Banner trang chi tiết

Câu hỏi đố vui số 146

Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

Lời giải từ MathX:

Theo 3 công thức đầu tiên, ta tính được:

 • 1 đôi giày =10 => 1 chiếc giày = 5
 • 1 người đàn ông = 5
 • 2 chiếc khăn = 4 => 1 chiếc khăn = 2

Tại công thức cuối, ta thấy:

1 chiếc giày + người đàn ông đi giày cầm khăn + 1 chiếc khăn

= 5 + (5 + 10 + 4) x 2

= 43


Các câu trả lời

 • Vũ Ngọc Diêp

  08:23 02-07-2022

  Bằng 180

 • kitsune,DRAGON T-REX

  22:13 01-07-2022

  a10+10+10,b10+10+0,c3+3+7,d

 • Phạm Tuấn Đạt

  21:10 01-07-2022

  23 thầy ạ

 • Mai Phương_ Anh Đức

  20:35 01-07-2022

  1.Một đôi giày + Một đôi giày + Một đôi giày = 30 Mà mỗi đôi đều giống nhau Suy ra : 30 : 3 = 10 Mỗi đỗi giày=> 10 2.Một người đàn ông + Một người đàn ông + Một đôi giày = 20 Mỗi đôi giày là 10 trừ đi: 20 - 10 = 10 Hai người đàn ông tổng là 10 Suy ra: 10 : 2 = 5 Mỗi người đàn ông là 5 3. Một chiếc khăn + Một chiếc khăn + Một người đàn ông = 13 Theo ý 2: Người đàn ông ở cuối là 5 Vậy tổng hai chiếc khăn là: 13 - 5 = 8 Từ đó ta suy ra mỗi chiếc khăn là 4 vì 8 : 2 = 4 4. Một đôi giày + Một người đàn ông x Một chiếc khăn = ? Theo những ý trên ta suy ra đáp số: 10 + 5 x 4 = 10 + ( 5 x 4 ) = 10 + 20 = 30 Đáp số : 30 ạ

 • Nguyễn Uy Phong

  19:46 01-07-2022

  Đáp án là: 28

 • Lê Ngọc Ánh

  18:09 01-07-2022

  Đáp số ở dấu ? là 23

 • Lý Thị Thủy Vân

  16:53 01-07-2022

  Dạ theo em hàng 1: 2 chiếc giày+2 chiếc giày+ 2 chiếc giày = 30. Suy ra 2 chiếc giày bằng 30 : 3= 10. hàng 2: 1 người đàn ông + 1 người đàn ông + 2 chiếc giày = 20. Biết 2 chiếc giày bằng 10 vậy 1 người đàn ông bằng (20-10):2=5. hàng 3: 2 chiếc khăn + 2 chiếc khăn + 1 người đàn ông = 13. Biết 1 người đàn ông bằng 5 vậy 2 chiếc khăn bằng (13-5):2=4. hàng 4: 1 chiếc giày + 1 người đàn ông đi 2 chiếc giày cầm 2 chiếc khăn x 1 chiếc khăn = ?. Biết 2 chiếc giày bằng 10 vậy 1 chiếc giày bằng 10:2=5. 1 người đàn ông bằng 5, 2 chiếc khăn bằng 4 và 2 chiếc giày bằng 10 vậy 1 người đàn ông đi 2 chiếc giày cầm 2 chiếc khăn bằng 5+4+10=19. 2 chiếc khăn bằng 4 vậy 1 chiếc khăn bằng 4:2=2. Suy ra 1 chiếc giày + 1 người đàn ông đi 2 chiếc giày cầm 2 chiếc khăn x 1 chiếc khăn = 5 + 19 x 2= 43. Vậy đáp án là 43 ạ!

