Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Câu hỏi đố vui số 128

Ba người thợ hàn, thợ mộc, thợ điện đang ngồi trò chuyện trong giờ giải lao. Người thợ hàn nhận xét:

Ba ta làm nghề trùng với tên của 3 chúng ta nhưng không ai làm nghề trùng với tên của mình cả.

Bác Điện hưởng ứng: Bác nói đúng.

Em cho biết tên và nghề nghiệp của mỗi người thợ đó.

Lời giải từ MathX:
 

hàn

mộc

điện

Hàn

O

 

X

Mộc

X

O

 

Điện

O

X

O

Bác Điện hưởng ứng lời bác thợ hàn nên bác Điện không làm thợ hàn

⇒ Bác Điện làm thợ mộc.

Bác Hàn phải làm thợ điện.

Bác Mộc phải làm thợ hàn.


Các câu trả lời

 • Vũ Hoàng Minh Ngọc

  16:40 22-12-2021

  Bác thợ hàn tên là Mộc, bác thợ mộc tên là Điện, bác thợ điện tên là Hàn

 • Phú Nhã Quyên

  15:38 22-12-2021

  bác thợ hàn tên là Mộc, bác thợ mộc tên là Điện, bác thợ điện tên là Hàn.

 • Lê Hải Đăng

  22:40 21-12-2021

  ĐIỆN:THỢ MỘC HÀN:THỢ ĐIỆN MỘC:THỢ HÀN

 • Vũ Tùng Lâm

  21:11 21-12-2021

  bác Mộc: thợ hàn,bác Điện: thợ mộc,bác Hàn: thợ điện

 • Nguyễn Bảo Châu

  20:33 21-12-2021

  Bác thợ hàn tên là Mộc_Bác thợ mộc tên là Điện_Bác thợ điện tên là Hàn

 • Nguyễn Hà Chi

  17:50 21-12-2021

  bác điện làm thợ tiện Để ý rằng bác thợ hàn nhận xét và bác Điện hưởng ứng nên bác thợ hàn không tên là Điện Từ đó suy luận để tìm tên và nghề mỗi bác Vì bác thợ hàn nhận xét và bác Điện hưởng ứng nên bác thợ hàn không tên là Điện Đồng thời bác thợ hàn nói: “Ba chúng ta làm nghề trùng với tên của 3 chúng ta nhưng không ai làm nghề trùng với tên của mình cả”, nghĩa là bác thợ hàn cũng không tên là Hàn Do đó bác thợ hàn tên là Tiện Lại có bác Điện không làm thợ điện cũng không làm thợ hàn (vì bác Tiện đã làm thợ hàn) nên bác Điện làm thợ tiện Còn lại bác Hàn làm thợ điện Vậy: Bác Điện làm thợ tiện, bác Hàn phải làm thợ điện, bác Tiện phải làm thợ hàn

 • Hoàng Tuấn Khoa

  17:34 21-12-2021

  thợ điện:bác Hàn thợ hàn:bác Mộc thợ mộc:bác Điện

 • Đinh Hoàng Đạt

  15:51 21-12-2021

  Bác thợ hàn tên là Mộc_Bác thợ mộc tên là Điện_Bác thợ điện tên là Hàn

 • Đào Nguyễn Tuệ Minh

  15:50 21-12-2021

  vì tên của mỗi người không trùng với tên nghề của mình.Người thợ hàn nói thì người tên điện đáp "bác nói đúng". Ta suy ra người thợ hàn tên Mộc, người thợ điện tên Hàn vì mộc là tên người thợ hàn, và cuối cùng thì người thợ mộc sẽ tên Điện

 • Nguyễn Hà Chi

  20:56 20-12-2021

  bác Mộc: thợ hàn,bác Điện: thợ mộc,bác Hàn: thợ điện

 • Vũ Đức Huy

  20:49 20-12-2021

  Bác Điện: thợ mộc. Bác Mộc: thợ hàn. Bác Hàn: thợ điện.

 • Quỳnh Anh

  20:28 20-12-2021

  Vì bác thợ hàn nhận xét và bác Điện hưởng ứng nên bác thợ hàn không tên là Điện. Đồng thời bác thợ hàn nói: “Ba chúng ta làm nghề trùng với tên của 3 chúng ta nhưng không ai làm nghề trùng với tên của mình cả”, nghĩa là bác thợ hàn cũng không tên là Hàn. Do đó bác thợ hàn tên là Tiện. Lại có bác Điện không làm thợ điện cũng không làm thợ hàn (vì bác Tiện đã làm thợ hàn) nên bác Điện làm thợ tiện. Còn lại bác Hàn làm thợ điện. Vậy: Bác Điện làm thợ tiện, bác Hàn phải làm thợ điện, bác Tiện phải làm thợ hàn.

