Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Câu hỏi đố vui số 127

Ba vận động viên Mai, Lan, Nga tham gia thi đấu thể thao, đó là 3 cô gái ở Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh. Một cô thi chạy, một cô thi nhảy xa, một cô thi bơi. Biết rằng:

 1. Nga không thi chạy
 2. Mai không thi bơi
 3. Cô ở Hà Nội thi bơi
 4. Cô ở Huế không thi chạy
 5. Mai không ở Thành phố Hồ Chí Minh

Hỏi mỗi cô ở đâu, thi đấu môn nào?

Lời giải từ MathX:

+) Từ câu 2; 3 và câu 5 à Mai không ở Hà Nội và Mai không thi bơi; Mai không ở Thành phố Hồ Chí Minh à Mai ở Huế à Mai cũng không thi chạy à Mai thi nhảy xa.

+) Nga không thi chạy và cũng không thi nhảy xa à Nga thi bơi à Nga ở Hà Nội.

+) Còn lại Lan thi chạy và Lan ở Thành phố Hồ Chí Minh

Đáp số: Mai – ở Huế – thi nhảy xa

              Nga – ở Hà Nội – thi bơi

              Lan – ở TP. Hồ Chí Minh – thi chạy


Các câu trả lời

 • ꧁ Huyền Cindy ꧂

  12:55 14-12-2021

  Mai ở huế thi nhảy xa Nga ở hà nội thi bơi Lan ở Tp. Hồ Chí Minh thi chạy

 • gia hân

  11:13 14-12-2021

  Giả sử 1: Nga không thi chạy thì Nga sẽ không ở Huế, Nga sẽ ở HN hoặc TP HCM Giả sử 2: Mai không thi bơi, Mai không ở HN và TPHCM ⇒ Nga ở Huế Vậy Mai ở Huế nên sẽ thi nhảy xa, Nga không thi chạy nên Nga sẽ thi bơi ⇒ Nga sẽ ở Hà Nội. Còn lại Lan sẽ ở TP HCM và sẽ thi chạy. Như vậy: Nga ở HN thi bơi, Lan ở TP HCM thi chạy và Mai ở Huế thi nhảy xa.

 • Hoàng Trâm Anh

  09:21 14-12-2021

  Nga ở Hà Nội nên thi bơi, Mai ở TPHCM nên thi nhảy xa, Lan ở Huế nên thi chạy

 • Cấn Trần Tuấn Minh

  07:48 14-12-2021

  Cô Mai ở Huế, thi môn nhảy xa. Cô Lan ở Thành phố Hồ Chí Minh, thi môn chạy. Cô Nga ở Hà Nội, thi môn bơi

 • Phạm Xuân Kiên

  23:15 13-12-2021

  Lan thi bơi cô ấy ở Hà Nội. Mai thi chạy cô ấy ở Huế. Nga thi nhảy xa cô ấy ở Thành Phố Hồ Chí Minh.

 • Nguyễn Xuân Tùng

  21:42 13-12-2021

  Cô Mai ở Huế, thi môn nhảy xa. Cô Lan ở Thành phố Hồ Chí Minh, thi môn chạy. Cô Nga ở Hà Nội, thi môn bơi

 • Nguyễn Ngọc Khánh

  21:21 13-12-2021

  Mai ở Huế => nhảy xa, Nga ở Hà Nội => bơi và Lan ở TP Hồ Chí Minh => chạy HẾT

 • Hồ Phương Thảo

  21:11 13-12-2021

  Mai ở Huế và thi nhảy xa,Nga ở Hà Nội và thi bơi,Lan ở Thành phố Hồ Chí Minh và Lan thi chạy

 • Nguyễn Đăng Khoa

  21:04 13-12-2021

  Mai ở Huế và thi nhảy xa,Nga thi bơi và ở Hà Nội , và Lan thi chạy và ở Thành Phố Hồ Chí Minh

 • Hoàng Thanh Vân

  18:58 13-12-2021

  Nga o Ha Noi, Nga thi boi.Mai thi chay co ay o Hue. Nga thi nhay xa co ay o Thanh Pho Ho Chi Minh Do la dap an cua con a

 • Nguyễn Thái Thảo Nhân

  17:37 13-12-2021

  Cô Mai ở Huế, thi môn nhảy xa. Cô Lan ở Thành phố Hồ Chí Minh, thi môn chạy. Cô Nga ở Hà Nội, thi môn bơi