 • Nguyễn Minh Nhật

  14:57 01-07-2022

  đôi giày + đôi giày + đôi giày = 30 suy ra đôi giày = 30 : 3 = 10 // 1 người + 1 người + 10 = 20 suy ra 1 người + 1 người = 20 - 10 = 10 suy ra 1 người = 10 : 2 = 5 / / 2 khăn + 2 khăn + 5 = 13 suy ra 2 khăn + 2 khăn = 13 - 5 = 8 suy ra 2 khăn = 8 : 2= 4 // 1 người cầm 2 khăn và đi đôi giày = 5 + 4 + 10 = 19 // 1 chiếc giày = 1 đôi : 2 =10 : 2 = 5 // 1 khăn = 2 khăn : 2 = 4 : 2 = 2 TA CÓ PHÉP TÍNH : 5 + 19 x 2 = 43 Vậy dấu ? = 43

 • Hồ Đinh Phương Ly

  08:36 01-07-2022

  Con nhầm thầy ạ! Cho con đổi câu trả lời ạ! Hàng 1: Vì tổng của 3 đôi giày là 30 thì mỗi đôi sẽ là 10 => Mỗi chiếc có giá trị là 5. Hàng 2: Vì đã biết giá trị của 1 đôi giày là 10 nên tổng của 2 người đàn ông sẽ là 10 => Mỗi người đàn ông sẽ có giá trị là 5. Hàng 3: Đã biết giá trị một người đàn ông sẽ là 5 nên tổng của 2 cặp khăn sẽ là 8 => Giá trị mỗi chiếc khăn sẽ bằng 8:4=2. Hàng 4: Vì đã biết giá trị của 1 chiếc giày, 1 người đàn ông, 1 chiếc khăn nên ta có: 5 + ( 5+2+2+5+5) x 2 = 5+19 x 2 = 5+38 = 43 Vậy kết quả là 43 ạ.

 • Lê Tuấn Tú

  08:23 01-07-2022

  theo thằng thông minh như em thì kết quả bg 92

 • Lê Ngọc Hà

  08:11 01-07-2022

  đáp án của em là 23

 • Nguyễn Minh Quân

  08:04 01-07-2022

  1đôigiày=10; 1người=5; 2khăn=4; vậy1giày+1 người cầm 2 khăn [là bằng 9 ] x 1khăn thì = 5 + 9 x 2 = 23 Đáp là 23

 • Đặng Trần Bình An

  07:39 01-07-2022

  chắc là ko giòn đâu : 30

 • Ngô Lê Trí Dũng

  07:36 01-07-2022

  đáp án là 30

 • Nguyễn Hải Văn Uyên

  21:20 30-06-2022

  2 đôi giầy bằng 10 người đàn ông bằng 5 2 khăn bằng 4 vậy 1 đôi giầy + người đàn ông cầm khăn x 1 chiếc khăn là : 5 + ( 5 + 4) x 2 = 23 vậy dấu ? là 23

 • Nguyễn Quang Tùng

  21:16 30-06-2022

  em thưa thầy là 60

 • dốt toán 2.0

  21:12 30-06-2022

  thày ơi 28 em nhầm câu trả lời trước

 • dốt toán 2.0

  21:10 30-06-2022

  20 thầy ạ

 • Bang lang tim

  19:52 30-06-2022

  là 23 ạ lúc trước e nhầm

 • Bang lang tim

  19:39 30-06-2022

  Kết quả là 28 ạ!

 • Lê Diệu Hiền

  18:36 30-06-2022

  Là 19 nhé

 • Trần Phạm Hải Anh

  15:54 30-06-2022

  đáp án là 23 thầy ạ

 • Tùng Lâm

  15:05 30-06-2022

  32 thầy ơi con tính nhầm (=

 • Hoàng Thị Bích Thủy

  14:50 30-06-2022

  Mỗi đôi giày : 30 : 3 = 10 Mỗi người đàn ông : (20 - 10) : 2 = 5 Mỗi cái khăn : (13 - 5) : 2 = 4 đôi giày + người đàn ông x cái khăn = 30

 • Hoàng Thị Bích Thủy

  14:46 30-06-2022

  30 thầy ạ

 • Phúc Nhân

  14:35 30-06-2022

  60 thaayf aj

 • Nguyễn Phương Hiền

  11:08 30-06-2022

  dạ đáp án là 42

 • Mai Nhật Thiên

  11:01 30-06-2022

  một đôi giày=10; một người đàn ông bằng 5, một đôi khăn quàng cổ = 4 vậy một chiếc giày+ một người đàn ông mang giày cầm đôi khăn quàng cổ nhân với một chiếc khăn quàng cổ = 5+(5+10+4)x2= 5+19x2= 5+38=43