 • Tống Khánh Trang

  20:10 20-12-2021

  Thợ hàn tên là Mộc Thợ mộc tên là Điện Thợ điện tên là Hàn

 • Võ Tuyết Mai

  19:10 20-12-2021

  người thợ hàn tên là mộc , thợ điện tên là hàn , thợ mộc tên là điện

 • Nguyễn Hương Thảo

  16:31 20-12-2021

  Thợ hàn tên Mộc Thợ điện tên Hàn Thợ mộc tên Điện

 • Lê Tùng lâm

  15:14 20-12-2021

  bác Điện làm thợ mộc bác thợ hàn tên là Mộc bác Hàn làm thợ điện

 • Trần Thiện Nhân

  10:27 20-12-2021

  .Vì bác thợ hàn nhận xét và bác Điện hưởng ứng nên bác thợ hàn không tên là Điện. Đồng thời bác thợ hàn nói:"Ba chúng ta làm nghề trùng với tên của 3 chúng ta nhưng không ai làm nghề trùng với tên của mình cả.", nghĩa là bác thợ hàn cũng không tên là Hàn. Do đó bác thợ hàn tên là Mộc. Bác Điện không làm thợ điện cũng không làm thợ hàn(vì bác Mộc đã làm thợ hàn)nên bác Điện làm thợ mộc. Còn lại bác Hàn làm thợ điện. Vậy:Bác Điện làm thợ mộc, bác Hàn phải làm thợ điện,bác Mộc phải làm thợ hàn.

 • Quang Khải

  09:10 20-12-2021

  Chúc các bạn Tuấn Anh ạ

 • ^TùngLâm^

  21:49 19-12-2021

  Thợ hàn tên Mộc Thợ điện tên Hàn Thợ mộc tên Điện

 • Đặng Hải Đăng

  21:41 19-12-2021

  Vì bác thợ hàn nhận xét và bác Điện hưởng ứng nên bác thợ hàn không tên là Điện. Đồng thời bác thợ hàn nói: “Ba chúng ta làm nghề trùng với tên của 3 chúng ta nhưng không ai làm nghề trùng với tên của mình cả”, nghĩa là bác thợ hàn cũng không tên là Hàn. Do đó bác thợ hàn tên là Tiện. Lại có bác Điện không làm thợ điện cũng không làm thợ hàn (vì bác Tiện đã làm thợ hàn) nên bác Điện làm thợ tiện. Còn lại bác Hàn làm thợ điện. Vậy: Bác Điện làm thợ tiện, bác Hàn phải làm thợ điện, bác Tiện phải làm thợ hàn.

 • Trịnh Quang Anh

  20:52 19-12-2021

  Thợ hàn tên Mộc Thợ điện tên Hàn Thợ mộc tên Điện

 • Đoàn Thế Gia Phú

  20:35 19-12-2021

  Ông thợ hàn tên là Mộc, ông thợ điện tên là Hàn, ông thợ mộc tên là Điện. Con nghĩ là vậy.

 • Nguyễn Minh Tuấn

  19:54 19-12-2021

  Do bác Điện hưởng ứng câu nói của bác Hàn => Bác Điện không phải bác Hàn => Bác Điện là thợ Mộc.Bác Hàn sẽ không là thợ Hàn => Bác Hàn là thợ điện.Bác Mộc không là thợ mộc => Bác Mộc là thợ Hàn.Kết luận,Bác Điện là thợ mộc,bác Hàn là thợ điện và bác Mộc là thợ Hàn. Em nghĩ ra nha thầy,em thề em chỉ copy một bạn thôi

 • Phạm Ngọc Phương Anh

  19:00 19-12-2021

  bác Mộc: thợ hàn,bác Điện: thợ mộc,bác Hàn: thợ điện

 • Lê Nguyễn Phúc Lâm

  16:20 19-12-2021

  bác tên mộc là nghề thợ hàn, bác tên hàn làm nghề thợ điện, bác tên diện làm nghề thợ mộc

