Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Câu đố vui số 122

Tìm số thích hợp điền vào vị trí dấu hỏi. Giải thích cách làm.

Lời giải từ MathX:

Các câu trả lời

 • hai duong va hai ha

  08:01 25-08-2021

  Ta thấy : 9 = 3+2+1+3 ; 8 = 3+2+1+2 ; 15 = 4+3+2+? . Vậy dấu hỏi chấm là chữ số 6 vì 4+3+2+6=15

 • lê khánh chi

  08:01 25-08-2021

  em nghĩ là số 1

 • Vũ Anh Thư

  07:56 25-08-2021

  đáp án chính xác là 5 ạ

 • Hoàng Đức Anh

  21:09 24-08-2021

  (vì 9=3+2+1+3) (8=3+2+1+2) vậy số cần tìm là:6 (15=4+3+2+6)

 • Nguyễn Hoàng Anh

  20:26 24-08-2021

  đáp án là 8 ạ. Vì quy luật nằm ở các màu tính từ phải sang ta sẽ có: Màu vàng: 2+1+2+3=8 và 2+2+4=8 Màu xanh: 3+1+2+3=9 => ?+1+3+3=15 => ?=15-3-3-1=8

 • Chu Thị Trâm Anh

  20:13 24-08-2021

  Đáp án:6 Vì trên hàng thứ nhất có số 9 là tổng của bốn số còn lại,hàng thứ hai cũng tương tự,nên suy luận 15 là tổng các số còn lại nên em có: 15-4-3-2=6

 • Bùi Tiến Đạt

  19:42 24-08-2021

  hàng 1: 3+2+1+3=9 hàng 2: 3+2+1+2=8 --> hàng 3: 4+3+2+?=15 vậy ?=6

 • Dương Bá Nam/Lâm

  18:26 24-08-2021

  Kết quả của em ra 6 ạ

 • Nguyễn Hữu Trí Dũng

  17:16 24-08-2021

  2 thầy ạ

 • Hoàng Lê Hiếu

  16:37 24-08-2021

  đáp án là 6 ạ

 • Nguyễn Thảo Vân

  16:19 24-08-2021

  5.Ta lấy 3+2=5

 • Hoàng Bảo Linh

  15:32 24-08-2021

  1. Dap an :6 3+1+2+3=9 2+1+2+3=8 6+2+3+4=16

 • Trần Bảo Lâm

  14:42 24-08-2021

  6 thưa thầy .Vì 3 cộng 3 cộng 2 cộng 1=9 3 cộng 2 cộng 1 công 2 =8 =>4 cộng 3 cộng 2 cộng 6 = 15

 • Đinh Nhật Minh

  14:41 24-08-2021

  bằng 2 thưa thầy

 • Vương Phương Hoa

  14:28 24-08-2021

  là số 6 ạ

 • Nguyễn Tuấn Hưng

  12:51 24-08-2021

  thưa thầy là 6 ạ

 • Triệu Trần Nhật Duy

  12:41 24-08-2021

  dap an :6 ta lay sô dâu tiên tru cac so con lai co ket qua la 0 .Vây ta thay dâu ? thanh sô 6.Mong e YES

 • Nguyễn Thế Chí

  11:46 24-08-2021

  đáp án là 6

 • Nguyễn Hoàng Phú

  10:56 24-08-2021

  6 ạ Vì 15-4=11 3+2=5 11-5=6

 • Nguyễn Hữu Minh Khang

  10:36 24-08-2021

  Vì nếu cộng 4 số cuối của 1 dãy số hàng ngang thì sẽ được số đầu của dãy số đó. (3+2+1=3=9; 3+2+1+2=8 ). Vậy: 15-(4+3+2)=6.