 • zero Van

  10:27 30-06-2022

  dạ đáp án là 43 ạ em bấm nhầm

 • zero Van

  10:25 30-06-2022

  Đáp án là 23; khăn=2,người đàn ông bằng 5, một chiếc giầy bằng 5

 • Hoàng Minh Hiếu

  09:57 30-06-2022

  116 thầy ơi

 • Nguyễn Nữ Hoàng Minh

  08:35 30-06-2022

  đáp án: 30

 • Hoàng Phương Thanh

  21:21 29-06-2022

  kết quả là 19

 • Nguyễn Bảo Minh

  21:03 29-06-2022

  đáp án của em là:23

 • Đặng bá long

  20:59 29-06-2022

  Em ghi nhầm kết quả là 18

 • Nguyễn Vũ Khánh Toàn

  20:43 29-06-2022

  Kết quả là 30

 • Phạm Vũ Khôi Nguyên

  20:01 29-06-2022

  em nhầm lần 3 >:))) :em trả lờ lại 1 đôi giày =10, 1 người đàn ông = 5, 2 chiếc khăn bằng 4 Tại công thức cuối, ta thấy chỉ có 1 chiếc giày, 1 chiếc khăn, và người đàn ông đi giày cầm khăn, vậy đáp án đúng là: 5 + (5 + 4 + 10) x 2 = 43.em khẳng định đây là đáp án đúng :)))).

 • Bùi Thế Lịch(Move United)

  19:34 29-06-2022

  Bằng 30 thầy ạ Multo Burno

 • Tô Trần Thục Quyên

  16:27 29-06-2022

  2 giày=10 ; người=5 ; 2 khăn 4; =>1 giày=5 ; 1 khăn=2 người+2 khăn+2 giày= 5+4+10=19 1 giày+người x 1 khăn=5+19 x 2=5+38=43 Giá trị của dấu ? là 43 *Nghiêm cấm mọi hành vi copy bài hoặc đáp án (Mong được duyệt ạ)

 • Phạm Quỳnh Trang

  16:19 29-06-2022

  Đáp số là 23 ạ

 • Nguyễn Đức Hiếu

  15:30 29-06-2022

  Cái kết là 23 thầy ạạạạạạạạạạạạạạaạạ

 • Trần Thị Phương Quỳnh

  14:33 29-06-2022

  doi giay=10 con nguoi=5 khan quang=4 ?=60

 • Nguyễn Thị Mỹ Duyên

  14:28 29-06-2022

  Đáp án là 23 ạ

 • Thân Hà Anh

  14:21 29-06-2022

  Dấu ? là 23 thầy ạ.

 • Bùi Quỳnh Anh

  11:09 29-06-2022

  60 thầy ạ

 • Bùi Hoàng Hiếu

  08:52 29-06-2022

  43 đk thầy :))

 • Nguyễn Trung

  07:47 29-06-2022

  15 thầy ạ

 • Đặng bá long

  21:00 28-06-2022

  theo những thằng thông minh như em thì kết quả là 45 ạ

 • Nguyễn Trần Tú Anh

  20:53 28-06-2022

  8:28 02-07-2022 La bang 19 thay nhe

 • Đặng bá long

  20:49 28-06-2022

  kết quả là 30

 • Nguyễn Khương Duy

  19:50 28-06-2022

  mình mua khóa học này cho con đến hết năm lớp 9 sao j lại không vào được ạ

 • Ngô Nhật Minh

  19:25 28-06-2022

  43 Thầy ơi em tính nhầm

 • Vũ Minh Hoàng

  19:21 28-06-2022

  3 chiếc giầy cộng lại là 30 =>1 chiếc giầy = 30 : 3 = 10 1 chiếc giầy + 2 người => 2 người = 20 - 10 = 10 => 1 người = 10 : 2 =5 2 chiếc khăn + 1 người => 2 chiếc khăn = 13 - 5 = 8 => 1 chiếc khăn = 8 : 2 =4 1 chiếc giầy + 1 người . 1 chiếc khăn = 10 + 5 . 4 = 10 + 20 = 30 Vậy dấu ? = 30 . là dấu nhân