 • Nguyễn Hiển Tùng

  16:05 19-12-2021

  EM THƯA THẦY ĐÁP ÁN : Thợ hàn tên Mộc Thợ điện tên Hàn Thợ mộc tên Điện Ạ

 • Lê Nguyễn Quỳnh Anh

  15:55 19-12-2021

  thợ mộc:ĐIỆN thợ điện:HÀN thợ hạn:MỘC

 • Trần Ngọc Hà Cute

  15:23 19-12-2021

  Thợ hàn tên Mộc Thợ điện tên Hàn Thợ mộc tên Điện

 • Nguyễn Tài Đức

  15:05 19-12-2021

  Ông Hàn làm thợ mộc.Ông Mộc làm thợ điện.Ông Điện làm thợ hàn.The end

 • Đỗ Minh Huy

  14:58 19-12-2021

  hàn=mộc, điện=hàn, mộc=điện

 • Mèo ú

  12:16 19-12-2021

  thợ hàn tên là điện , thợ mộc tên là hàn , thợ điện tên là mộc

 • Ngô Diệp Linh

  12:14 19-12-2021

  thợ hàn tên mộc

 • Nguyễn Hà My

  11:44 19-12-2021

  Do bác Điện hưởng ứng câu nói của bác Hàn => Bác Điện không phải bác Hàn => Bác Điện là thợ Mộc.Bác Hàn sẽ không là thợ Hàn => Bác Hàn là thợ điện.Bác Mộc không là thợ mộc => Bác Mộc là thợ Hàn.Kết luận,Bác Điện là thợ mộc,bác Hàn là thợ điện và bác Mộc là thợ Hàn. Em nghĩ ra nha thầy,em thề không vào "Xem chi tiết" đọc bài của bạn khác :)))

 • Nguyễn Trí Dũng

  10:43 19-12-2021

  Vì bác thợ hàn nhận xét và bác Điện hưởng ứng nên bác thợ hàn không tên là Điện. Đồng thời bác thợ hàn nói: “Ba chúng ta làm nghề trùng với tên của 3 chúng ta nhưng không ai làm nghề trùng với tên của mình cả”, nghĩa là bác thợ hàn cũng không tên là Hàn. Do đó bác thợ hàn tên là Tiện. Lại có bác Điện không làm thợ điện cũng không làm thợ hàn (vì bác Tiện đã làm thợ hàn) nên bác Điện làm thợ tiện. Còn lại bác Hàn làm thợ điện. Vậy: Bác Điện làm thợ tiện, bác Hàn phải làm thợ điện, bác Tiện phải làm thợ hà

 • Hoàng Trâm Anh

  10:38 19-12-2021

  Thợ Hàn tên là Mộc Thợ Mộc tên là Điện Thợ Điện tên là Hàn

 • Nguyễn Mai Dương

  10:26 19-12-2021

  Bác thợ hàn là Mộc Bác thợ mộc là Điện Bác thợ điện là Hàn Em thấy rất hay và thú vị thầy ạ! <3 <3

 • Nguyễn Lê Ngọc Nam

  10:16 19-12-2021

  Hàn làm thợ điện, Mộc làm thợ hàn, Điện làm thợ mộc

 • Nguyễn Tiến Dũng

  08:57 19-12-2021

  Bác Điện làm thợ tiện, bác Hàn phải làm thợ điện, bác Tiện phải làm thợ hàn.