 • Đào Châu Anh

  10:28 24-08-2021

  Em thưa thầy hàng đầu tiên là có 3+2+1+3 thì bằng 9 Hàng thứ 2 là có 3+2+1+2 thì bằng 8 Thế nên hàng cuối cùng phải cộng thêm 6 thì mới bằng 15 đc

 • Nguyễn Vũ Phương Thảo

  10:25 24-08-2021

  số cần điền là số 6 quy luật: 9 = 3+2+1+3 8 = 3+2+1+2 => 15 = 4+3+2+6

 • Nguyễn Phát Đạt

  10:17 24-08-2021

  Gọi số cần tìm là x ta có:9=3+2+1+3 8=3+2+1+2 =>15=4+3+2+x =>x=15-9=6 Vậy số cần tìm là 6

 • Hà Minh Nhật

  10:13 24-08-2021

  CÂU TRẢ LỜI CỦA EM LÀ 6 VÌ BỐN số đằng sau là tổng của các số đằng trước 4+3=7 7+2=9 9+6=15

 • Nguyễn Trọng Tôn

  10:08 24-08-2021

  em thua thay la 6 a

 • Đoàn Trần Khánh Linh

  10:02 24-08-2021

  đáp án là 6 Vì dòng ở trên là 3+1+2+3=9 2+1+2+3=8 Nên em lấy 15-4-3-2=6

 • Trần Ngọc Linh

  09:14 24-08-2021

  Kết quả là 6 Vì 9-3-2-1-3=0 8-3-2-1-2=0 15-4-3-2-6=0 :]

 • Nguyễn Đức Anh

  09:01 24-08-2021

  9=3+1+2+3;8=2+1+2+3.Vậy 15-2-3-4=6.Đáp án:6

 • Lê Quý Đôn

  08:42 24-08-2021

  đáp án là số 6 . 9-3-2-1=3 ; 8-3-2-1=2 ; 15-4-3-2=6

 • Nguyễn Ngọc Minh Đức

  08:26 24-08-2021

  Vì quy luật là: số đàu tiên của 1 dòng bằng tổng các số sau cộng lại => Ta có: 9 - - số đầu tiên của dòng thứ nhất = 3 + 2 + 1 + 3 - - tổng các số còn lại ở dòng thứ nhất 8 - - số đầu tiên của dòng thứ hai = 3 + 2 + 1 + 2 - - tổng các số còn lại ở dòng thứ hai 15 - - số đầu tiên của dòng thứ ba = 4 + 3 + 2 + ? - - tổng các số còn lại ở dòng thứ ba => 15 = 4 + 3 + 2 + ? => 15 - ( 4 + 3 + 2) =? => ? = 6 Vậy số thích hợp điền ở vị trí dấu chấm hỏi là số: 6

 • Trần Đức Khang

  07:45 24-08-2021

  đó là số 6

 • Phan Bảo Nam

  07:08 24-08-2021

  thưa thầy là 3 ạ

 • Bảo Linh

  21:46 23-08-2021

  đáp án của em bằng 6. bởi vì trong dãy số đầu tiên thì số ở ô thứ nhất là 9 các ô còn lại là 3,2,1,3 mà 3+2+1+3=9 ở hàng thứ hai thì 3+2+1+2 thì cũng bằng 8 nên em lấy 15-[4+3+2]=6

 • Nguyễn Tuệ Lâm

  21:35 23-08-2021

  đáp án là 6 vì 4 + 3 = 7 7+ 2 = 9 vậy 9 + 6 để bằng 15

 • Lê Nguyễn Như Phúc

  21:07 23-08-2021

  6 , vì hàng đầu tiên các số 3,1,2,3 cộng lại ra 9 tương tự hàng hai hàng ba ta lấy 15-(4+3+2) nên ta có ĐÁP ÁN LÀ 6

 • lê thành long

  20:08 23-08-2021

  theo số đó là 1

 • Hoàng Nguyên

  20:07 23-08-2021

  9 9-3=6 8-2=6 15-9=6 Nên kết quả là : 9

 • Hồ Lê Bảo Uyên

  20:01 23-08-2021

  6.số đầu tổng các số sau cộng lại

 • Hoàng Đức Anh

  19:53 23-08-2021

  6 vi 15 +4+3+2+6

 • Nguyễn Đặng Quốc Anh

  19:12 23-08-2021

  Số cần điền là 6. Ở mỗi hàng, số đầu trừ ba số tiếp theo sẽ được số cuối. Ta có: 9 - 3 - 2 - 1 = 3. 8 - 3 - 2 - 1 = 2. 15 - 4 - 3 - 2 = 6.

