Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Câu hỏi đố vui số 125

Tìm khối lượng của mỗi loại quả.


Các câu trả lời

 • Triệu Trần Nhật Duy

  13:16 27-11-2021

  thầy giải những bài toán Bicmaths đi thầy

  Trả lời

 • Triệu Trần Nhật Duy

  13:03 27-11-2021

  táo: 2 kg , kiwi :3 kg ,

  Trả lời

 • Trần Văn Lộc

  10:36 27-11-2021

  táo = 2kg, kiwi = 3kg, cam = 1kg, chuối = 4kg

  Trả lời

 • Hà Thanh Mai

  10:30 27-11-2021

  Táo 2kg, Kiwi 3kg, Chuối 4kg, Cam 1kg

  Trả lời

 • Hà Thanh Mai

  10:25 27-11-2021

  Táo 2kg, Kiwi 3kg, Chuối 4kg, Cam 1kg

  Trả lời

 • Bùi Quang Đức

  10:02 27-11-2021

  Táo =3 ; Kiwi = 1,5; Cam =1,5 ; Chuối =3 ;

  Trả lời

 • Nguyễn Đức Minh

  09:28 27-11-2021

  3 táo = 24 : 2 : 2 = 6(kg) => Táo = 6 : 3 = 2(kg) 2 kiwi = 24 : 2 : 2 = 6(kg) => Kiwi = 6 : 2 = 3(kg) Táo + Kiwi + Cam = 24 : 2 : 2 = 6(kg) => Cam = 6 - 2 - 3 = 1(kg) 2 Cam + Chuối = 24 : 2 : 2 = 6(kg) => Chuối = 6 - 1 - 1 = 4(kg) Vậy táo = 2kg, kiwi = 3kg, cam = 1kg, chuối = 4kg