 • Nguyễn Huy Hiệu

  16:40 13-12-2021

  Mai thi nhảy xa ở Huế, Lan thi chạy ở Thành phố Hồ Chí Minh, Nga thi bơi ở Hà Nội

 • Lê Thuỳ Linh

  15:52 13-12-2021

  Nga ở Hà Nội thi bơi Mai ở Huế thi nhảy xa Lan ở Thành phố Hồ Chí Minh thi chạy

 • Chu Phạm Nhật Mai

  14:43 13-12-2021

  Cô Mai ở Huế, thi môn nhảy xa. Cô Lan ở Thành phố Hồ Chí Minh, thi môn chạy. Cô Nga ở Hà Nội, thi môn bơi

 • Đinh Ngọc Hân

  11:38 13-12-2021

  Lan thi bơi cô ấy ở Hà Nội. Mai thi chạy cô ấy ở Huế. Nga thi nhảy xa cô ấy ở Thành Phố Hồ Chí Minh.

 • Nguyễn Khánh chi

  09:04 13-12-2021

  NGA Ở HÀ NỘI THI BƠI LAN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THI CHẠY MAI Ở HUẾ THI NHẢY XA LÀM SAI NÊN NỘP LẠI I SORRY

 • Trần Ngọc Minh

  22:35 12-12-2021

  Nga - Hà nội và bơi , Lan - TPHCM và thi chạy , Mai - Huế và thi nhảy xa

 • Tạ Minh Phương

  22:28 12-12-2021

  Thưa thầy, theo em nga là người Hà Nội thi bơi, Mai ở huế thi nhảy xa, và lan ở hồ chí minh thi chạy.

 • Tăng Đức An

  19:51 12-12-2021

  Mai không thi bơi (theo b) mà cô ở Hà Nội thi bơi (theo c) => Mai không ở Hà Nội - Mặt khác Mai không ở Thành phố Hồ Chí Minh (theo e) => Mai ở Huế => Mai không thi chạy (theo d) mà Mai không thi bơi (theo b)=> Mai thi nhảy xa Suy ra Mai ở Huế và thi nhảy xa - Nga không thi chạy (theo a) => Nga chỉ có thể thi bơi mà theo c) suy ra Nga ở Hà Nội và thi bơi Còn lại: Lan ở Thành phố Hồ Chí Minh và Lan thi chạy Vậy Mai, Lan Nga thi các môn: Nhảy xa, Chạy, Bơi. chúc em học tốt

 • Nguyễn Minh Đức

  19:34 12-12-2021

  Cô Mai ở Huế,Thi bật xa.Cô Mai ở Hà Nội,Thi bơi.Cô Lan ở Thành phố Hồ Chí Minh,Thi Chạy

 • Từ Tiến Phát

  19:17 12-12-2021

  Lan ở thành phố hồ chí minh thi chạy Mai ở Huế thi nhảy xa Nga ở Hà Nội thi bơi

 • Từ Tiến Phát

  19:14 12-12-2021

  -Mai sống ở Huế đi thi nhảy xa. -Lan sống ở Thành Phố Hồ Chí Minh đi thi chạy. -Nga sống ở Hà Nội đi thi thi bơi.

 • Võ Việt Hoàng

  16:14 12-12-2021

  Mai ở Huế và thi nhảy xa Lan ở Thành phố Hồ Chí Minh và thi chạy Nga ở Hà Nội và thi bơi

 • Nguyễn Nhật Linh

  15:53 12-12-2021

  mai ở huế thi môn nhảy xa ; lan ở hồ chí minh thi môn chạy ; nga ở hà nội thi môn bơi

 • Trần Gia Bảo

  12:59 12-12-2021

  Nga ở Hà Nội và thi bơi Mai ở Huế và thi nhảy xa Lan ở Thành Phố Hồ Chí Minh và thi chạy

 • Tường Minh Elsa

  11:01 12-12-2021

  Mai sống ở Huế, tham gia nhảy xa. Lan sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia chạy. Nga sống ở Hà Nội, tham gia bơi.

 • Nguyễn Bá Mạnh Hùng

  10:08 12-12-2021

  Mai ở Huế, thi đấu môn nhảy xa. Lan ở Thành phố Hồ Chí Minh, thi đấu môn chạy. Nga ở Hà Nội, thi đấu môn bơi.

 • Mây Hồng

  07:52 12-12-2021

  Đáp án của em: Mai ở Huế, thi đấu môn nhảy xa. Lan ở Thành Phố Hồ Chí Minh, thi đấu môn chạy. Nga ở Hà Nội, thi đấu môn bơi.