 • Trần Mai Phương Giang

  08:18 19-12-2021

  bác thợ hàn: Mộc bác thợ mộc: Điện bác thợ điện: Hàn

 • Nguyễn Anh Quân

  22:36 18-12-2021

  có bác thợ hàn , mộc và điện

 • Nguyễn Anh Quân

  22:34 18-12-2021

  có bác thợ hàn , thợ mộc và thợ điện

 • NGUYỄN QUỲNH ANH

  21:49 18-12-2021

  Hàn làm thợ ,điện Mộc làm thợ hàn, Điện làm thợ mộc

 • Nguyễn Minh Giang

  21:32 18-12-2021

  Người thợ mộc tên Điện,người thợ hàn tên Mộc, còn người thợ điện tên Hàn

 • Nguyễn Đình Bảo Lâm

  20:56 18-12-2021

  Hàn ,Mộc ,Điện

 • Ngô Nhật Minh

  20:43 18-12-2021

  Bác Điện làm thợ tiện , bác tiện làm thợ hàn , bác hàn làm thợ điện

 • Phạm Đức Tín

  20:04 18-12-2021

  thợ hàn: nghề Tiện thợ điện: nghề Hàn thợ tiện: nghề điện

 • Phạm Phương Trang

  17:08 18-12-2021

  Thợ Hàn tên là Mộc, thợ Mộc tên làĐiện,thợ Điện tên là Hàn

 • Nguyễn Trí Hiếu

  17:05 18-12-2021

  Bác Điện làm thợ mộc , Bác Mộc làm thợ hàn , Bác Hàn làm thợ điện

 • Trần Mạnh Cường

  16:46 18-12-2021

  bác thợ điện tên Hàn bác thợ mộc tên Điện bác thợ hàn tên Mộc

 • Trần Hữu Bình Minh

  14:54 18-12-2021

  hừm thầy có biết không nhỉ? em sẽ giải một ông là MỘC một ông HÀN và một ông là ĐIỆN chứ sao nữa ha ha ha [cười] -cháu nhà em mới học lớp một nên chưa đọc kĩ đã trả lời rồi

 • Phạm Thảo Nguyên

  12:17 18-12-2021

  Người thợ hàn tên là Mộc ; còn người thợ điện tên là Hàn ; và người thợ mộc tên là Điện

 • Phạm Thảo Nguyên

  12:15 18-12-2021

  Người thợ hàn tên là Mộc Người thợ điện tên là Hàn Còn người thợ mộc tên là Điện

 • Mai Xuân Bách

  11:09 18-12-2021

  Vì bác thợ hàn nhận xét và bác Điện hưởng ứng nên bác thợ hàn không tên là Điện. Đồng thời bác thợ hàn nói: “Ba chúng ta làm nghề trùng với tên của 3 chúng ta nhưng không ai làm nghề trùng với tên của mình cả”, nghĩa là bác thợ hàn cũng không tên là Hàn. Do đó bác thợ hàn tên là Tiện. Lại có bác Điện không làm thợ điện cũng không làm thợ hàn (vì bác Tiện đã làm thợ hàn) nên bác Điện làm thợ tiện. Còn lại bác Hàn làm thợ điện. Vậy: Bác Điện làm thợ tiện, bác Hàn phải làm thợ điện, bác Tiện phải làm thợ hàn.

 • Mai Xuân Bách

  11:08 18-12-2021

  Bác tên Điện làm nghề thợ mộc. -Bác tên Hàn làm nghề thợ điện. -Bác tên Mộc làm nghề thợ Hàn.

 • Mai Xuân Bách

  11:07 18-12-2021

  Thợ hàn tên Mộc Thợ điện tên Hàn Thợ mộc tên Điện

 • Hoàng Nhật Minh

  10:28 18-12-2021

  Hàn: Mộc Điện: Hàn Mộc: Điện

 • Nguyễn Bá Mạnh Hùng

  10:11 18-12-2021

  Thợ hàn tên Mộc Thợ điện tên Hàn Thợ mộc tên Điện

 • Huyền My

  08:53 18-12-2021

  bác Điện làm thợ mộc bác Hàn phải làm thợ điện bác Mộc phải làm thợ hàn

 • Cấn Trần Tuấn Minh

  07:15 18-12-2021

  Vì bác thợ hàn nhận xét và bác Điện hưởng ứng nên bác thợ hàn không tên là Điện. Đồng thời bác thợ hàn nói: “Ba chúng ta làm nghề trùng với tên của 3 chúng ta nhưng không ai làm nghề trùng với tên của mình cả”, nghĩa là bác thợ hàn cũng không tên là Hàn. Do đó bác thợ hàn tên là Tiện. Lại có bác Điện không làm thợ điện cũng không làm thợ hàn (vì bác Tiện đã làm thợ hàn) nên bác Điện làm thợ tiện. Còn lại bác Hàn làm thợ điện. Vậy: Bác Điện làm thợ tiện, bác Hàn phải làm thợ điện, bác Tiện phải làm thợ hàn.

 • Tha em

  21:19 17-12-2021

  Vì tên của mỗi người không trùng với tên nghề của mình . Người thợ hàn nói thì người tên điện đáp "bác nói đúng". Ta suy ra người thợ hàn tên MỘC ,người thợ điện tên HÀN vì mộc là tên người thợ hàn, và cuối cùng thì người thợ mộc sẽ tên ĐIỆN

 • Tha em

  21:16 17-12-2021

  Bác Điện làm nghề thợ mộc vì trong câu người thợ hàn nhận xét nên bác Điện không phải làm nghề thợ hàn và tên mỗi người không trùng với tên của nghề nghiệp . Vậy còn người thợ hàn tên là Mộc và người thợ mộc tên là Hàn

 • Trần Ngọc Minh

  21:03 17-12-2021

  Thợ hàn tên là Mộc , Thợ điện tên là Hàn , Thợ mộc tên là Điện

 • Đỗ Chí Bảo

  21:02 17-12-2021

  Bác Điện làm nghề thợ mộc. Bác Hàn làm nghề thợ điện. Bác Mộc làm nghề thợ hàn.