 • Phạm Minh Đức

  17:58 23-08-2021

  3+2+1+3 = 9 3+2+1+2 = 8 4+3+2+x = 15 x = 6

 • Lê Quang Minh

  17:26 23-08-2021

  Ta thấy rằng 15 — 4 — 3 — 2 = 6 Đáp số : 6

 • Vương Đức Minh

  16:37 23-08-2021

  9 - 3 - 2 - 1 = 3 8 - 3 - 2 - 1 = 2 15 - 4 - 3 - 2 = 6

 • Lê Thị Huyền Thư

  16:15 23-08-2021

  9=3+2+1+3 8=3+2+1+2 15=4+3+2+6 vây số cần tìm là 6

 • Lê Thị Huyền Thư

  16:13 23-08-2021

  đap an la 6

 • Phạm Thảo Nguyên

  15:35 23-08-2021

  Đáp án bằng 1

 • Trà My

  15:23 23-08-2021

  Đáp án: 6 Vì gọi cột 1 là x và các cột còn lại theo thứ tự là a, b, c và d. x = a + b + c + d. nên 9 = 3 + 2+ 1+ 3; 8 = 3 + 2 + 1 + 2 => 15 = 4 + 3 + 2 + d <=> d = 6

 • Nguyễn Hà My

  12:03 23-08-2021

  Em nghĩ ? = 6 vì: Hàng đầu: 9=3+2+1+3 Hàng 2: 8=3+2+1+2 Hàng 3: 15=4+3+2+6

 • Võ Đăng Khoa

  11:45 23-08-2021

  Em thưa thầy là số 6 ạ

 • Nguyễn Nam Tiến

  10:53 23-08-2021

  số cần điền là 6 vì ở mỗi hàng tổng 4 số sau bằng số đầu tiên

 • Phạm Xuân Trúc Chi

  10:16 23-08-2021

  số đầu tiên bằng các số còn lại cộng lại, nên ta dùng 2 phép tính sau: phép 1 :4+3+2=9 ta có phép tính 2là :15-9=6 kết quả là mà ta có là 6

 • Trần Hữu Thanh

  10:02 23-08-2021

  6 (Vì con lấy số đầu trừ đi hết) VD:9-3-2-1=3

 • Phạm Yến Nhi

  10:01 23-08-2021

  số 6, bởi vì số đầu tiên của mỗi hàng ngang bằng tổng của những số đằng sau: 9=3+2+1+3 8=3+2+1+2 15=4+3+2+6

 • Trần Lê Hoàng

  09:08 23-08-2021

  9-3-2-1-3=0 8-3-2-1-2=0 15-4-3-2-6=0 Nên dấu ? là 6

 • Trương Thị Thanh Trúc

  08:59 23-08-2021

  câu trả lời của em là 1

 • Nguyễn Thành Vinh

  08:40 23-08-2021

  con đoán là 6

 • Nguyễn Minh Trí

  08:30 23-08-2021

  9=3+2+1+3 8=3+2+1+2 15=4+3+2+6 => ?=6

 • Thái Bình Dương

  07:14 23-08-2021

  vì 4+3+2+6=15

 • Lê Tiến Lộc

  22:16 22-08-2021

  đáp án là 6

 • Đặng Xuân Khoa

  21:20 22-08-2021

  Dãy 1 tổng 4 số đằng sau bằng 9 Dãy 2 tổng 4 số đằng sau bằng 8 => tổng 4 số đằng sau dãy thứ ba sẽ bằng 15 <=> 15-4-3-2=6 => số cần tìm là 6

 • Phạm Vũ Khánh Tùng

  20:35 22-08-2021

  đáp án của em là 6.Vì: hàng 1:9=3+2+1+3 hàng 2:8=3+2+1+2 hàng 3:15=4+3+2+6

 • Đoàn Nam Khánh

  18:20 22-08-2021

  em nghi la 10

 • Nguyễn Thế Kiệt

  17:00 22-08-2021

  đáp án là 4 ạ


Đã hết thời gian trả lời

Đố vui khác