột băng = 32 : 8 = 4( giá trị của chuột. Dòng 1 ta thấy chuột nhân chó bằng 36 vậy chó bằng 36 : 4(giá trị của chuột) = 9 ( giá trị của chó) ở dòng ba thấy mèo băng chó trừ 1. Vậy suy ra mèo = 9(giá trị của chó) - 1 = 8( giá trị của mèo). Dòng 4 cho ta biết rằng cá trừ mèo = 3 vậy cá = 3 + 8 ( giá trị của mèo) = 11 ( giá trị của cá). Vậy 2 chuột nhân cá = (4+4)(giá trị của 2 chuột) x 11 ( giá trị của cá)

 • Trần Minh Hải

  21:37 06-11-2022

  Ở dòng thứ hai ta thấy 8 nhân chuột bằng 32 .Suy ra chuột băng = 32 : 8 = 4( giá trị của chuột. Dòng 1 ta thấy chuột nhân chó bằng 36 vậy chó bằng 36 : 4(giá trị của chuột) = 9 ( giá trị của chó) ở dòng ba thấy mèo băng chó trừ 1. Vậy suy ra mèo = 9(giá trị của chó) - 1 = 8( giá trị của mèo). Dòng 4 cho ta biết rằng cá trừ mèo = 3 vậy cá = 3 + 8 ( giá trị của mèo) = 11 ( giá trị của cá). Vậy 2 chuột nhân cá = (4+4)(giá trị của 2 chuột) x 11 ( giá trị của cá)

 • Đinh Tuấn Huy

  21:36 06-11-2022

  ĐÁP ÁN: 88

 • Phạm Tuấn khải

  21:03 06-11-2022

  là 88 ạ

 • Nguyễn Hoàng Nguyên Long

  20:27 06-11-2022

  88 nha thầy

 • Phạm Xuân Trúc Chi

  19:36 06-11-2022

  dạ thưa thầy, đáp án của em là: 1 con chuột ( 32 : 8 = 4) 1 con chó ( 36 : 4 = 9) 1 con mèo ( 9 - 1 = 8) 1 con cá ( 8 + 3 = 11) Vậy 2 con chuột x 1 con cá = 4 x 2 x 1 = 88

 • Phạm Tuấn khải

  16:24 06-11-2022

  là 88 ạ

 • Võ Hoàng Lâm Tường

  14:42 06-11-2022

  ĐÁP ÁN : 88

 • Võ Hoàng Lâm Tường

  14:41 06-11-2022

  ĐÁP ÁN : 44

 • Dương Nguyệt Hà

  12:33 06-11-2022

  dạ 88 ạ(vừa gửi sai):))

 • Dương Nguyệt Hà

  12:33 06-11-2022

  bằng 44 ạ

 • Ngô Minh Khôi

  11:46 06-11-2022

  đáp án là 88 thầy ạ.

 • Trà My

  10:52 06-11-2022

  Thưa thầy là số 88 ạ

 • Lê Thái Bình

  08:24 06-11-2022

  Đáp án là 88 ạ

 • Lê Thái Bình

  08:23 06-11-2022

  Đáp án là 88 ạ

 • Lê Ngọc Anh Quân

  21:31 05-11-2022

  88 thưa thầy

 • Lê Ngọc Anh Quân

  21:30 05-11-2022

  đáp án là 4

 • Nguyễn Trung Kiên

  20:08 05-11-2022

  ? bằng 88

 • Tô Thanh Phong

  19:56 05-11-2022

  dạ thưa thầy là 45

 • Đoàn Minh Nhật Khang

  19:20 05-11-2022

  Dạ là 88 ạ

 • thuy nggg

  18:57 05-11-2022

  con sóc =4 con chó = 9 con mèo =8 bể cá = 11 vậy câu cuối là 484

 • Lê Thái Bình

  14:09 05-11-2022

  Đáp án là 88 ạ

 • Lê Thái Bình

  14:09 05-11-2022

  Đáp án là 88 ạ

 • Nguyễn Bá Mạnh Hùng

  10:10 05-11-2022

  Thưa thầy là 88 ạ

 • Đặng Thanh Tường

  09:44 05-11-2022

  đáp án là 88

 • Võ Đăng Khoa

  21:06 04-11-2022

  88 thầy ạ

 • Đặng Hải Nam

  20:48 04-11-2022

  hamster x bể cá =88. Vì 8 x hamster=32 suy ra chó= 36:4= 9. mèo = chó - 1 vậy mèo = 8. bể cá - mèo = 3 vậy bể cá sẽ là 3+8=11. hai hamster = 4 x 2 =8 nên 8 x 11 = 88.

