Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Câu hỏi đố vui số 124

Có 13 lá bài xếp chồng lên nhau. Em hãy tìm xem lá bài ở trên cùng và dưới cùng là lá bài nào?

Lời giải từ MathX:

Lá bài trên cùng: 6

Lá bài dưới cùng: 3


Các câu trả lời

 • Phạm Xuân Trúc Chi

  16:14 16-11-2021

  lá bài dưới cùng là 3, lá bài trên cùng là 6

 • Đặng Ngọc Linh

  15:38 16-11-2021

  trên cùng 6 rô, dưới cùng 3 rô

 • Nguyễn Thành Nam

  15:30 16-11-2021

  lá đầu là số 6,lá cuối là số 3 ạ

 • Bùi Nguyễn Thanh Ngân

  14:51 16-11-2021

  trên cùng "6" dưới cùng"3"(nhìn là thấy liền)

 • Tạ Gia Hào

  14:01 16-11-2021

  lá bài trên cùng là 6 lá bài dưới cùng là 3

 • Nguyễn Châu Anh

  13:52 16-11-2021

  Lá bài dưới cùng là 3 rô còn là bài trên cùng là 6 rô ạ.

 • gia hân

  10:14 16-11-2021

  số 6 ở trên và số 3 ở dưới ạ

 • Nguyễn Thành Phú

  10:07 16-11-2021

  lá trên cùng là lá 6 còn lá dưới cùng là lá 3

 • Lê Cao Đăng Khoa

  09:03 16-11-2021

  trên cùng:6 dưới cùng:3

 • Đặng Minh Châu

  08:46 16-11-2021

  dạ lá bài trên cùng là 6 lá bài cuối cùng là 3 ạ đúng ko ạ

 • Hồ Phương Thảo

  22:13 15-11-2021

  trên cung:6 dưới cung:3

 • Dương Tuấn Minh

  21:43 15-11-2021

  lá trên cùng là lá 6 zô và lá dưới cùng là 3 zô

 • Nguyễn Hữu Hoàng

  20:52 15-11-2021

  trên cùng: 6 rô dưới cùng: 3 rô

 • Trương Trần Linh Chi

  20:41 15-11-2021

  Dưới: 3 Trên: 6

 • Đoàn Minh Nhật Khang

  20:19 15-11-2021

  Lá bài ở trên là số 6 , lá bài ở dưới là số 3

 • Nguyễn Ngọc Khánh

  19:48 15-11-2021

  trên cùng: 6 rô, dưới cùng: 3 rô

 • Trịnh Thị Ngọc Tuyền

  18:58 15-11-2021

  Lá trên cùng là lá thứ 6 còn lá cuối cùng là 3

 • Dương Minh Đức Huy

  18:57 15-11-2021

  Trên cùng là: 6 rô Dưới cùng là: 3 rô

 • Hoàng Nguyễn Thanh Xuân

  16:52 15-11-2021

  Số 6 là lá trên cùng và số 3 là lá cuối cùng ạ.

 • 0906218999

  16:51 15-11-2021

  Số 6 dưới cùng là 4

 • Lê Nguyễn Hà Linh

  15:41 15-11-2021

  Lá ở trên cùng là 6 và lá dưới cùng là 3 ạ!

 • Lê Nguyễn Gia Hân

  14:09 15-11-2021

  thưa thầy là trên cùng có 3 rô,dưới cùng 3 rô

 • Đinh Tuấn Huy

  11:17 15-11-2021

  em thưa thầy lá bài ở trên là 6 và lá́ bài ở dưới là 3

 • Nguyễn Thị Ngọc Hà

  10:08 15-11-2021

  Trên cùng là số 6 và dưới cùng là số 3 ạ

 • Huỳnh Mai Như Ngọc

  09:44 15-11-2021

  Là 6,3 rô

 • Ngô Việt Dũng

  07:49 15-11-2021

  cái 3 ở dưới cái 6 ở trên

 • Phạm Anh Phương

  07:42 15-11-2021

  Lá bài dưới cùng là 6 rô và trên cùng là 3 rô.

 • Nguyễn Khang Nguyên

  22:45 14-11-2021

  Vì lá bài có số 6 không bị che lấp và lá bài có số 3 không chồng lên lá bài nào nên lá bài trên cùng là lá bài có số 6 và lá bài dưới cùng là lá bài có số 3