 • Đào Đức Nam

  20:38 17-12-2021

  Bác Điện hưởng ứng lời nói đúng nên bác Điện không phải bác Hàn. Bác Điện không phải bác Hàn thì sẽ là thợ mộc. Bác Hàn phải làm thợ điện. Do bác Điện làm thợ mộc và bác Hàn làm thợ điện nên bác Mộc làm thợ Hàn. Vậy bác Điện làm thợ Mộc, bác Hàn làm thợ điện, bác Mộc làm thợ Hàn.

 • NGÔ MẠNH☪️ QUÂN²ᵏ⁹

  20:07 17-12-2021

  vì tên của mỗi người không trùng với tên nghề của mình.Người thợ hàn nói thì người tên điện đáp bác nói đúng. => người thợ hàn tên ''mộc'',người thợ điện tên ''hàn'' vì mộc là tên người thợ hàn, và cuối cùng thì người thợ mộc sẽ tên ''điện''

 • Bùi Cao Tùng

  19:59 17-12-2021

  nếu là vấn đề của ba ông đó thì ba ông đó tự giải quyết chứ

 • Bùi Cao Tùng

  19:58 17-12-2021

  Ông Hàn: làm thợ điện, Ông Mộc: làm thợ hàn, Ông Điện: làm thợ mộc.

 • Nguyễn Hà My

  19:30 17-12-2021

  Vì người thợ hàn nói :"Không có ai trùng với tên nghề của mình cả" thì người tên Điện đáp:"Bác nói đúng".Suy ra người thợ hàn tên là Mộc,người thợ điện tên là Hàn và người thợ mộc tên là Điện.Nếu câu trả lời của em sai xin mọi người thông cảm nhé vì đây là suy nghĩ của em ạ! !

 • Phạm Hoàng Minh Anh

  19:11 17-12-2021

  Hàn làm thợ điện Mộc làm thợ hàn Điện làm thợ mộc

 • Đinh Minh Đức

  19:07 17-12-2021

  thợ mộc là Điện thợ hàn là Mộc thợ mộc là Hàn

 • Mây Hồng

  19:07 17-12-2021

  Dạ đáp án của em là: Thợ Hàn : tên Mộc Thợ Điện : tên Hàn Thợ Mộc : tên Điện

 • Nguyễn Văn Hải Long

  15:01 17-12-2021

  Thợ hàn tên Mộc Thợ điện tên Hàn Thợ mộc tên Điện

 • Tô Hà My

  22:00 16-12-2021

  Thợ hàn tên Mộc Thợ điện tên Hàn Thợ mộc tên Điện

 • Tạ tâm gia hân

  20:51 16-12-2021

  I love you thầy đẹp trai

 • Nguyễn Đăng Khoa

  19:55 16-12-2021

  Hàn làm thợ điện Mộc làm thợ hàn Điện làm thợ mộc

 • Nguyễn Tiến Mạnh Trí

  16:41 16-12-2021

  bác Mộc: thợ hàn,bác Điện: thợ mộc,bác Hàn: thợ điện

 • Nguyễn Phương Hà

  15:31 16-12-2021

  thợ hàn: Mộc thợ mộc: Điện thợ điện: Hàn Em thấy rất hay và thú vị thầy ạ

 • Nguyễn Khánh Linh

  14:58 16-12-2021

  Do bác Điện hưởng ứng câu nói của bác Hàn => Bác Điện không phải bác Hàn => Bác Điện là thợ Mộc.Bác Hàn sẽ không là thợ Hàn => Bác Hàn là thợ điện.Bác Mộc không là thợ mộc => Bác Mộc là thợ Hàn.Kết luận,Bác Điện là thợ mộc,bác Hàn là thợ điện và bác Mộc là thợ Hàn. Em nghĩ ra nha thầy,em thề không copy của 1 bạn nào cả :)))