  Trả lời

 • Đặng Khải Nguyên

  09:01 27-11-2021

  2kg tao,3kg kiwi,4 kg chuoi,1kg cam

  Trả lời

 • Ngô Quý Phong

  09:00 27-11-2021

  kiwi 1kg cam 1kg chuối 4kg táo 2kg

  Trả lời

 • hai duong va hai ha

  08:23 27-11-2021

  Táo: 2 kg Kiwi: 3 kg Cam: 1 kg Chuối : 4 kg

  Trả lời

 • Phạm Vũ Khánh Tùng

  21:58 26-11-2021

  táo=2kg kiwi=3kg cam=1kg chuối=4kg

  Trả lời

 • Phạm Nguyễn Minh Phương

  21:46 26-11-2021

  Táo=2 ; Kiwi=3; Cam=1; Chuối=4 ạ

  Trả lời

 • Thích học Mathx

  21:02 26-11-2021

  Táo : 2 Kiwi : 3 Cam : 1 Chuối : 4

  Trả lời

 • Phạm Trí Hiếu

  20:49 26-11-2021

  Táo 2kg, Kiwi 3kg, Chuối, 4kg, Cam 1kg

  Trả lời

 • Phạm Trí Hiếu

  20:49 26-11-2021

  táo=2kg, kiwi=3kg, cam=1kg, chuối= 4kg

  Trả lời

 • Hoàng Trung Hải

  20:37 26-11-2021

  Em thưa thầy là CAM = 1 kg, TÁO = 2 kg, KIWI = 3kg, CHUỐI = 4 kg ạ

  Trả lời

 • Nguyễn Ngọc Diệp

  20:25 26-11-2021

  Đáp án :Táo 2kg; Kiwi 3kg; Chuối 4kg; Cam 1kg

  Trả lời

 • Nguyễn Ngọc Diệp

  20:25 26-11-2021

  Đáp án :Táo 2kg; Kiwi 3kg; Chuối 4kg; Cam 1kg

  Trả lời

 • Phạm Quang Phát

  20:12 26-11-2021

  táo: 2kg, kiwi: 3kg, cam: 1kg, chuối: 4kg

  Trả lời

 • Nguyễn Duy Hưng

  20:12 26-11-2021

  Táo 2kg, kiwi 3kg, cam 1kg , chuối 4kg

  Trả lời

 • Nguyễn Trọng Nam Anh

  19:28 26-11-2021

  táo là 2 kg ki wi là 3 kg cam là 1 kg còn chuối là 4 kg

  Trả lời

 • Nguyễn Thùy Linh

  19:15 26-11-2021

  Táo 2kg,cam 4kg,chuối 1kg,kiwi 3kg.Em nghĩ thế ạ

  Trả lời

 • Vũ Ngọc Đan Thư

  17:08 26-11-2021

  táo 2kg, kiwi 3kg, cam 1kg, chuối 4 kg

  Trả lời

 • Hà Huyền Trân- Hà Huyền Trang

  16:07 26-11-2021

  táo=2 Kiwi=3 Cam=1 Chuối=4

  Trả lời

 • Nguyễn Khánh Linh

  16:00 26-11-2021

  Táo 2kg / Kiwi 3kg / Chuối 4kg / Cam 1kg

  Trả lời

 • Nguyễn Xuân Hùng

  15:35 26-11-2021

  Táo 2kg kiwi 3kg cam 4kg chuối 1kg

  Trả lời

 • Lê Hoàng Lâm

  15:03 26-11-2021

  Đáp án:táo=2kg,kiwi=3kg,chuối=4kg,cam=1kg

  Trả lời

 • Nguyễn Thị Hà Linh

  14:49 26-11-2021

  táo 2kg, kiwi 3 kg, cam 1kg, chuối 4 kg

  Trả lời

 • Thanh Tâm

  10:50 26-11-2021

  thanh tâm

  Trả lời

 • Lê Hoàng Nguyên

  10:21 26-11-2021

  táo = 4kg kiwi = 6kg cam = 2 kg chuối = 8 kg

  Trả lời

 • Lê Tùng lâm

  09:55 26-11-2021

  Táo: 2 kg Kiwi: 3 kg Cam: 1 kg Chuối : 4 kg

  Trả lời

 • Trịnh Thị Ngọc Tuyền

  08:21 26-11-2021

  Táo 2 kg , kiwi 3 kg , cam 1 kg , chuối 4kg

  Trả lời

 • Trịnh Thị Ngọc Tuyền

  08:20 26-11-2021

  Táo 2 kg , kiwi 3 kg , chuối

  Trả lời

 • Đinh Mạnh Hùng

  21:36 25-11-2021

  tao 2kg bo 3kg cam 1kg chuoi 4kg

  Trả lời

 • Nguyễn Bảo Trân

  20:57 25-11-2021

  Táo:2kg,kiwi:3kg,cam:4kg,chuối:1kg.