 • Hoàng Anh Tùng

  23:00 11-12-2021

  Lan thi chạy ở thành phố hồ chí minh. Nga thi bơi : hàn nội. Mai thi nhảy xa : huế

 • Lương Minh Trí

  22:28 11-12-2021

  Nga=Hà Nội=bơi,Mai=Huế=môn nhảy xa, Lan=TP Hồ Chí Minh=chạy.

 • Hồ Đinh Phương Ly

  21:06 11-12-2021

  Nga là người ở Hà Nội và thi bơi. Nga là người Thành phố Hồ Chí Minh và thi chạy. Mai là người Huế và thi nhảy xa.

 • Phạm Trí Hiếu

  20:00 11-12-2021

  Mai ở Huế, thi đấu môn nhảy xa. Lan ở Thành phố Hồ Chí Minh, thi đấu môn chạy. Nga ở Hà Nội, thi đấu môn bơi.

 • Đỗ Trí Dũng

  19:55 11-12-2021

  Từ (2) và (3) => Mai không ở Hà Nội. Mai đã không ở Hà Nội, thêm dữ kiện (5) => Mai ở Huế. Mai ở Huế và theo dữ kiện (4) => Mai không thì chạy. Mai đã không thì chạy, thêm dữ kiện (1) => Lan thi chạy. Lan đã thi chạy, thêm dữ kiện (2) => Mai thi nhảy xa. Lan đã thi chạy, Mai đã thi nhảy xa => Nga thi bơi. Nga đã thi bơi => Nga ở Hà Nội. Nga đã ơi Hà Nội, Mai đã ở Huế => Lan ở TPHCM. Đáp số: Mai thi nhảy xa và ở Huế, Lan thi chạy và ở TPHCM, Nga thi bơi và ở Hà Nội

 • Đinh Thùy Dương

  19:12 11-12-2021

  Mai ở Huế: thi môn nhảy xa Nga ở Hà Nội: thi môn bơi Lan ở Thành phố Hồ Chí Minh: thi chạy

 • Đặng Trần Bình An

  15:32 11-12-2021

  Mai: thi nhay xa ,Mai ở hue nga: thi bơi , Nga o ha noi lan: thi chay , lan o tp hcm

 • Vũ Hoàng Quỳnh Chi

  15:22 11-12-2021

  Mai ở Huế và thi nhảy xa Lan ở Thành phố Hồ Chí Minh và thi chạy Nga ở Hà Nội và thi bơi

 • Đặng Lê Minh Phúc

  15:01 11-12-2021

  Mai nhảy xa, Lan chạy, Nga bơi, Mai ở Huế, Lan ở, Hồ Chí Minh, Nga ở Hà Nội.

 • Võ Đăng Khoa

  13:11 11-12-2021

  Mai ở Huế thi môn nhảy xa, Lan ở thành phố Hồ Chí Minh thi môn chạy, Nga ở Hà Nội thi môn bơi

 • Đặng Hải Đăng

  09:52 11-12-2021

  nga: ở huế thi bơi mai:ở hà nội thi nhảy xa lan:ở thành phố hồ chí minh thi chạy

 • Nguyễn Trần Huy Hoàng

  08:53 11-12-2021

  Mai ở Huế thi đấu môn nhảy xa Lan ở thành phố Hồ Chí Minh thì đấu môn chạy Nga ở Hà Nội thi đấu môn bơi ạ .

 • Nguyễn Trần Huy Hoàng

  08:48 11-12-2021

  Mai ở Huế, thi đấu môn nhảy xa. Lan ở Thành phố Hồ Chí Minh, thi đấu môn chạy. Nga ở Hà Nội, thi đấu môn bơi.

 • Trần Mạnh Cường

  22:03 10-12-2021

  Mai ở Huế, thi đấu môn nhảy xa; Lan ở Thành phố Hồ Chí Minh, thi đấu môn chạy: còn Nga ở Hà Nội, thi đấu môn bơi.