 • Lê Gia Khoa

  17:26 28-06-2022

  Đôi Giày + Đôi Giày + Đôi Giày = Giày x 3 = 30 Đôi Giày = 30 : 3 = 10 Đàn ông + Đàn ông + Giày = Đàn ông x 2 + Giày = 20 Đàn ông x 2 = 20 - 10 (Đôi Giày) = 10 Đàn ông = 10 : 2 = 5 2 Khăn quàng cổ + 2 Khăn quàng cổ + Đàn ông = 13 2 Khăn quàng cổ x 2 + Đàn ông = 13 2 Khăn quàng cổ x 2 = 13 - 5 (Đàn ông) = 8 2 Khăn quàng cổ = 8 : 2 = 4 1 chiếc Giày = 10 : 2 = 5 1 chiếc Khăn quàng cổ = 4 : 2 = 2 Người Đàn ông cầm 2 Khăn quàng cổ = 5 + 4 = 9 ? = 5 + 9 x 2 = 23 Đáp số 23 Trả lờiĐôi Giày + Đôi Giày + Đôi Giày = Giày x 3 = 30 Đôi Giày = 30 : 3 = 10 Đàn ông + Đàn ông + Giày = Đàn ông x 2 + Giày = 20 Đàn ông x 2 = 20 - 10 (Đôi Giày) = 10 Đàn ông = 10 : 2 = 5 2 Khăn quàng cổ + 2 Khăn quàng cổ + Đàn ông = 13 2 Khăn quàng cổ x 2 + Đàn ông = 13 2 Khăn quàng cổ x 2 = 13 - 5 (Đàn ông) = 8 2 Khăn quàng cổ = 8 : 2 = 4 1 chiếc Giày = 10 : 2 = 5 1 chiếc Khăn quàng cổ = 4 : 2 = 2 Người Đàn ông cầm 2 Khăn quàng cổ = 5 + 4 = 9 ? = 5 + 9 x 2 = 23 Đáp số 23 Trả lờiĐôi Giày + Đôi Giày + Đôi Giày = Giày x 3 = 30 Đôi Giày = 30 : 3 = 10 Đàn ông + Đàn ông + Giày = Đàn ông x 2 + Giày = 20 Đàn ông x 2 = 20 - 10 (Đôi Giày) = 10 Đàn ông = 10 : 2 = 5 2 Khăn quàng cổ + 2 Khăn quàng cổ + Đàn ông = 13 2 Khăn quàng cổ x 2 + Đàn ông = 13 2 Khăn quàng cổ x 2 = 13 - 5 (Đàn ông) = 8 2 Khăn quàng cổ = 8 : 2 = 4 1 chiếc Giày = 10 : 2 = 5 1 chiếc Khăn quàng cổ = 4 : 2 = 2 Người Đàn ông cầm 2 Khăn quàng cổ = 5 + 4 = 9 ? = 5 + 9 x 2 = 23 Đáp số 23 Trả lờiĐôi Giày + Đôi Giày + Đôi Giày = Giày x 3 = 30 Đôi Giày = 30 : 3 = 10 Đàn ông + Đàn ông + Giày = Đàn ông x 2 + Giày = 20 Đàn ông x 2 = 20 - 10 (Đôi Giày) = 10 Đàn ông = 10 : 2 = 5 2 Khăn quàng cổ + 2 Khăn quàng cổ + Đàn ông = 13 2 Khăn quàng cổ x 2 + Đàn ông = 13 2 Khăn quàng cổ x 2 = 13 - 5 (Đàn ông) = 8 2 Khăn quàng cổ = 8 : 2 = 4 1 chiếc Giày = 10 : 2 = 5 1 chiếc Khăn quàng cổ = 4 : 2 = 2 Người Đàn ông cầm 2 Khăn quàng cổ = 5 + 4 = 9 ? = 5 + 9 x 2 = 23 Đáp số 23 Trả lờivĐôi Giày + Đôi Giày + Đôi Giày = Giày x 3 = 30 Đôi Giày = 30 : 3 = 10 Đàn ông + Đàn ông + Giày = Đàn ông x 2 + Giày = 20 Đàn ông x 2 = 20 - 10 (Đôi Giày) = 10 Đàn ông = 10 : 2 = 5 2 Khăn quàng cổ + 2 Khăn quàng cổ + Đàn ông = 13 2 Khăn quàng cổ x 2 + Đàn ông = 13 2 Khăn quàng cổ x 2 = 13 - 5 (Đàn ông) = 8 2 Khăn quàng cổ = 8 : 2 = 4 1 chiếc Giày = 10 : 2 = 5 1 chiếc Khăn quàng cổ = 4 : 2 = 2 Người Đàn ông cầm 2 Khăn quàng cổ = 5 + 4 = 9 ? = 5 + 9 x 2 = 23 Đáp số 23 Trả lờiĐôi Giày + Đôi Giày + Đôi Giày = Giày x 3 = 30 Đôi Giày = 30 : 3 = 10 Đàn ông + Đàn ông + Giày = Đàn ông x 2 + Giày = 20 Đàn ông x 2 = 20 - 10 (Đôi Giày) = 10 Đàn ông = 10 : 2 = 5 2 Khăn quàng cổ + 2 Khăn quàng cổ + Đàn ông = 13 2 Khăn quàng cổ x 2 + Đàn ông = 13 2 Khăn quàng cổ x 2 = 13 - 5 (Đàn ông) = 8 2 Khăn quàng cổ = 8 : 2 = 4 1 chiếc Giày = 10 : 2 = 5 1 chiếc Khăn quàng cổ = 4 : 2 = 2 Người Đàn ông cầm 2 Khăn quàng cổ = 5 + 4 = 9 ? = 5 + 9 x 2 = 23 Đáp số 23 Trả lờiĐôi Giày + Đôi Giày + Đôi Giày = Giày x 3 = 30 Đôi Giày = 30 : 3 = 10 Đàn ông + Đàn ông + Giày = Đàn ông x 2 + Giày = 20 Đàn ông x 2 = 20 - 10 (Đôi Giày) = 10 Đàn ông = 10 : 2 = 5 2 Khăn quàng cổ + 2 Khăn quàng cổ + Đàn ông = 13 2 Khăn quàng cổ x 2 + Đàn ông = 13 2 Khăn quàng cổ x 2 = 13 - 5 (Đàn ông) = 8 2 Khăn quàng cổ = 8 : 2 = 4 1 chiếc Giày = 10 : 2 = 5 1 chiếc Khăn quàng cổ = 4 : 2 = 2 Người Đàn ông cầm 2 Khăn quàng cổ = 5 + 4 = 9 ? = 5 + 9 x 2 = 23 Đáp số 23 Trả lờiĐôi Giày + Đôi Giày + Đôi Giày = Giày x 3 = 30 Đôi Giày = 30 : 3 = 10 Đàn ông + Đàn ông + Giày = Đàn ông x 2 + Giày = 20 Đàn ông x 2 = 20 - 10 (Đôi Giày) = 10 Đàn ông = 10 : 2 = 5 2 Khăn quàng cổ + 2 Khăn quàng cổ + Đàn ông = 13 2 Khăn quàng cổ x 2 + Đàn ông = 13 2 Khăn quàng cổ x 2 = 13 - 5 (Đàn ông) = 8 2 Khăn quàng cổ = 8 : 2 = 4 1 chiếc Giày = 10 : 2 = 5 1 chiếc Khăn quàng cổ = 4 : 2 = 2 Người Đàn ông cầm 2 Khăn quàng cổ = 5 + 4 = 9 ? = 5 + 9 x 2 = 23 Đáp số 23 Trả lờiĐôi Giày + Đôi Giày + Đôi Giày = Giày x 3 = 30 Đôi Giày = 30 : 3 = 10 Đàn ông + Đàn ông + Giày = Đàn ông x 2 + Giày = 20 Đàn ông x 2 = 20 - 10 (Đôi Giày) = 10 Đàn ông = 10 : 2 = 5 2 Khăn quàng cổ + 2 Khăn quàng cổ + Đàn ông = 13 2 Khăn quàng cổ x 2 + Đàn ông = 13 2 Khăn quàng cổ x 2 = 13 - 5 (Đàn ông) = 8 