  Trả lời

 • Phạm Thảo Giang

  20:52 25-11-2021

  táo = 2kg kiwi = 3kg cam = 1kg chuối = 4kg

  Trả lời

 • Phạm Quang Phát

  20:41 25-11-2021

  Táo 2kg; Kiwi 3kg; Chuối 4kg; Cam 1kg đáp án của em đây ạ

  Trả lời

 • Nguyễn Bá Mạnh Hùng

  20:37 25-11-2021

  Đáp án :Táo 2kg; Kiwi 3kg; Chuối 4kg; Cam 1kg

  Trả lời

 • Nguyễn Như Tuấn Vũ

  20:30 25-11-2021

  táo 2kg ; kiwi 3kg ; cam 1kg ; chuối 4kg

  Trả lời

 • Phan Lê Mỹ Trâm

  20:26 25-11-2021

  Táo: 2kg Kiwwi: 3kg Cam: 1kg Chuối: 4kg

  Trả lời

 • Phan Lê Minh Châu

  20:26 25-11-2021

  Táo: 2kg Kiwwi: 3kg Cam: 1kg Chuối: 4kg

  Trả lời

 • Huỳnh Cao Quân

  20:14 25-11-2021

  táo=2,kiwi=3,cam=1,chuối=4

  Trả lời

 • Tiến Sang

  20:05 25-11-2021

  Đáp án :Táo 2kg; Kiwi 3kg; Chuối 4kg; Cam 1kg

  Trả lời

 • Tiến Sang

  20:03 25-11-2021

  Táo 2kg kiwi 3kg chuối 4kg cam 1kg

  Trả lời

 • Phạm Trọng Khiêm

  19:44 25-11-2021

  MỖI QUẢ 4KG Ạ

  Trả lời

 • Phạm Trọng Khiêm

  19:42 25-11-2021

  MỖI QUẢ 4KG Ạ

  Trả lời

 • Nguyễn Hoàng Đại

  19:13 25-11-2021

  4 quả táo 3 quả kiwi 1 quả chuối 3 quả cam

  Trả lời

 • Vũ Minh Vương

  19:07 25-11-2021

  1quả táo=2kg 1 quả kiwi=3kg 1 quả cam=1kg 1 quả chuối=4kg

  Trả lời

 • Nguyễn Thành Minh

  18:54 25-11-2021

  táo = 2 kiwi = 3 cam = 1 chuối = 4

  Trả lời

 • Vũ Tuấn Anh

  17:12 25-11-2021

  Táo: 6kg Kiwi: 8kg Cam: 8 kg Chuối: 2 kg

  Trả lời

 • Nguyễn Phương Hiền

  16:44 25-11-2021

  :Táo 2kg; Kiwi 3kg; Chuối 4kg; Cam 1kg

  Trả lời

 • Nguyễn Khánh Hoàng

  16:10 25-11-2021

  táo: 2 kg, kiwi: 3 kg, chuối: 4 kg, cam: 1 kg

  Trả lời

 • Hakami Ichika

  15:37 25-11-2021

  Đáp án :Táo 2kg; Kiwi 3kg; Chuối 4kg; Cam 1kg

  Trả lời

 • Khanh An

  12:05 25-11-2021

  Táo: 2 kg Kiwi: 3 kg Cam: 1 kg Chuối : 4 kg

  Trả lời

 • Đào Nguyễn Sơn

  10:13 25-11-2021

  Táo 2kg Kiwi 3kg, Chuối 4kg, Cam 1kg ạ.

  Trả lời

 • Đào Nguyễn Sơn

  10:10 25-11-2021

  Táo: 2kg, Kiwi: :3kg Chuối: 4kg và cam 1kg thầy ạ.

  Trả lời

 • Hoàng Nhật Thành

  10:10 25-11-2021

  Táo: 2kg Kiwwi: 3kg Cam: 1kg Chuối: 4kg

  Trả lời

 • Đào Nguyễn Sơn

  10:10 25-11-2021

  Táo: 2kg, Kiwi: :3kg Chuối: 4kg và cam 1kg thầy ạ.

  Trả lời

 • Đào Nguyễn Sơn

  10:06 25-11-2021

  khó quá thầy, sao con giải được!

  Trả lời

 • Trần Mạnh Quân

  21:49 24-11-2021

  Thưa thầy: Táo 2kg; Kiwi 3kg; Chuối 4kg; Cam 1kg thầy ạ

  Trả lời

 • Lê Nguyễn

  21:26 24-11-2021

  trái kiwi : 3kg trái chuối : 4kg trái táo : 2kg trái cam : 1kg

  Trả lời

 • Vũ Minh Sơn

  21:05 24-11-2021

  Táo=2kg; kiwi=3kg; Cam=1; Chuối=4

  Trả lời

 • Đặng Hải Nam

  20:48 24-11-2021

  táo: 2kg, kiwi: 3kg, cam: 1kg, chuối: 4kg

  Trả lời

 • Nguyễn Đức Quang

  20:48 24-11-2021

  Táo4,kiwi6,chuối8,cam 6

  Trả lời

 • Nguyễn Ngọc Khánh

  20:47 24-11-2021

  táo=2kg, kiwi=3kg, cam=1kg, chuối=4kg :)

  Trả lời

 • Đặng Hoài Anh

  20:45 24-11-2021

  sửa táo = 2 kg , kiwi =3kg , cam =1kg , chuối =4kg

  Trả lời

 • Đặng Hoài Anh

  20:43 24-11-2021

  táo = 2 kg, kiwi = 3 kg, cam =4 kg , chuối =1 kg

  Trả lời

 • Lê Quốc Khánh

  20:28 24-11-2021

  Thưa thầy: tao =1kg,kiwi =3 kg cam=1kg và chuối=4kg

  Trả lời

 • king demon

  20:10 24-11-2021

  táo 2kg kiwi 3kg cam 1kg chuối 4kg

  Trả lời

 • Ngô Lương Minh

  19:01 24-11-2021

  Thầy ơi, đáp án là 1 quả táo nặng 2kg,1 quả kiwi nặng 3kg,1 quả cam nặng 1kg,1 quả chuối nặng 4kg.