 • Nguyễn Khánh chi

  20:54 10-12-2021

  nga ở huế và cô thi nhảy xa mai ở hà nội và cô thi chạy lan ở thành phố hồ chí minh và cô thi bơi

 • Trần Mai Ngọc

  19:53 10-12-2021

  Mai ở huế thi nhảy xa nga ở hà nội thi bơi lan ở hồ chí minh thi chạy

 • Nguyễn Xuân Mai

  19:33 10-12-2021

  Dạ theo em thì : - Lan thi chạy và ở tp Hồ Chí Minh . - Nga thi bơi và ở Hà Nội - Mai thi nhảy xa và ở Huế

 • Trương Tiến Sang

  19:19 10-12-2021

  Mai ở Huế thi nhảy.Nga ở Hà Nội thi bơi.Lan ở thành phố hồ chí minh thi chạy

 • Trương Tiến Sang

  19:16 10-12-2021

  Nga ở Hà Nội thi bơi, Mai ở Huế thi nhảy xa , Lan ở Thành phố Hồ Chí Minh thi chạy

 • Đặng Gia Hưng

  19:04 10-12-2021

  Mai : Huế , thi môn nhảy xa Nga : Hà Nội , thi môn bơi Lan : Thành phố Hồ Chí Minh , thi chạy

 • Đỗ Yến Chi

  16:22 10-12-2021

  Đáp án của em là: 3. Cô ở Hà Nội thi bơi

 • Nguyễn Tiến Mạnh Trí

  15:39 10-12-2021

  Mai ở Huế, thi đấu môn nhảy xa. Lan ở Thành phố Hồ Chí Minh, thi đấu môn chạy. Nga ở Hà Nội, thi đấu môn bơi.

 • Đỗ Lê Bảo Quyên

  15:37 10-12-2021

  - Nga ở Hà Nội thi bơi - Mai ở Huế thi nhảy xa - Lan ở TP HCM thi chạy

 • Trần Văn Kha

  15:07 10-12-2021

  Mai nhảy xa. Lan chạy. Nga bơi. Mai ở Huế .Lan ở TP .Hồ Chí Minh. Nga ở Hà Nội ( trả lời đầu tiên =((( )

 • Mai Nhật Thiên

  14:55 10-12-2021

  theo em, nga là người Hà Nội thi bơi, Mai ở huế thi nhảy xa, và lan ở hồ chí minh thi chạy

 • Nguyễn Mạnh Bảo Tuấn

  13:46 10-12-2021

  nga: ở huế thi bơi mai:ở hà nội thi nhảy xa lan:ở thành phố hồ chí minh thi chạy

 • Nguyễn Cao Hải Yến

  10:48 10-12-2021

  Mai : Huế́́́́́: Thi nhaỷ̉̉̉ xa Nga: Thành phố hồ̀̀ chí minh : Thi chaỵ̣ Lan: Hà Nộ̣̣̣̣ị̣̣̣ : Thi bơi

 • Nguyễn Hải Sơn

  09:16 10-12-2021

  Đáp án của em Nga thi nhảy xa, Lan thi bơi và Mai thi chạy ạ

 • Mây Hồng

  07:56 10-12-2021

  Dạ thưa thầy đáp án của em là : Nga ( thi bơi, ở Hà Nội ) Mai ( thi chạy, ở Huế ) Lan ( thi nhảy xa, Thành phố Hồ Chí Minh )

 • Vũ Thành Công

  23:12 09-12-2021

  Hà Nội Và thi môn nhảy xa

 • Lương Minh Tường

  21:15 09-12-2021

  Con chịu thầy ạ

 • Nguyễn Hữu Hoàng

  20:36 09-12-2021

  Mai ở Huế thi nhảy xa Nga ở Hà Nội thi bơi Lan ở TPHCM thi chạy

 • Nguyễn Cẩm Vân

  20:09 09-12-2021

  Mai ở Hà Nội Nga ở Huế Lan ở Hồ Chí Minh

 • Ngô Lương Minh

  19:54 09-12-2021

  Mai thi nhảy xa và ở Huế.Nga thi chạy và ở Thành Phố Hồ Chí Minh.Lan thi bơi và ở Hà Nội.

 • Phạm Đức Huy

  19:53 09-12-2021

  MAI-Huế-nhảy NGA-HN-bơi LAN-HCM-chạy

 • Phạm Hoàng Huy

  18:48 09-12-2021

  mai ở Huế thi nhảy.nga ở Hà Nội thi bơi.lan ở thành phố hồ chí minh thi chạy

 • trần nguyệt minh

  18:24 09-12-2021

  Lan thi bơi cô ấy ở Hà Nội Mai thi chạy cô ấy ở Huế Nga thi nhảy xa cô ấy ở Thành phố Hồ Chí Minh

 • trần nguyệt minh

  18:09 09-12-2021

  Lan thi bơi cô ở Hà Nội Mai thi chạy cô ở Huế Nga thi nhảy xa cô ở Thành Phố Hồ Chí Minh


Đã hết thời gian trả lời

Đố vui khác