 • Phan Hoàng Bách

  20:45 04-11-2022

  88 thưa thầy

 • Phan Hoàng Bách

  20:45 04-11-2022

  88 thưa thầy

 • Phan Hoàng Bách

  20:44 04-11-2022

  88 thưa thầy

 • Phan Hoàng Bách

  20:44 04-11-2022

  88 thưa thầy

 • Phan Hoàng Bách

  20:44 04-11-2022

  88 thưa thầy

 • Phan Hoàng Bách

  20:44 04-11-2022

  88 thưa thầy

 • Phan Hoàng Bách

  20:44 04-11-2022

  88 thưa thầy

 • Nguyễn Văn kỳ Nam

  20:17 04-11-2022

  19 ạ nhưng chuột và chó nhiều khi chuột = 18 , chó = 2

 • Ngô Lương Minh

  19:47 04-11-2022

  1 con sóc = 32 : 8 = 4 ; 1 bể cá = 3 + 8 = 11. Vậy (4 x 2) x 11 = 88.

 • Nguyễn Lê Gia Phúc

  19:46 04-11-2022

  88 thầy ạ

 • Hoàng Quốc Tuấn

  19:22 04-11-2022

  thưa thầy là 88 ạ

 • Đặng Thành nam

  16:23 04-11-2022

  chuột = 4 cá =11 ,2 chuột X cá = 8 x 11 = 88

 • Vũ Việt Dũng

  21:10 03-11-2022

  dap an la 88 ah

 • Vũ Việt Dũng

  21:09 03-11-2022

  dap an la 88 ah

 • Trần Huy Hoàng (* ̄▽ ̄*)

  21:01 03-11-2022

  hamster : 32 : 8 = 4 hamster=4 chó: 36 : 4 = 9 chó=9 meo: 9 - 1 = 8 meo=8 ca: 8 + 3 = 11 ca=11 dap an : 36 thua thay

 • Ngô Lê Trí Dũng

  20:52 03-11-2022

  thưa thầy là 88

 • Ngô Lê Trí Dũng

  20:49 03-11-2022

  thưa thầy là 88

 • Bùi Ngọc Phúc

  20:41 03-11-2022

  Là. ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ................................................................................................ ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ .......................................................................................Là. ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ................................................................................................ ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ .......................................................................................

 • Nguyễn Phương Linh

  20:13 03-11-2022

  ?= 88 thầy ạ

 • Bùi Trần Gia Khôi

  20:05 03-11-2022

  đáp án là 40.

 • Phạm Cao Bảo Nam

  19:58 03-11-2022

  đáp án là 88 ạ

 • Đỗ Trí Dũng

  19:49 03-11-2022

  8 x Chuột = 32 => Chuột = 32 : 8 = 4. 4 x Chó = 36 => Chó = 36: 4 = 9. Mèo = 9 - 1 => Mèo = 8. Cá - 8 = 3 => Cá = 3 + 8 = 11. 2 Mèo x Cá = 16 x 11 = 176

 • Ngô Nhật Minh

  19:28 03-11-2022

  88 thưa thầy

 • ♰D̆ảK̆♰D̆ảK̆♰B̆ŬR̆H̆♰B̆ŬR̆H̆ㅤ♰

  19:25 03-11-2022

  104 ẹa =)

 • Hứa Ngọc Hà

  19:03 03-11-2022

  Thưa thầy là 88 ạ

 • Ngô Mạnh Bảo Nam

  17:23 03-11-2022

  dap an la 88 a

 • Ngô Mạnh Bảo Nam

  17:23 03-11-2022

  dap an la 88 a

 • Vũ Bảo Minh

  14:15 03-11-2022

  là 88 ạ


Đã hết thời gian trả lời

Đố vui khác