 • Hoàng Long Tiến Đạt

  22:26 14-11-2021

  trên cùng 6 dưới cùng 3

 • Nguyễn Tuấn Khôi

  22:13 14-11-2021

  trên là 6 rô và dưới là 3 rô ạ

 • Đinh Minh Đức

  21:44 14-11-2021

  bài 9 và 10 ạ

 • Nguyễn Thụy Anh

  21:20 14-11-2021

  lá bài trên cùng là lá bài số 6, lá bài cuối cùng là lá bài số 3

 • 2 triệu 2 triệu 20 triệu

  20:52 14-11-2021

  lá bài 6 rô ở trên cùng và lá 3 rô ở dưới cùng

 • Phạm Minh Nhật

  20:41 14-11-2021

  dưới cùng là con 3,trên cùng là con 6

 • Nguyễn Viết Dũng

  20:41 14-11-2021

  con bà 3 rô là con thấp nhất/ COn bài 6 rô là con cao nhất

 • Nguyễn Gia Huy

  20:36 14-11-2021

  lá bài trên cùng là lá số 6 lá bài dưới cùng là lá số 3

 • Hồ Nhật Quỳnh

  20:19 14-11-2021

  lá bài số 3

 • Nguyễn Mạnh Bảo Tuấn

  20:10 14-11-2021

  em xin trả lời: lá 6 rô trên cùng ,lá 3 rô dưới cùng

 • florentino vũ

  19:46 14-11-2021

  lá trên 6 rô lá dưới 3 rô

 • Nguyễn Quỳnh Như

  19:32 14-11-2021

  trên cùng là 6 dưới cùng là 3

 • Nguyễn Huy Khang

  19:07 14-11-2021

  trên là 6 dưới là 3

 • Trần Phúc Ngân An

  17:09 14-11-2021

  Lá bài ở trên cùng là: con bài 6 dô; Lá bài ở dưới cùng là: con bài 3 dô.

 • Nguyễn Bảo Ngọc

  16:10 14-11-2021

  Quân bài trên cùng là 6 Quân bài dưới cùng là 7

 • Đức Phát

  16:08 14-11-2021

  lá 6 trên lá 3 dưới

 • Nguyễn Ngọc Hân

  16:02 14-11-2021

  la 6 va la 3

 • Vũ Đức Hào Quang

  15:57 14-11-2021

  3 cuối 6 trên cùng

 • Vũ Kiến Quốc

  15:56 14-11-2021

  Trên 6 kim cương dưới 3 kim cương

 • Vũ Kiến Quốc

  15:54 14-11-2021

  6 kim cương

 • Mây Hồng

  15:54 14-11-2021

  Dạ thưa thầy đáp án của em là: Lá bài ở trên cùng: Lá bài số 6 Lá bài ở dưới cùng: Lá bài số 3

 • Trần Đại Hải

  15:48 14-11-2021

  10 hoặc 3

 • Trần Đỗ Diễm Quỳnh

  15:21 14-11-2021

  em thua thay la :tren 6 ,duoi 3 a

 • Trần Đỗ Diễm Quỳnh

  15:19 14-11-2021

  tren la 6 do duoi la 3 do

 • Cấn Trần Tuấn Minh

  15:15 14-11-2021

  lá dưới cùng là lá 3 dô là trên cùng là lá 6 dô

 • Nguyễn Đình Đan

  14:38 14-11-2021

  trên là 6 rô dưới là 3 rô

 • Vũ Tùng Lâm

  13:22 14-11-2021

  trên cùng: 6 rô, dưới cùng: 3 rô

 • Nguyễn Ngọc Bảo

  11:13 14-11-2021

  trên cùng là 6 và dưới cùng là 3

 • Hoàng Đức Cường

  10:59 14-11-2021

  lá bài trên cùng là lá 6 rô ,lá dưới cùng là lá 3 rô ạ

 • Nguyễn Thị Thu Hằng

  10:37 14-11-2021

  Thưa thầy là 6 trên cùng 3 ở dưới cùng ạ

 • vũ minh trí

  10:34 14-11-2021

  số 6 ở trên cùng số 3 ở đưới cùng

 • Đoàn Lê Việt Anh

  10:29 14-11-2021

  Trên là 6 rô Dưới là 3 rô

 • Trịnh Thu Trang

  09:54 14-11-2021

  Số 6 dưới là số 4

 • Nguyễn Phương Linh

  09:41 14-11-2021

  lá trên cùng là lá số 6, lá cuối cùng là lá số 3

 • Vương Chí Kiên

  09:23 14-11-2021

  Lá bài ở trên cùng là lá 6 rô Lá bài ở dưới cùng là lá 3 rô

 • Phan Trường Giang

  09:12 14-11-2021

  6 ở trên cùng, 5 ở dưới cùng

 • Trương Đỗ Khánh Huyền

  08:36 14-11-2021

  lá trên cùng là lá 6 rô, lá dưới cùng là lá 3 rô

 • Nguyễn Thái Thảo Nhân

  08:33 14-11-2021

  Lá 6 rô nằm ở trên cùng, còn lá 3 rô nằm ở dưới cùng.

