Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
ÔN THI CẤP 2 CHẤT LƯỢNG CAO ÔN THI THCS LƯƠNG THẾ VINH

ÔN THI THCS LƯƠNG THẾ VINH

Các đề thi thử, các bài giảng chữa đề thi, chữa các đề thi năm trước của trường THCS Lương Thế Vinh


12 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh năm 2019 - 2020
Cơ bản 899 lượt học Tài liệu

Đề thi vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh năm 2019 - 2020


[Video] Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2019 - 2020
Nâng cao 431 lượt học Video

[Video] Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2019 - 2020


Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2018 - 2019
Nâng cao 1983 lượt học Tài liệu

Đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2018 - 2019

 Chú ý rằng từ năm 2015 - 2018, các trường tại HN không tổ chức thi tuyển mà chỉ xét tuyển.


[Video] Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2018 - 2019
Nâng cao 1652 lượt học Video Tài liệu

Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2018 - 2019.

 


Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2014 - 2015
Nâng cao 1399 lượt học Tài liệu

Đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2014 - 2015


[Video] Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2014 - 2015
Nâng cao 2276 lượt học Video Tài liệu

Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2014 - 2015.

Các em học sinh có thể xem các bài giảng chuyên đề nâng cao ôn thi vào cấp 2 Lương Thế Vinh tại đây.

Ôn thi cấp 2 Chất Lượng Cao.


Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2013 - 2014
Nâng cao 1313 lượt học Tài liệu

Đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2013 - 2014


[Video] Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2013 - 2014
Nâng cao 1270 lượt học Video Tài liệu

Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2013 - 2014


Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2012 - 2013
Nâng cao 1235 lượt học Tài liệu

Đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2012 - 2013


[Video] Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2012 - 2013
Nâng cao 1212 lượt học Video Tài liệu

Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2012 - 2013


Bài tập về nhà Đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2011-2012
Nâng cao 1252 lượt học Tài liệu

Đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2011-2012


[Video] Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2011 - 2012
Nâng cao 1232 lượt học Video Tài liệu

Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2011 - 2012