  Trả lời

 • Lê Thi Hồng Ánh

  17:57 24-11-2021

  táo = 2 , kiwi = 3 , cam = 1 , chuối = 4

  Trả lời

 • Nguyễn Phúc Lâm

  16:07 24-11-2021

  trái kiwi : 3kg trái chuối : 4kg trái táo : 2kg trái cam : 1kg

  Trả lời

 • Trần Nguyễn Ngọc Hương Giang

  15:14 24-11-2021

  thưa thầy táo = 4 ; cam = 3 ; kiwi = 6 ; chuối =5

  Trả lời

 • Nguyễn Kim Trung

  14:53 24-11-2021

  táo=2kg kiwi=3kg cam=1kg chuối=4kg

  Trả lời

 • Ngô Nhật Minh

  14:28 24-11-2021

  Táo 2, Kiwi 3, Cam 1, Chuối 4

  Trả lời

 • Trịnh Minh Tuấn

  13:40 24-11-2021

  táo=2kg , kiwi=3kg , cam=1kg , chuối=4kg

  Trả lời

 • Hồ Khánh Như

  11:08 24-11-2021

  TÁO=2 , KIWI=3 , CHUỐI=4 , CAM=1

  Trả lời

 • Phan Thành Nam

  09:51 24-11-2021

  1 quả táo =1kg 1quả cam =3kg 1quả kiwi =3kg 1quả chuối =2kg

  Trả lời

 • Trần Gia Bảo

  09:10 24-11-2021

  Dạ một quả táo nặng 2kg, một quả kiwi nặng 3kg, một quả cam nặng 1kg, một quả chuối nặng 4kg.

  Trả lời

 • Dương Đức Thành

  08:36 24-11-2021

  Táo = 2 kg Kiwi = 3 kg Cam = 1 kg Chuối = 4 kg * GIẢI THÍCH: Tổng tất cả 4 que là 24kg, 2 que là 12kg. Vì tất cả các que đầu bằng nhau nên 1 que = 6 kg

  Trả lời

 • Trần Nhuận Phát

  07:57 24-11-2021

  Táo= 2 kg Kiwi= 3 kg Cam= 1 kg Chuối= 4 kg

  Trả lời

 • Nguyễn Thế Ngọc Thăng

  07:55 24-11-2021

  Táo 2 Kiwi 3 Cam 1 Chuối 4

  Trả lời

 • Phạm Xuân Kiên

  23:01 23-11-2021

  táo: 2 kiwi: 3 cam: 1 chuối: 4

  Trả lời

 • Phạm Xuân Phúc Đức

  22:22 23-11-2021

  Bên 1 Quả táo=2kg Quả kiwi=6kg , trong đó nửa quả = 3kg Bên 2 Quả cam=2kg, trong đó nửa quả =1kg Quả chuối=4kg

  Trả lời

 • Nguyễn Ngọc Khánh

  21:48 23-11-2021

  táo=2kg, kiwi=3kg, cam=1kg và chuối=4kg

  Trả lời

 • Đỗ Ngân Hà

  21:39 23-11-2021

  Táo = 2kg; kiwi = 3kg; cam = 2kg; chuối = 3kg

  Trả lời

 • Nguyễn Hữu Trí Dũng

  21:02 23-11-2021

  Táo=2 Kiwi=6 Cam=1 Chuối=1

  Trả lời

 • Vũ Việt Dũng

  20:59 23-11-2021

  táo:2kg kiwi:3kg cam:1kg chuối:4kg

  Trả lời

 • IDOL Dark

  20:38 23-11-2021

  em ko bt ạ

  Trả lời

 • Vương Bảo Ngọc

  20:32 23-11-2021

  táo là 5kg,kiwi 8kg, cam8kg ,chuối1kg

  Trả lời

 • Phan Văn Phước Hải

  20:08 23-11-2021

  táo=2 kiwi=3 cam=1 chuối=4

  Trả lời

 • Cấn Trần Tuấn Minh

  19:51 23-11-2021

  táo:4kg cam:2kg kizi:6kg chuối 8 kg

  Trả lời

 • Nguyễn Đỗ Hà Vy

  19:45 23-11-2021

  Táo=2 ; Kiwi=3; Cam=1; Chuối=4

  Trả lời

 • Nguyễn Khắc Thái Sơn

  19:07 23-11-2021

  Táo= 6kg Kiwi= 8kg Cam = 8 kg Chuối= 2 kg Em nghĩ laf thế ạ

  Trả lời


Nhập trả lời

Đố vui khác