2 Khăn quàng cổ = 8 : 2 = 4 1 chiếc Giày = 10 : 2 = 5 1 chiếc Khăn quàng cổ = 4 : 2 = 2 Người Đàn ông cầm 2 Khăn quàng cổ = 5 + 4 = 9 ? = 5 + 9 x 2 = 23 Đáp số 23 Trả lờiĐôi Giày + Đôi Giày + Đôi Giày = Giày x 3 = 30 Đôi Giày = 30 : 3 = 10 Đàn ông + Đàn ông + Giày = Đàn ông x 2 + Giày = 20 Đàn ông x 2 = 20 - 10 (Đôi Giày) = 10 Đàn ông = 10 : 2 = 5 2 Khăn quàng cổ + 2 Khăn quàng cổ + Đàn ông = 13 2 Khăn quàng cổ x 2 + Đàn ông = 13 2 Khăn quàng cổ x 2 = 13 - 5 (Đàn ông) = 8 2 Khăn quàng cổ = 8 : 2 = 4 1 chiếc Giày = 10 : 2 = 5 1 chiếc Khăn quàng cổ = 4 : 2 = 2 Người Đàn ông cầm 2 Khăn quàng cổ = 5 + 4 = 9 ? = 5 + 9 x 2 = 23 Đáp số 23 Trả lờiĐôi Giày + Đôi Giày + Đôi Giày = Giày x 3 = 30 Đôi Giày = 30 : 3 = 10 Đàn ông + Đàn ông + Giày = Đàn ông x 2 + Giày = 20 Đàn ông x 2 = 20 - 10 (Đôi Giày) = 10 Đàn ông = 10 : 2 = 5 2 Khăn quàng cổ + 2 Khăn quàng cổ + Đàn ông = 13 2 Khăn quàng cổ x 2 + Đàn ông = 13 2 Khăn quàng cổ x 2 = 13 - 5 (Đàn ông) = 8 2 Khăn quàng cổ = 8 : 2 = 4 1 chiếc Giày = 10 : 2 = 5 1 chiếc Khăn quàng cổ = 4 : 2 = 2 Người Đàn ông cầm 2 Khăn quàng cổ = 5 + 4 = 9 ? = 5 + 9 x 2 = 23 Đáp số 23 Trả lờiĐôi Giày + Đôi Giày + Đôi Giày = Giày x 3 = 30 Đôi Giày = 30 : 3 = 10 Đàn ông + Đàn ông + Giày = Đàn ông x 2 + Giày = 20 Đàn ông x 2 = 20 - 10 (Đôi Giày) = 10 Đàn ông = 10 : 2 = 5 2 Khăn quàng cổ + 2 Khăn quàng cổ + Đàn ông = 13 2 Khăn quàng cổ x 2 + Đàn ông = 13 2 Khăn quàng cổ x 2 = 13 - 5 (Đàn ông) = 8 2 Khăn quàng cổ = 8 : 2 = 4 1 chiếc Giày = 10 : 2 = 5 1 chiếc Khăn quàng cổ = 4 : 2 = 2 Người Đàn ông cầm 2 Khăn quàng cổ = 5 + 4 = 9 ? = 5 + 9 x 2 = 23 Đáp số 23 Trả lờiĐôi Giày + Đôi Giày + Đôi Giày = Giày x 3 = 30 Đôi Giày = 30 : 3 = 10 Đàn ông + Đàn ông + Giày = Đàn ông x 2 + Giày = 20 Đàn ông x 2 = 20 - 10 (Đôi Giày) = 10 Đàn ông = 10 : 2 = 5 2 Khăn quàng cổ + 2 Khăn quàng cổ + Đàn ông = 13 2 Khăn quàng cổ x 2 + Đàn ông = 13 2 Khăn quàng cổ x 2 = 13 - 5 (Đàn ông) = 8 2 Khăn quàng cổ = 8 : 2 = 4 1 chiếc Giày = 10 : 2 = 5 1 chiếc Khăn quàng cổ = 4 : 2 = 2 Người Đàn ông cầm 2 Khăn quàng cổ = 5 + 4 = 9 ? = 5 + 9 x 2 = 23 Đáp số 23 Trả lời