 • Trần Ngọc Hân

  08:05 14-11-2021

  trên là con 6 zô dưới 3 zô

 • Lê Hải Đăng

  22:09 13-11-2021

  trên:6 rô dưới:3 rô

 • The King Diamond

  22:07 13-11-2021

  lá bài cuối cùng là lá 3 rô

 • Bùi Lê Vân Ly

  21:13 13-11-2021

  6 trên cùng,còn dưới cùng là số 3

 • Đỗ Hoài An

  20:59 13-11-2021

  là số 3 vì số sáu đè lên số 3

 • Đinh Hồ Quốc Hưng

  20:57 13-11-2021

  số ở trên là 6 rô ,dưới là 3 rô

 • Lê Minh Đăng

  20:46 13-11-2021

  Lá bài ở trên cùng: 6 rô; Lá bài ở dưới cùng: 3 rô;

 • Nguyễn Gia Huy

  20:35 13-11-2021

  lá trên là 6,lá dưới là 3

 • Trần Kim Thạch

  20:31 13-11-2021

  Lá bài trên cùng: 6 rô, Lá bài dưới cùng: 3 rô

 • Phan Văn Phước Hải

  20:24 13-11-2021

  trên cùng là con 6 dưới cùng là con 3

 • Nguyễn Việt Hoàng

  20:22 13-11-2021

  Con 3 ở dưới con 6 ở trên ar

 • Đoàn Nguyễn Tâm Nhi

  20:09 13-11-2021

  Lá trên cùng là lá số 6. Lá dưới cùng là lá số 3

 • Huỳnh Lê Tường Vy

  20:07 13-11-2021

  em nghĩ trên là 6, cuối là 3!

 • Lê Tùng lâm

  19:47 13-11-2021

  trên cùng là : 6 rô dưới cùng là : 3 rô

 • Nguyễn Quỳnh Như

  19:37 13-11-2021

  lá bài ở trên cùng là 6, lá bài ở dưới cùng là 3

 • Vũ Đức Hải

  19:15 13-11-2021

  Trên là lá số 6 và dưới là lá số 3 ạ

 • Trần Khánh Linh

  17:19 13-11-2021

  dạ thưa thầy,lá bài ở dưới cùng là lá bài số 3,còn lá bài ở trên cùng là số 6 thầy ạ

 • Trần Khánh Linh

  17:16 13-11-2021

  dạ thưa thầy lá bài dưới cùng là lá bài số 3,còn lá bài trên cùng là số 6 thầy ạ

 • Đỗ Tiến Đức

  15:54 13-11-2021

  lá trên cùng là lá số sáu rô còn lá cuối cùng là lá ba rô em tên là thục linh xin thầy xem câu trả lời của em có đúng ko ạ chắc sẽ đúng

 • Huỳnh Thoại Di

  15:47 13-11-2021

  lá bài trên cùng là lá số 6, lá dưới cùng lá số 3

 • Nguyễn Đức Anh

  14:58 13-11-2021

  trên cùng số 6 dưới cùng số 3 ;-) :-)

 • Đỗ Đình Cường

  14:56 13-11-2021

  ĐÁP ÁN CỦA CON LÀ ĐÁP ĐÚNG CỦA THẦY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Nguyễn Gia Minh

  14:41 13-11-2021

  6 rô ở bên trên và 3 roowr dưới ạ

 • Hứa Tuấn Đạt

  14:26 13-11-2021

  Thưa thầy là lá 6 trên cùng, lá 3 dưới cùng ạ

 • Phạm Trần Minh Anh

  14:18 13-11-2021

  Trên là Q dưới là 2

 • Lương Nguyễn Thảo Vy

  10:48 13-11-2021

  Lá 3 ở dưới cùng và lá 6 ở trên cùng

 • Nguyễn Đức Nhật Minh

  10:28 13-11-2021

  Dưới cùng là 3 rô Trên cùng là 6 rô

 • Nguyễn Đình Tiến

  10:00 13-11-2021

  em thua thay la 8

 • Mây Hồng

  08:00 13-11-2021

  Dạ thưa thầy kết quả của em là: Lá bài ở trên là: 6 ạ Lá bài ở dưới là: 3 ạ

 • Đặng Ngọc Linh

  07:50 13-11-2021

  Thưa thầy, trên cùng là 6 rô, dưới cùng là 3 rô

 • Trần Anh Đức

  21:27 12-11-2021

  lá số 6 ở trên cùng còn lá dưới cùng là số 3

 • Vũ Tùng Lâm

  21:17 12-11-2021

  ở trên cùng là lá bài 6 rô dưới cùng là lá bài 3 rô

 • Vũ Nhật Anh Quốc

  21:16 12-11-2021

  Trên cùng là 6, dưới cùng là 3

 • Trương Trần Linh Chi

  21:12 12-11-2021

  Trên:6 Dưới:3


Đã hết thời gian trả lời

Đố vui khác