 • Nguyễn Minh Khang

  09:29 16-12-2021

  bác hàn tên: điện bác điện tên: mộc bác mộc tên: hàn

 • Hỗ trợ học tập

  21:29 15-12-2021

  thợ hàn: Mộc thợ mộc: Điện thợ điện: Hàn

 • Xuân Bình

  20:59 15-12-2021

  rat hay va de hieu , hieu qua nua nhe ban

 • Đỗ Trung Quân

  20:59 15-12-2021

  bác thợ hàn tên mộc người thợ điện tên hàn người thợ mộc tên điện

 • florentino vũ

  20:45 15-12-2021

  Vì bác thợ hàn nhận xét và bác Điện hưởng ứng nên bác thợ hàn không tên là Điện. Đồng thời bác thợ hàn nói: “Ba chúng ta làm nghề trùng với tên của 3 chúng ta nhưng không ai làm nghề trùng với tên của mình cả”, nghĩa là bác thợ hàn cũng không tên là Hàn. Do đó bác thợ hàn tên là Tiện. Lại có bác Điện không làm thợ điện cũng không làm thợ hàn (vì bác Tiện đã làm thợ hàn) nên bác Điện làm thợ tiện. Còn lại bác Hàn làm thợ điện. Vậy: Bác Điện làm thợ tiện, bác Hàn phải làm thợ điện, bác Tiện phải làm thợ hàn.

 • Nguyễn Trần Huy Hoàng

  19:03 15-12-2021

  Bác Điện : Mộc Bác Mộc : Hàn Bác Hàn : Điện

 • vũ đình minh nhật

  16:35 15-12-2021

  ba người điều là thợ

 • Nguyễn Vũ Bình Minh

  15:49 15-12-2021

  Bác Điện : Mộc Bác Mộc : Hàn Bác Hàn : Điện

 • Nguyễn Minh Đức

  15:05 15-12-2021

  Bác Điện làm nghề thợ mộc. Bác mộc làm nghề thợ hàn. Bác Hàn làm nghề thợ điện. Em chắc chắn em đúng 100% thầy ạ

 • Lường Minh Long

  14:33 15-12-2021

  bác hàn làm nghề thợ mộc,bác mộc làm nghề thợ điện,còn bác điện làm nghề thợ mộc

 • Nguyễn Trần Bảo Uyên

  09:23 15-12-2021

  Vì bác thợ hàn nhận xét và bác Điện hưởng ứng nên bác thợ hàn không tên là Điện. Đồng thời bác thợ hàn nói: “Ba chúng ta làm nghề trùng với tên của 3 chúng ta nhưng không ai làm nghề trùng với tên của mình cả”, nghĩa là bác thợ hàn cũng không tên là Hàn. Do đó bác thợ hàn tên là Tiện. Lại có bác Điện không làm thợ điện cũng không làm thợ hàn (vì bác Tiện đã làm thợ hàn) nên bác Điện làm thợ tiện. Còn lại bác Hàn làm thợ điện. Vậy: Bác Điện làm thợ tiện, bác Hàn phải làm thợ điện, bác Tiện phải làm thợ hàn.

 • Từ Tiến Phát

  21:52 14-12-2021

  -Bác tên Điện làm nghề thợ mộc. -Bác tên Hàn làm nghề thợ điện. -Bác tên Mộc làm nghề thợ Hàn.

 • Từ Tiến Phát

  21:50 14-12-2021

  -Bác tên Thợ Điện làm nghề thợ mộc. -Bác tên Thợ Hàn làm nghề thợ điện. -Bác tên Thợ Mộc làm nghề thợ hàn.

 • Thúy Hạnh

  20:45 14-12-2021

  Bác Điện hưởng ứng lời nói đúng nên bác Điện không phải bác Hàn. Bác Điện không phải bác Hàn thì sẽ là thợ mộc. Bác Hàn phải làm thợ điện. Do bác Điện làm thợ mộc và bác Hàn làm thợ điện nên bác Mộc làm thợ Hàn. Vậy bác Điện làm thợ Mộc, bác Hàn làm thợ điện, bác Mộc làm thợ Hàn.

 • Hồ Trung Dũng

  20:10 14-12-2021

  em không biết nữa thầy ạ

 • Nguyễn Mạnh Bảo An

  20:00 14-12-2021

  bác thợ hàn:thợ mộc bác thở điện:thợ hàn bác thợ mộc:thợ điện

 • Bùi Nguyễn Thanh Ngân

  19:44 14-12-2021

  vì tên của mỗi người không trùng với tên nghề của mình.Người thợ hàn nói thì người tên điện đáp "bác nói đúng". Ta suy ra người thợ hàn tên MỘC ,người thợ điện tên HÀN vì mộc là tên người thợ hàn, và cuối cùng thì người thợ mộc sẽ tên ĐIỆN


Đã hết thời gian trả lời

Đố vui khác