 • Nguyễn Thị Minh Ngọc

  17:23 28-06-2022

  112 nha thầy

 • Nguyễn Thị Minh Ngọc

  17:16 28-06-2022

  92 =))))))) tính kiểu dell gì mà ra 62 z?

 • Trần Nguyễn Thiện Nhân

  16:50 28-06-2022

  23 thầy ạ. >U<.

 • Tùng Lâm

  16:34 28-06-2022

  Giày = 10 Người = 5 Khăn = 4 tổng câu cuối là 62

 • Mai Xuân Hưng

  16:22 28-06-2022

  Đáp án là 16 thưa thầy

 • quá đẳng cấp

  16:10 28-06-2022

  đáp án là 23

 • quá đẳng cấp

  16:10 28-06-2022

  đáp án làààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà 23.

 • Quỳnh Quyên

  15:28 28-06-2022

  Em nhầm, kết quả của em bằng 36

 • Đỗ Thanh Hằng

  14:41 28-06-2022

  23 thầy ạ

 • Nguyễn Hoàn Việt

  14:23 28-06-2022

  498633211212121212122121212214878645454

 • Lê Đặng Bảo Ngọc

  11:36 28-06-2022

  23 thầy ơi

 • Phạm Minh Quân

  11:03 28-06-2022

  30 thầy ạ quá dễ

 • Nguyễn Minh Ngọc

  10:42 28-06-2022

  đáp án : 19

 • Phan Văn Phước Hải

  09:29 28-06-2022

  43 ạ em viết nhầm thành 38 ạ

 • Phan Văn Phước Hải

  09:28 28-06-2022

  Đáp án là 23 ạ

 • Nguyễn Xuân Mai

  09:14 28-06-2022

  số cần điền là : 35.

 • Phạm Vũ Khôi Nguyên

  08:58 28-06-2022

  dạ em nhầm : - Giày + giày + giày = 30 => 30 : 3 =10. Mỗi cái giày = 10 - Người + người = giày = 20 => ( 20 - 10 ) : 2 = 5. Mỗi người = 5 - Khăn + khăn + người = 13 =>( 13 - 5 ) : 2 = 4. Mỗi cái khăn = 4 Vậy: Giày + người x khăn = 10 + 5 x 4 = 60

 • Nguyễn Đình Long

  08:36 28-06-2022

  Em thưa thầy là 23 ạ!

 • Lê Duy Đăng Khoa

  08:33 28-06-2022

  400x=-7060

 • Nguyễn Sỹ Quân

  08:33 28-06-2022

  Đáp án là 23 ạ

 • Vũ Việt Dũng

  21:31 27-06-2022

  43 ey hey hey

 • Hồ Đắc Anh Thư

  20:37 27-06-2022

  đã nói 62 mới đúng

 • Hồ Đắc Anh Thư

  20:36 27-06-2022

  đáp án là 62 mới đúng chắn chắn 1000 phần trăm

 • PHẠM DUY THÔNG

  20:16 27-06-2022

  30 Thầy ạ

 • Nguyễn Khắc Thái Sơn

  20:08 27-06-2022

  Ta thấy: - Giày + giày + giày = 30 => 30 : 3 =10. Mỗi cái giày = 10 - Người + người = giày = 20 => ( 20 - 10 ) : 2 = 5. Mỗi người = 5 - Khăn + khăn + người = 13 =>( 13 - 5 ) : 2 = 4. Mỗi cái khăn = 4 Vậy: Giày + người x khăn = 10 + 5 x 4 = 60

 • Ngô Tuấn Vũ

  19:55 27-06-2022

  49 thầy ạ

 • Trương Hoàng Minh

  17:20 27-06-2022

  30 thầy ạ CHẮC CHẮN 1000000000000000000000000000000000000000000%

 • Trần Lâm Tấn Phát

  16:54 27-06-2022

  43 vì 1 đôi giày = 10 . 1 người đàn ông = 5 và 2 chiếc khăn quàng = 4 Ta có : 1 chiếc giày (5) + người đàn ông mang đôi giày và cầm 2 khăn quàng (19) x một cái khăn quàng (2) = 43 Đáp số : 43

 • Phạm Nguyễn Khánh Thy

  16:29 27-06-2022

  Đáp án: 40

 • Nguyễn Hương Linh

  16:10 27-06-2022

  Đáp án là 23 ạ

 • Đức Phát

  15:12 27-06-2022

  30 thầy ạ

 • Đức Phát

  15:11 27-06-2022

  đáp án là 200

 • Nguyễn Đại Quang

  14:18 27-06-2022

  23 thay ak

 • Hoàng Quang Minh

  14:00 27-06-2022

  5 + (10+5+4) x 2 = 43---&gt; đáp án của con là 43

 • Trà My

  13:50 27-06-2022

  Em sửa lại là số 43

 • Trà My

  13:38 27-06-2022

  dấu ? là số 28 .

 • Hoàng Hà My

  11:13 27-06-2022

  Giày = 10 Vì có 3 đôi giày cộng lại bằng 30 vậy em lấy 30 chia cho 3 đôi giày là 3 vậy đôi giày là 10 Người = 5 Vì hai người và đôi giày cộng lại là 20 nhưng đôi giày là 10, em lấy 20 trừ đi 10 là còn 10 mà có 2 con người vậy em lấy 10 chia 2 {Hai con người] là 5 vậy người là 5 Khăn = 4 Vì hai khăn và một người cộng lại là 13, có người thì trừ 5 còn 8 em chia cho 2 {hai chiếc khăn] bằng 4 vậy khăn bằng 4 ? = 25 vì giày cộng người nhân khăn bằng 25 nhưng chỉ có mỗi một chiếc giày mà giày bằng 10 thì em lấy 10 chia cho 2 vì có hai chiếc giày thì bằng 5. Một chiếc giày + người + khăn= 5 + 5 x 4 = 5 + 20 = 25 Vậy dấu hỏi chấm bằng 25!

 • Hoàng Phúc Hưng

  10:15 27-06-2022

  43 thầy ạ

 • Cao Minh Quân

  09:56 27-06-2022

  28 thầy ạ

 • Nguyễn Chí Quang

  09:37 27-06-2022

  Đáp án là 23

 • Đỗ Quốc Việt

  09:16 27-06-2022

  em nhầm 43 thầy ak

 • Đinh Đức Hoàng Bách

  09:07 27-06-2022

  Đáp số là 15 ạ. Ta có một đôi giầy là 10=> một chiếc giầy là 5. Một người đàn ông là 5. Một đôi khăn quàng cổ là 4=> một chiếc khăn quàng cổ là 2. Vậy một chiếc giày+ người đàn ông x chiếc khăn quàng=5+5x2=15

 • Đặng Thanh Tường

  08:08 27-06-2022

  xin loi vi thay doi y kien dap an la 38

 • Đặng Thanh Tường

  08:06 27-06-2022

  dap an la 72

 • Phạm Thảo Giang

  08:05 27-06-2022

  em doan la 43 thay a

 • Hồ Đinh Phương Ly

  07:39 27-06-2022

  Hàng 1: Vì tổng của 3 đôi giày là 30 thì mỗi đôi sẽ là 10 => Mỗi chiếc có giá trị là 5. Hàng 2: Vì đã biết giá trị của 1 đôi giày là 10 nên tổng của 2 người đàn ông sẽ là 10 => Mỗi người đàn ông sẽ có giá trị là 5. Hàng 3: Đã biết giá trị một người đàn ông sẽ là 5 nên tổng của 2 cặp khăn sẽ là 8 => Giá trị mỗi chiếc khăn sẽ bằng 8:4=2. Hàng 4: Vì đã biết giá trị của 1 chiếc giày, 1 người đàn ông, 1 chiếc khăn nên ta có: 5 + ( 5+2+2) x 2 = 5+ 9 x 2 = 5+ 18 = 23 Vậy kết quả là 23 ạ.


Đã hết thời gian trả lời

Đố vui khác